HR-ansvarlig

HR-ansvarlig

Omnicom Media Group (OMG) eies av Omnicom Group Inc., ett av verdens største og ledende selskaper innenfor reklame, media og kommunikasjon. Omnicom er notert på New York- børsen (NYSE) og er representert med de to fullservice mediebyråene OMD og PHD i Norge. I tillegg består OMG av Annalect som er et spesialistmiljø innenfor data og analyse, samt Resolution og Engage som leverer tjenester og rådgivning innenfor digitale kanaler. Omnicom Media Group har mottatt en rekke priser både globalt og nasjonalt, og er gjentatte ganger kåret til det beste og mest kreative byrånettverket i verden. Omnicom Media Group har flere av Norges største annonsører på kundelisten, blant andre Orkla, Coop, Telenor og McDonald’s.

Arbeidsoppgaver:
 • Fagansvaret for HR-arbeidet i organisasjonen
 • Kontinuerlig forbedring, oppdatering og forankring av systemer, rutiner og retningslinjer
 • Måle medarbeidertilfredshet med tiltaksplan for oppfølging, viderutvikle den gode medarbeiderprosessen inkludert alle nødvendige dokumenter og rutiner
 • Aktiv støttespiller for lederne i personalsaker, rekrutteringsprosesser og eventuelt omorganiseringsprosesser
 • Bidra til å følge opp selskapets kompetanseutviklingsstrategi
 • HMS ansvarlig
 • Være organisasjonens ekspert på lover og forskrifter
 • Utvikle, implementere og koordinere personalpolitikk og personaladministrative systemer
 • Gjennomgå administrative retningslinjer, forbedre disse og gjøre de godt kjent for alle i organisasjonen
 • Bistå i sosiale arrangementer

Kvalifikasjoner:
 • Solid utdannelse innen HR, eller annen relevant fagkrets
 • 2-5 års operasjonell erfaring
 • Erfaring fra tilsvarende oppgaver i en kompetansebedrift
 • God kjennskap til arbeidsrettslige problemstilinger, offentlig lov- og regelverk
 • Fokus på å utvikle mennesker, øke kompetansen og skape en god kultur
 • Utmerket evne til relasjonsbygging og evnen til å ha dialog på alle nivåer i virksomheten
 • Sterk serviceinntilling overfor kollegaer
 • Evnen til å jobbe i spennet mellom det strategiske og operative
 • Erfaring med kunnskapsbaserte undersøkelser og analyser
 • Solid bruker av og innsikt i IT- og HR-verktøy
 • God forretningsforståelse

Personlige egenskaper:
 • Initiativrik
 • Trygg
 • Tydelig
 • Serviceinnstilt
 • Pådriver
 • Evne til å se folk
 • Lagspiller
 • Prioriteringsevne
 • Strukturert
 • God evne til å forankre
 • Gode samarbeidsevner
Vi tilbyr:
 • En nyopprettet stilling hvor du får stor påvirkning i å forme rollen og innholdet i arbeidsoppgavene
 • I stor grad forme HR-politikken i bedriften
 • OMG er en av Norges største mediebyrågrupperinger med en meget spennende kundeliste
 • Selskapet har solide internasjonale eiere, gjør det veldig bra i Norge og kan vise til meget sterk vekst
 • Stort og sterkt kompetansemiljø, flat organisasjon, erfarne og dyktige ledere og medarbeidere
 • Godt og inspirerende miljø, yngre profil med høyt tempo - et miljø man gjerne kommer tilbake til
 • Et selskap som er åpent for spennende nye tanker, med enorm endringstakt


 

 


Arbeidssted: Oslo
Søknadsfrist: Snarest