Regionssjef Midt- og Nord-Norge

Regionssjef Midt- og Nord-Norge

Eikmaskin AS driver import av landbruksmaskiner til Norge, og har hovedkontor på Kjeller. Eikmaskin AS er kjedegiver i en landsdekkende franchisekjede av 36 selvstendige selskaper. Disse profileres likt under navnet Eiksenteret. Inkludert 15 underavdelinger er Eiksenteret representert på 54 steder i Norge. Eikmaskin AS er importør av kjente varemerker til Norge, slik som Massey Ferguson, Fendt, Valtra, Sampo Rosenlew, Ålø, Grimme, Kuhn, Rauch, HE-VA, Junkkari og Ilsbo. Eikmaskin AS omsatte i 2015 for over 1,2 milliarder norske kroner. Eik-kjeden omsatte i 2015 for 1,9 milliarder norske kroner. Eikmaskin AS er et heleid datterselskap av AGCO Corporation med hovedkontor i Duluth, Georgia USA.

Arbeidsoppgaver

 • Budsjett og resultatoppfølging
 • Markeds- og aktivitetsplanlegging
 • Salg og salgsplanlegging mot eksisterende og potensielle kunder
 • Sørge for at forhandlere er oppdatert i henhold til standarder og salgsmål
 • Bistå forhandlere med å identifisere mulige prospekter og utvikle målrettede strategier
 • Utarbeidelse av prisavtaler og årskontrakter
 • Markedsovervåking, konkurrentanalyser, sortimentsutvikling
 • Leverandøroppfølging
 • Skape vekst og videreutvikle selskapet i regionen
 • Fronte selskapet som en god ambassadør

Kvalifikasjoner

 • Gode lederegenskaper er avgjørende - du må kunne inspirere og drive frem resultater
 • Erfaring fra salgsledelse
 • Fortrinnsvis teknisk/økonomisk bakgrunn
 • Gode salgs- og presentasjonsegenskaper
 • Kan dokumentere gode resultater, forhandlingserfaring og kjennskap til landsdekkende rammeavtaler
 • God kjennskap til landbruksnæringen
 • God kommersiell teft og økonomisk forståelse
 • Generelt gode IT-kunnskaper
 • Behersker engelsk skriftlig og muntlig

Utdanningsretning

 • Salg / Markedsføring
 • Landbruk / Skogbruk / Sjøbruk
 • Økonomi / Admin./ Org. / Ledelse
 • Maskin / Konstruksjon

Personlige egenskaper

 • Positiv med utpreget serviceinnstilling
 • Engasjert og selvgående
 • Analytisk
 • Evne å prioritere og organisere
 • Stor relasjonsbygger
 • Strukturert
 • Stor gjennomslagskraft
 • Nysgjerrig, ønsker å lære nye ting
 • Miljøskaper
 • Utviklingsorientert

Språk

 • Engelsk
 • Norsk

Vi tilbyr

 • Solid og internasjonalt selskap i vekst
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • God faglig og personlig utvikling i et kompetent og engasjert miljø
 • Hyggelig arbeidsmiljø med stor kontaktflate
 • Rapporterer direkte til adm.dir i Norge


Arbeidssted: Kjeller