Nasjonal Storkundeansvarlig Arbeidstøy - Næringsmiddel

Nasjonal Storkundeansvarlig Arbeidstøy - Næringsmiddel

Nor Tekstil AS er Norges ledende leverandør av tekstiltjenester. Selskapet har over 1000 ansatte og omsetter for om lag 1 milliard. Vi leverer vask og utleie av tekstiler til de fleste næringer i Norge. Hovedtyngden av våre kunder er innen hotell, helse og industri. Våre kunder er alt fra store helseforetak til småbedrifter som har behov for tekstilservice. Vårt ansvar som markedsleder tar vi på alvor. Vi har investert i teknologi som skåner miljøet og samtidig gir økonomisk og kvalitetsmessig gevinst. Denne linjen vil holde frem, og vi har som mål å forbli den foretrukne leverandøren av tekstilservice i Norge.

Hovedoppgaven til Nasjonal Storkundeansvarlig vil være innsalg av Nor Tekstil AS sine produkter innen segmentet Arbeidstøy med fokus på leietøy til Næringsmiddelkunder. Kundene er primært kjedekunder, storkunder, og strategisk viktige store kunder. Storkundeansvarlig vil rapportere til Nasjonal Salgssjef Arbeidstøy.

Ansvarsområder/arbeidsoppgaver
 • Eget budsjettansvar for innsalg og utvikling av Hoved- og Rammeavtaler hos prospektive og eksisterende kunder innenfor definerte segment(er) Arbeidstøy – Næringsmiddel i det norske markedet.
 • Sikre kontrakter gjennom gode relasjoner og oppfølging.
 • Prosjektstyring av anbud og anbudsprosesser.
 • Proaktiv bearbeiding av eksisterende og nye potensielle kunder.
 • Planlegge tid og utføre aktiviteter knyttet til nye prospektive kunder.
 • Bygge sterke fremtidige relasjoner med Nor Tekstil AS sine Kjedekunder, Store kunder og Strategisk viktige kunder.
 • Mål på kundebesøk og prospekt-verdi/antall og oppnå salgsmål gitt av Salgsledelse.
 • Gjennomføre og dokumentere kundeaktiviteter i CRM system i henhold til selskapets innsatskrav og salgsplaner satt av Nasjonal Salgssjef Arbeidstøy.
 • Storkundeansvarlig Arbeidstøy har dialog med Kundeservice og Drift vs. i forhold til rutiner overfor den enkelte kunde. Storkundeansvarlig Arbeidstøy utarbeider rutiner for de kontrakter som trenger det vs. i forhold til rutiner for oppfølging.
 • Vist vilje til egenutvikling, samt å bidra til opplæring av nyansatte.
 • Deltakelse på salgsmøter/-samlinger, kick-off, salgstrening og andre arrangementer.
Kvalifikasjoner
 • Erfaring som Key Account Manager, Storkundeansvarlig eller annen relevant erfaring fra arbeid mot store og viktige kunder.
 • Bransjeerfaring er en fordel, men ikke et absolutt krav.
 • Dokumenterte salgsresultater og erfaring med anbudsarbeid.
 • God økonomisk forståelse.
 • Gode ferdigheter i bruk av digitale verktøy, herunder Office-pakken
 • Gode salgsferdigheter og kjennskap til salgs – og kjøpsprosess.
 • Gode ferdigheter i hvordan synliggjøre verdi for kunden.
 • Gode presentasjonsferdigheter.
 • Gode ferdigheter i å bygge nettverk og sosiale relasjoner.
 • Gode engelskunnskaper skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Dyktig relasjonsbygger som arbeider strukturert, selvstendig og målrettet.
 • Salgs- og resultatorientert med "kremmerånd".
 • Pålitelig, lojal og tillitsvekkende.
 • Du er strukturert, velformulert, og har stor arbeidskapasitet.
 • Du er målbevisst og selvgående trives med å jobbe selvstendig.
 • Du er overbevisende og har gjennomslagskraft i forhandlinger med kunden
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner
 • Vilje til å delta i egenutvikling og salgstrening, samt opplæring av nye kollegaer
 • Gjennom positiv holdning være en god ambassadør for virksomheten
 • God til å samarbeide med alle deler av organisasjonen.

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby en spennende stilling i et selskap i vekst
 • Svært godt og faglig sterkt salgsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser med mulighet for bonus
 • Firmabil
Andre opplysninger
 • Reisevirksomhet: Reiseaktiviteter må påregnes

 


Arbeidssted: Oslo
Søknadsfrist: Snarest