Kommersiell leder

Kommersiell leder

Blomqvist er Norges ledende og mest engasjerende auksjonshus. Blomqvist ble grunnlagt i 1870 og i 146 år har vi vært en av de betydeligste og største aktører i markedet for kunst av høy kvalitet og verdifulle gjenstander. I alle år har ekspertise stått i sentrum for virksomheten og Blomqvist tilstreber å ha de til enhver tid beste ekspertene. Virksomheten består av to datterselskaper i tett samarbeid. Blomqvist Kunsthandel AS i historiske lokaler i Tordenskiolds gate 5 sentralt i Oslo og Blomqvist Nettauksjon AS i attraktive lokaler med beliggenhet i Rolfsbuktveien 4 e-f på Fornebu. Blomqvist Nettauksjon avholder ca. 200 auksjoner på nettet hvert år med ca. 20 000 objekter. Vi selger alt fra kunst, antikviteter og samleobjekter til smykker, moderne design og vintage. Vi vokser og har store ambisjoner. Blomqvist Nettauksjon har etablert seg i nye og større lokaler på Fornebu. Selskapet er i vekst og ønsket om å styrke seg ytterligere i markedet er stort

Stillingen

Behovet for større markedstilpasning og profesjonalisering av kundedialogen i alle kanaler blir viktigere. Stillingen som kommersiell leder vil bli en nøkkelrolle og være viktig for å styrke Blomqvist Nettauksjons lederposisjon i auksjonsmarkedet på nett. Vi ønsker oss en leder med erfaring innen salgsledelse, prosjekter og løsningssalg, med god prosessforståelse og kunnskap om logistikk og gjerne e-handel/auksjoner. Vår nye kommersielle leder er en offensiv salgsperson som ser muligheter der andre ser begrensninger, er forretningsorientert og forhandlingsvant og kan bidra til å åpne nye dører for ekspertene. Er du en moderne leder som er vant til å jobbe i sterke fagmiljøer, flink til å bygge god lagånd og fremstår som et godt forbilde, er det deg vi leter etter. Om du i tillegg har interesse for og kompetanse om design, kunst, kultur, gjenbruk, netthandel og auksjoner styrker du ditt kandidatur ytterligere.


Ansvarsområder/arbeidsoppgaver

Definere nye markedsmuligheter og etablere forretningsplaner i samarbeid med daglig leder og øvrig ledergruppe
Være ansvarlig for å sette forretningsplanene ut i live, inngå forretnings- og rammeavtaler.
Planlegge og gjennomføre, i samarbeid med avdelingsledere, tiltak som øker inntaket av objekter på kort og lang sikt
Utvikle og eie salgsmetodikk og prosesser i selskapet
Drive oppsøkende salg og opparbeide egen portefølje
Utvikle nødvendige verktøy for å styre salgsinnsats og forbedre kontraktraten
I samarbeid med avdelingsledere utarbeide KPI´er og følge opp i alle avdelinger
Følge opp lønnsomhetskalkyler og føre kontroll over varesortiment i samarbeid med avdelingsledere
I samarbeid med daglig leder og avdelingsledere, bistå i budsjettarbeidet


Vi tilbyr

Stilling i et auksjonshus og merkevare med en unik posisjon i Norge
Stilling i Norges største og mest velrenommerte formidler av kunst og antikviteter på nettet.
Et fagmiljø preget av høyt prestasjons- og presisjonsnivå
En spennende og fremtidsrettet forretningsmodell
Stor vilje for å satse inn i fremtiden
En arbeidsplass som ønsker å ligger i front digitalt
Mange spennende og varierte oppgaver og utfordringer
Sentral, selvstendig og synlig rolle med store påvirkningsmuligheter for å gjøre Blomqvist Nettauksjons attraksjon i markedet enda større
Sentralt beliggende på Fornebu, buss og tog (Lysaker)
Nye og moderne lokaler, og attraktive felles fasiliteter


Faglig kompetanse, erfaring og utdannelse

Høyere relevant utdannelse, Bachelor/Masternivå (økonomi/markedsføring)
Sterk realkompetanse innen salg og markedsføring kan kompensere for formell kompetanse
Minimum 3 års relevant arbeidserfaring innen prosjekt-løsningssalg
Erfaring fra målstyrt salgs- og/eller prosjektledelse
Opptatt av ROI
Digital forståelse og interesse for alle typer digitale flater og plattformer
Ledererfaring og en god motivator i faglig sterke miljøer
Erfaring fra, kunnskap om og interesse for en eller flere relevante fagområder som; design, kunst, kultur, auksjoner, gjenbruk, logistikk, transport og netthandel
Vant bruker og god kunnskap om dataverktøy, databehandling og analyse
Vant til å sette seg inn i komplekse problemstillinger og omsette dette til forståelig adferd
God tall-, analyse- og teknisk forståelse. Sterk på kvalitativ og kvantitativ analyse

Personlige egenskaper

Selvstendig, ansvarsfull, offensiv og trygg
Tar selv initiativ og har høy gjennomføringskraft
Kan manøvrere i et sterkt fagmiljø med sterke meninger
Er en god døråpner og nettverksbygger
Tenker både i det korte og mellomlange bildet
Robust-tåler motstand
Glad i salg, brenner for å levere resultater (resultatorientert)
Strukturert og målbevisst
Høy arbeidskapasitet og høyt tempo
God formidlingsevne, både skriftlig og muntlig
Opptrer profesjonelt overfor alle aktører
Evner å begeistre kolleger og kunder
Sosialt tilpasningsdyktig og har godt humør

Arbeidssted

Nyoppussede, nyinnflyttede og moderne lokaler i Rolfsbuktveien 4 e-f på Fornebu

 


Arbeidssted: Oslo
Søknadsfrist: Snarest