COO - Chief Operating Officer

COO - Chief Operating Officer

UNICEF er verdens største hjelpeorganisasjon for barn. I over 190 land jobber vi kontinuerlig med å finne nye løsninger for at hvert barn skal få sjanse til å vokse opp og utvikle seg. Som FN-organisasjon samarbeider vi med lokale myndigheter over hele verden for å ivareta barns rettigheter og skape varige endringer. UNICEF er i tillegg verdens største innkjøper av vaksiner og nødhjelpsaktør for barn i katastrofer. UNICEF mottar ingen midler av FN til sitt programarbeid og er derfor helt avhengig av frivillige givere. I Norge arbeider vi med barns rettigheter og oppvekstsvilkår, samt innsamling til vår globale innsats for barn. UNICEF er en organisasjon med stor gjennomslagskraft, både nasjonalt og internasjonalt, og er blant de i verden som i størst grad driver med innovativ bistand. I 2017 er vi spesielt stolte av at inntektene fra TV-aksjonen NRK går til UNICEFs arbeid for barn rammet av krig og konflikt.Om stillingen


Til nyopprettet stilling som COO søker vi en strategisk, operativ, strukturert, handlekraftig og entusiastisk pådriver som vil få ansvaret for å utvikle, forbedre og drive strategiske og digitale prosesser i vår organisasjon.

 

Arbeidsoppgaver

  • Endringsledelse; lede gjennomføringen av digital strategi
  • Strategisk planlegging og utvikling av styringsverktøy
  • Digital governance
  • Prosessutvikling og –forbedringer; sørge for kvalitet i alle ledd
  • Bidra til økt kapasitet og vekst gjennom effektiv drift
  • Mobilisere og koordinere kompetansebidrag fra samarbeidspartnere
  • Du vil fylle en sentral rolle i UNICEF Norges ledergruppe
 

Du vet hvor tilfredsstillende det er å lykkes i ditt nåværende arbeid, og sørge for at organisasjonen har suksess. Tenk da hvilken lykke det er hvis din arbeidsinnsats går til de som trenger det aller mest her i verden – barna våre. Du får mulighet til å bidra i en organisasjon med et godt omdømme og i sterk vekst, innenfor noe av det mest samfunnsnyttige det er mulig å jobbe med.

Vår nye COO er modig, engasjerende og handlekraftig, og har både et strategisk overblikk og operativ teft.  Trigges du av de nevnte arbeidsoppgavene og motiveres av å gjøre en forskjell, gleder vi oss til å høre fra deg. 

 

 


Arbeidssted: Oslo
Søknadsfrist: Snarest