helthjem-Mediapost.png

Forretningsutvikler og salg -

Industriell post

Søk på stillingen

Forretningsutvikler og salg – Industriell post

Rollen som forretningsutvikler og salg, industriell post skal utvikle helthjem slik at kundene velger våre tjenester direkte eller I samarbeid med våre partnere. Stillingen er en nøkkelrolle og vil være viktig for helthjems videre positive vekst. Vi ønsker oss en medareider med svært gode kunnskaper om logistikk og særlig kompetanse fra salg av logistikk og postløsninger. Er du en god salgsperson, en god lagspiller, strukturert og analytisk med sterk gjennomslagskraft, er det deg vi er på jakt etter.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle IP-produktet, fysisk og teknologisk, slik at det blir salgbart i markedet, lett å kjøpe, lett å integrere
 • Basert på gode kundeanalyser, bidra til kontinuerlig forbedring av IT-integrasjoner og arbeidsprosesser
 • Kontinuerlig overvåke og analysere markedet, konkurrenter og priser slik at selskapet til envher tid har et IP-produkt som er riktig posisjonert
 • Utvikle løsninger som sikrer stor grad av industrialisering
 • Selge inn distribusjonsløsninger for industriell post til profesjonelle printselskaper i markedet
 • Utvikle nødvendige salgsverktøy og forsterke selskapets salgsmoment og USP
 • Aktivt salg av helthjems IP-produkt
 • Sikre god kunnskapsoverføring til våre partneres salgsapparat, herunder selskapets distribusjonsløsning. Ved behov, hjelpe partnere i salgsprosessen
 • Ansvar for å videreutvikle helthjems produkter og tjenester knyttet til industriell post for å møte bransjens behov for effektiv og kvalitetssikret distribusjon
 • Opptatt av kundenes og partneres lønnsomhet, ROI
 • Utvikle gode og langsiktige kunderelasjoner, internt og eksternt
 • Være helthjems fremste ambassadør

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdannelse/Masternivå (Logistikk/økonomi)
 • Sterk realkompetanse innen økonomi og logistikk kan kompensere for formell kompetanse
 • Minimum 5 års relevant arbeidserfaring med salg av logistikk og postløsninger
 • Svært god prosessforståelse og logistikkunnskap
 • Gjerne erfaring fra logistikk/transportbransjen
 • God kjennskap til markedet, print-selskaper, og de logistikk og IT-løsninger som brukes
 • Kjennskap til industrialiserte produksjonsprosesser og leverandører innen post
 • Vant bruker og god kunnskap om dataverktøy, databehandling og analyse
 • Vant til å sette seg inn i komplekse problemstillinger og omsette dette til forståelig adferd
 • Dokumenterte salgsresultater
 • En fagperson og selger som er vant til å snakke prosess

Utdanningsretning

 • Økonomi / Admin./ Org. / Ledelse

Utdanningsnivå

 • Høyskole/universitet, 4 år eller mer

Personlige egenskaper

 • God kollega som bidrar til et godt miljø, sosialt tilpasningsdyktig
 • Selvstendig og ansvarsfull men også en lagspiller
 • Tar selv initiativ, «stå-på ånd»
 • Stor gjennomføringskraft
 • Er uredd og kan utfordre sementerte sannheter
 • Evner å se framover og gå videre når det butter imot
 • Resultatorientert
 • Analytisk og faktaorientert
 • Strukturert og målbevisst
 • Holder fokus
 • Stor arbeidskapasitet og høyt tempo
 • God formidlingsevne, både skriftlig og muntlig
 • Har lett for å lære nye ting
 • En god relasjon- og nettverksbygger
 • Godt humør

Vi tilbyr

 • En betydelig og kjent kommersiell aktør i distribusjonsmarkedet
 • Være en del av et innovativt miljø med gründer-gen
 • Være med å skape et nytt distribusjonseventyr
 • Langsiktige eiere; Norges største mediekonsern, Schibsted/Amedia/Polaris. Innovative medieselskaper som ser store potensialer med nye distribusjonsprodukter
 • Arbeide med kjente merkevarer/produkter og selskaper
 • Lang distribusjonserfaring gjennom distribusjonsselskapene, siden 1880
 • Teknologisk distribusjonslogistikk i verdensklasse
 • Distribuerer til 100% av landets husholdninger 6-7 dager i uken, 85% egendekning og 15% med underleverandør
 • Store muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Får mye frihet under ansvar, den som leverer styrer i stor grad egen hverdag
 • Karrieremuligheter for den som lykkes

 


helthjem er merkenavnet på et nasjonalt nettverk av distributører som leverer B2C produkter gjennom logistikknettverket til Schibsted, Amedia og Polaris. helthjem distribuerer aviser, magasiner, bøker og småpakker over hele landet gjennom selskapene helthjem Mediapost AS og helthjem Netthandel AS. Drift og leveranse av alle produkter i helthjemnettverket skjer via 27 profesjonelle distribusjonsselskaper. Det unike med helthjem er at alle selskapene bruker samme teknologi, har samme strenge kvalitetskrav og enhetlige rutiner og prosesser.

helthjem har under etablering en satsning i markedet for industriell Post (B2C).