Salg og markedssjef

Salg og markedssjef

Skarland Press AS er et mediehus som tilbyr informasjon, kunnskap og møteplasser innen ulike bransjer. Selskapet har i dag en solid posisjon innen sine virksomhetsområder, og jobber kontinuerlig med å forsterke og utvikle sine tilbud til markedet gjennom ulike kanaler og arenaer. Vi jobber primært innen områdene VVS, Energi, Klimateknikk, FDV, men har også Matindustri og Malerfag. Selskapet arrangerer konferanser, messer og kurs som en vesentlig del innenfor de aktuelle fagområdene. Forlaget er 100 % eid av vår viktigste drivkraft - Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Nyopprettet stilling - sentral rolle i ledergruppen
Vår nye salg og markedssjef får en viktig rolle i utformingen av ny samlet strategi for Skarland Press og VVS-Foreningen. Essensen er fornyelse, i en tid hvor også tradisjonelle forretningsmodeller endres dramatisk. Fokus på enkeltindivider og brukertilpasset informasjon i nye salgs- og markedsføringskanaler er kjernepunkter. Nå får du muligheten til å realisere nye ideer i et mediehus som omstrukturerer basert på markedsutviklingen, med VVS-Foreningen og alle medlemmenes unike posisjon i ryggen.

Ansvarsområder/arbeidsoppgaver
 • Resultatansvar for alle inntekter innen salg av annonser, kurs, konferanser, abonnement, medlemsverving, bøker og digitale kunnskapsprodukter
 • Analysere markedet og utarbeide markedsføringsplaner for alle produktene
 • Initiere, utarbeide, implementere og følge opp salgs- og markedsarbeidet, basert på kundeinnsikt
 • Utvikle og bruke digitale kanaler, inkludert sosiale medier, i markedskommunikasjonen
 • Definere veien fremover og gi tydelige signaler til alle involverte
 • Optimalisere budsjettene i forhold til kampanjer og aktiviteter
 • Øke kjennskap til og kunnskap om VVS-Foreningen, merkevarene og de ulike produktene
 • Bidra til økt kundetilfredshet både på leser- og annonsørmarkedet
 • Kundepleie av storkundene våre (kundemøter, -arrangementer, utvikling av fordelsprogrammer osv.)
 • Ansvar for vårt største enkeltprosjekt – VVS-dagene, alt fra planlegging, profil, markedsføring, salg, organsiering og gjennomføring
 • Lederansvar for fire personer per i dag
 • Bidra positivt på tvers i hele organisasjonen
Utdannelse, erfaring og kompetanse
 • Solid markedføringskompetanse, erfaring med hele spennet av markedsaktiviteter
 • Relevant bakgrunn fra media, markedsavdeling og/eller byrå-/ kommunikasjonsbransjen 
 • Kan vise til dokumenterte resultater innenfor markedsføring/salg
 • Relevant ledererfaring
 • Digital forståelse og nysgjerrighet
 • Gode analytiske evner, opptatt av innsikt i målgrupper
 • Utdannelse med relevant fagkrets, bachelor- eller masternivå. Relevant erfaring kan veie opp for teoretisk bakgrunn
Viktige personlige egenskaper
 • Inspirerende motivator
 • Deler kunnskap, spiller andre gode, føler ansvar for hele organisasjonen
 • Tenker kontinuerlig endring og optimaslisering, ser nye muligheter
 • Evner både å tenke helhet og samtidig være en drivende kraft for den operative gjennomføring
 • Opptatt av å hente inspirasjon fra verden utenfor
 • Gode presentasjonsegenskaper
 • Solid tallforståelse
Vi tilbyr
 • Stillingen er nyopprettet, gode muligheter til å forme innholdet i rollen
 • Gode ideer verdsettes høyt og det er kort vei fra ord til handling
 • Stor takhøyde i organisasjonen. Vilje og åpenhet for å teste ut ting – prøve og feile
 • Byggbransjen/VVS er en stor og viktig næring hvor det kontinuerlig skjer noe spennende
 • Faglig og personlig utvikling bifalles og støttes (deltakelse på kurs, seminarer etc.)
 • Veldig godt arbeidsmiljø; inkluderende, støttende, jordnært
 • Vi gjør mye for å bygge den gode stammekultur
 • Konkurransedyktige betingelser
Arbeidssted
 • Sentral beliggenhet på Tøyen i Oslo
 • Kort vei til alle typer offentlig transport
 • Parkering
 • Åpent landskap, lyse fine lokaler med flott utsikt over byen


 


Arbeidssted: Oslo
Søknadsfrist: Snarest