Utvikler

Utvikler

Finanstilsynet arbeider for at finansforetak og finansmarkeder fungerer trygt og effektivt til beste for samfunnet og brukerne av finansielle tjenester. Vi har om lag 270 ansatte og holder til i moderne lokaler i Oslo sentrum.

Utvikler (rådgiver/seniorrådgiver) - Seksjon for IT
 
IT seksjonen består av 17 ansatte, hvorav åtte jobber med utvikling og forvaltning. I tillegg har vi til enhver tid 15-20 spisskompetente systemutviklingskonsulenter fra Norges ledende konsulenthus.

Vår nye utvikler skal primært bidra i forvaltningen av fagløsningene, som er .NET baserte egenutviklede verktøy for saksbehandlingsstøtte. Kompetanse og interesse for Epi og nettløsninger er også positivt. Du må kunne jobbe tett på sluttbrukere når feil skal løses og mindre endringer defineres. Derfor er gode samarbeidsevner viktig, både mot fagligmiljøene, de administrative støttefunksjonene og fagfolkene på IT. I tillegg vil stillingen innebære en rådgivende funksjon (arkitekt) innen både egenutviklede nett-fagløsninger, samt valg og implementering av hyllevare for administrativ støtte.

Arbeidsoppgaver
 • Bidra til stabil og sikker drift av fagapplikasjonene og EpiServer-løsningene.
 • Arbeide mot ytterligere automatisering av drift, vedlikehold og feilretting av løsningene.
 • Gi råd, drive innovasjon og bidra til at Finanstilsynet velger optimale løsninger basert på behov i fagavdelingene.
 • Arbeide i team med konsulenter fra eksterne leverandører for å sikre etterlevelse av vedtatt arkitektur og best mulig forretningsverdi innen teknologiområdet.
 • Bidra med innovasjon og tilrettelegging for effektivisering av arbeidsprosesser innenfor domenet.
Kvalifikasjoner
 • Minimum utdanning på bachelornivå innen relevant fagområde med gode resultater
 • Erfaring fra områder som, automatisering, robotifisering eller IT-drift
 • Kunnskap om driftskonsepter som muliggjør automatisert applikasjonsdrift
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Personlige Egenskaper
 • Faglig oppdatert, utforskende og ivrig etter å ta i bruk ny teknologi
 • Kundeforståelse, evne å skape tillit, og kunne opptre som en god rådgiver i interne møter
 • Opptatt av å være et godt faglig og sosialt miljø samt bidra aktivt til å videreutvikle teamet
 • Beherske å jobbe sammen med ulike personer i ulike roller, som f. eks. ledelse, eksterne konsulenter, tekniske rådgivere og arkitekter og kundeansvarlige
 • Godt humør, initiativ og ydmykhet
 • Du må kunne få sikkerhetsklarering i Norge

Vi tilbyr
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og gode muligheter for utvikling i et miljø med høy fagkompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • Treningsfasiliteter
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Lønn etter avtale

Annet
Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste
Vi utfører bakgrunnssjekk på den som ansettes i stillingen.
For nærmere omtale av Finanstilsynet, se www.finanstilsynet.no 
 


Søknadsfrist: 4.desember