Kundeservicesjef

Kundeservicesjef

Nor Tekstil AS er Norges ledende leverandør av tekstiltjenester. Selskapet har rundt 1.000 ansatte og omsetter for om lag 1 milliard. Vi leverer vask og utleie av tekstiler til de fleste næringer i Norge. Hovedtyngden av våre kunder er innen hotell, helse og industri. Våre kunder er alt fra store helseforetak til småbedrifter som har behov for tekstilservice. Selskapet har 17 industrielle vaskerier i Norge og konsernadministrasjonen ligger i Florø. Vårt ansvar som markedsleder tar vi på alvor. Vi har investert i teknologi som skåner miljøet og samtidig gir økonomisk og kvalitetsmessig gevinst. Denne linjen vil holde frem, og vi har som mål å forbli den foretrukne leverandøren av tekstilservice i Norge.

Vil du bygge opp og lede vårt nye Kundeservice-senter?

Nor Tekstil AS skal bygge opp et nasjonalt kundesenter i Florø, med 4-5 medarbeidere. Vi søker etter en motivert leder med høy arbeidskapasitet som skal etablere, drifte og utvikle avdelingen og skape verdi for kundene og selskapet.

Hovedoppgaver
 • Lede det daglige arbeidet ved kundesenteret i Florø
 • Personalansvar for egne medarbeidere ved kundesenteret.
 • Faglig ansvar for alle kundeservicemedarbeidere i hele Norge, i tett samarbeid med lokal ledelse/Driftsleder (i matrise).
 • Utarbeide strategi, mål og nøkkeltall for kundeservice ved alle avdelinger, og videre sikre gjennomføring gjennom tett oppfølging og rapportering.
 • Planmessig drive Utdanning, trening og coaching av egne medarbeidere og øvrige medarbeidere i kundeservice, slik at utvikling og kvalitet økes kontinuerlig.
Ansvar/myndighet/innhold i stillingen
 • Personalansvar i eget kundesenter
 • Faglig ansvar for alle medarbeidere i kundeservice
 • Sikre profesjonalitet og god kvalitet i all kundekontakt i kundeservice
 • Sikre nøyaktighet og rettidighet i alle rutiner og oppgaver, slik at alle kundesaker blir løst profesjonelt, effektivt og i henhold til hva som er lovet.
 • Ansvarlig for at alle oppgaver i kundeservice blir løst på en bra måte
Krav til utdanning og erfaring
 • Utdanning minimum på Bachelor nivå, fortrinnsvis innenfor Økonomi, administrasjon, ledelse, marked eller lignende
 • Minst 5 års erfaring med kundeservicearbeid i operativ stilling, gjerne med lederansvar
 • Gode datakunnskaper spesielt i office pakken, men gjerne også med CRM systemer og Visma.
 • Må snakke og skrive flytende engelsk
Personlige egenskaper
 • Trygg person/leder som liker å lykkes gjennom andre
 • Godt humør og evne til å spre entusiasme og gode holdninger
 • Evne til å få andre til å ville lykkes
 • God til å videreformidle kunnskap på en forståelig måte
 • Nøyaktig og detaljert, men med evne til å se helheten
 • Strategisk og med evne til å sette mål, samt å nå disse
Annet
 • Tiltredelse snarest
 • Lønn etter avtale
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Det må påregnes utstrakt reiseaktivitet


Arbeidssted: Florø
Søknadsfrist: Snarest