Vedlikeholdsansvarlig

Vedlikeholdsansvarlig

Entreprenørservice AS er et heleid datterselskap av Skanska Norge AS, og har helt siden etableringen i 1962 vært et av landets ledende anleggstekniske spesialfirmaer innen fagområdene boring, fundamentering og sprøytebetong. Selskapets ca. 110 ansatte omsatte i 2017 for ca. 470 mill. kroner. Vi har kontor og lager på Berger i Skedsmo der vi er samlokalisert med Skanska Norges Anleggsverksted. Se vår nettside www.entreprenorservice.no.

Vil du ha ansvar for noen av våre mest avanserte anleggsmaskiner?

Til vår sprøytebetongavdeling søker vi nå etter en Vedlikeholdsansvarlig for våre sprøytebetongrigger. Dette er store avanserte anleggsmaskiner, og vi trenger deg som kan sørge for et perfekt samspill mellom mekaniske-, hydrauliske- og elektriske komponenter. Du er opptatt av forebyggende vedlikehold og jobber planmessig for å sikre en vellykket drift.

Aktuelle arbeidsoppgaver og ansvarsområder:
  • Fagansvar for tilstandskontroll og forebyggende vedlikehold.
  • Støtte og veilede sprøyteoperatørene i deres daglige kontroll og ettersyn av riggene.
  • Jevnlig reisevirksomhet til anleggene for å følge opp forebyggende vedlikehold og for å utføre mindre reparasjoner.
  • Planlegge, koordinere og følge opp reparasjoner utført i verkstedet på Berger, og ved eksterne verksteder.
Vi kan nå tilby deg en faglig utfordrende og variert stilling i et av Norges ledende selskaper innen sitt fagfelt. I rollen som Vedlikeholdsansvarlig får du et viktig ansvarsområde i en avdeling med økende oppdragsmengde i årene fremover. Hos oss får du konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger, samt mulighet for medeierskap gjennom Skanska AB sitt aksjespareprogram.

Sprøytebetongavdelingen utfører sprøytebetongarbeider i forbindelse med fjellsikring og brannsikring av tunneler og bergrom, samt for sikring av fjellskjæringer og graveskråninger.  Maskinparken består av moderne sprøyterigger fra Andersens Mekaniske Verksted (AMV). Våre 9 rigger produserte totalt 42.000 m3 sprøytebetong på anlegg over hele landet.

Til rollen som Vedlikeholdsansvarlig må du ha erfaring med reparasjon av tyngre maskiner, og det er en stor fordel om du har Elektriker sertifikat gruppe L.

I vårt verdigrunnlag står vi for at ærlighet skaper tillit, motivasjon skaper trivsel og samarbeid gir resultater. Er dette verdier du kjenner deg igjen i? Da vil vi gjerne høre fra deg!
 


Arbeidssted: Skedsmokorset
Søknadsfrist: Snarest