Logo.png

Løsningsarkitekt konsernrapportering

Søk på stillingen

Løsningsarkitekt konsernrapportering

Som Norges største IT-selskap har EVRY omfattende leveranser til de viktigste aktørene i norsk og nordisk næringsliv, finanssektoren og offentlige virksomheter innen stat, kommune og helsesektor.

Vår ambisjon er å gi mening og liv til informasjon gjennom ideer, teknologi og løsninger som skaper verdier for våre kunder og nytte for samfunnet vi lever i. Vi fokuserer kontinuerlig på mangfold og oppfordrer spesielt kvinner til å søke stillinger hos oss. EVRY kombinerer omfattende bransjekunnskap med en kundenær tilnærming. Vi kombinerer det store foretakets muskler med lokal tilstedeværelse for å hjelpe våre kunder med å realisere sitt fulle IT-potensiale.

Viktigere enn at vi er et stort selskap, er at du får mulighet til å jobbe på tvers av de markedsledende teknologier, som en del av laget hvor vi byr på både utfordringer, kunnskap, faglig utvikling og karrieremuligheter. Du vil få jobbe med store kundeleveranser, lange oppdrag, meget høyt konsulentbelegg og derved mindre behov for å jage inn nye kunder. EVRY er trimmet for vekst og lønnsomhet og vi anbefaler deg å ta kontakt for å få vite mer om mulighetene som nå åpner seg for de dyktigste.

 

Arbeidsoppgaver

 • Løsningsarkitekt innen konsernregnskap/rapportering på Oracle Hyperion Financial Management
 • Sparringpartner mot kundene på konsernregnskapsfaglige spørsmål og alternative løsninger
 • I tillegg til den overordnede designfasen også delta aktivt i alle deler av utviklingsarbeidet fram til ferdigstilt leveranse
 • Presale/tilbudsarbeid/markedsaktiviteter
 • Mentorrolle for juniorkonsulenter
 • Prosjektledelse og leveranseansvar
 • Utvikle egen kompetanse

Kvalifikasjoner

 • Løsningsarkitekt Oracle Hyperion Financial Mgmt eller andre konsernrapporterings-verktøy som MS Enterprise Reporting og Cognos Controller
 • Erfaring fra salg
 • Solid metodekompetanse
 • Gjerne erfaring som konsern kontroller
 • Solid konsernregnskapsfaglig kompetanse
 • Kompetanse på å sette opp funksjonell løsningsarkitektur for en konsernkonsoliderings-løsning
 • Inngående kjennskap til utvikling/implementering av konsernregnskapsløsning, aller helst med Oracle HFM – subsidiært med annet konsernregnskaps-verktøy
 • Implementere løsninger fra A til Å
 • Erfaring med tilbudsskriving
 • Erfaring fra å presentere løsninger til nye/fremtidige kunder
 • Estimering
 • Planverk og prosjekterfaring
 • Beherske norsk meget godt, både skriftlig og muntlig
 • Bør ha erfaring som prosjekt- eller leveranseleder
 • Solid teknisk innsikt og forståelse
 • Relevant økonomisk og/eller IT-utdannelse, erfaring kan kompensere for manglende utdannelse

Personlige egenskaper

 • Evne til å skape gode kunderelasjoner
 • Sterke problemløsende egenskaper
 • Selvdrevet/selvmotivert
 • Sterk gjennomføringsevne
 • Positive kommunikasjonsegenskaper, påvirker-profil
 • Setter deg raskt inn i nye problemstillinger og teknologier
 • Strukturert
 • Kvalitetsbevisst
 • Engasjert og målrettet
 • Faglig trygghet og tyngde

Vi tilbyr

 • En viktig rolle i et av Norges store konsulentmiljøer i Norges største IT-selskap
 • Sterkt fagmiljø som vil gi deg utfordringer og kunnskap, du blir raskt en del av laget
 • Gode karrieremuligheter internt, intern jobbrotasjon
 • Fokus på markedsledende teknologier fra Microsoft, Oracle/Hyperion, Tableau og SAS Institute
 • Får jobbe på tvers av teknologier
 • Store kundeleveranser, lange oppdrag
 • Meget anerkjent kundeportefølje
 • EVRY Academy; eget akademi for faglig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser