Kommunikasjonsdirektør

Kommunikasjonsdirektør

UNICEF er verdens største hjelpeorganisasjon for barn. I over 190 land jobber vi kontinuerlig med å finne nye løsninger for at hvert barn skal få sjanse til å vokse opp og utvikle seg. Som FN-organisasjon samarbeider vi med lokale myndigheter over hele verden for å ivareta barns rettigheter og skape varige endringer. UNICEF er i tillegg verdens største innkjøper av vaksiner og nødhjelpsaktør for barn i katastrofer. UNICEF mottar ingen midler av FN til sitt programarbeid og er derfor helt avhengig av frivillige givere. I Norge arbeider vi med barns rettigheter og oppvekstsvilkår, samt innsamling til vår globale innsats for barn. UNICEF er en organisasjon med stor gjennomslagskraft, både nasjonalt og internasjonalt, og er blant de i verden som i størst grad driver med innovativ bistand. I 2017 er vi spesielt stolte av at inntektene fra TV-aksjonen NRK går til UNICEFs arbeid for barn rammet av krig og konflikt.Om stillingen
 
UNICEF Norge søker etter en kommunikasjonsdirektør som skal ha som mål å øke UNICEFs synlighet og videreutvikle merkevaren vår.
 
Vil du lede dette arbeidet og være med på å bygge oss for fremtiden?
Er du en strategisk leder med en bred forståelse for hva kommunikasjonsfaget gir av muligheter til å engasjere, påvirke og synligjøre et viktig budskap? 
Ser du nødvendigheten av og forbedringsmulighetene som ligger i digitalisering, og evner å lede digitale endringsprosesser gleder vi oss til å høre fra deg.
 
Du vil lede en stor kommunikasjonsavdeling hvor arbeidet spenner fra spredning av informasjon om UNICEFs arbeid i tradisjonelle og sosiale medier til politiske høringsprosesser, og nettverk med viktige samfunnsaktører. 
 
Vår nye kommunikasjonsdirektør er modig, engasjerende og handlekraftig, og har både et strategisk overblikk og operativ teft.  Stillingen har plass i ledergruppen.
 
 


Arbeidssted: Oslo
Søknadsfrist: Snarest