Nor-Tekstil.png

Nasjonal Salgstrener

Søk på stillingen

Nasjonal Salgstrener

Hovedoppgaven til nasjonal salgstrener vil være å utvikle kompetanse, salgsferdigheter og kunnskap av distriktsansvarlige selgere og nasjonale storkundeansvarlige på matter og mopper (MM), samt bistå nasjonal salgssjef. Stillingen rapporterer til nasjonal salgssjef.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre og dokumentere aktiviteter og salgsplaner satt av nasjonal salgssjef herunder blant annet:
  – Bistå i utvikling av nye salgsverktøy
  – Bistå i konseptutvikling
  – Bistå i rekruttering og opplæring av nyansatte
  – Definere nødvendig kompetanse, salgsferdigheter og kunnskap for distriktsansvarlige selgere
  – Utvikle systemer/programmer for salgstrening av distriktsansvarlige selgere
  – Utvikle gode oppfølgingssystemer for salgstreningen
 • Gjennomføre og dokumentere aktiviteter og planer mot distriktsansvarlige selgere herunder blant annet:
  – Støtte på bruk av salgsverktøy
  – Sambesøk
  – Coaching / individuell salgstrening av alle distriktsansvarlige selgere
  – Sammen med den enkelte distriktsansvarlige selger definere individuelle målsettinger og planer innen utvikling av salgsferdigheter og kunnskap, samt oppfølgning av disse
  – Salgskurs, workshops og salgssamlinger
  – Sørge for at kompetanse og kunnskap omsettes til økte praktiske salgsferdigheter
  – Salgsstøtte og salgsbistand i kundecases

Kvalifikasjoner

 • Meget gode salgsferdigheter
 • Meget gode ferdigheter innen coaching, samt evne å gi konstruktive og motiverende tilbakemeldinger
 • Dyktig på å utvikle andre gjennom pedagogisk og individuell tilnærming

Utdanningsretning

 • Salg / Markedsføring

Utdanningsnivå

 • Høyskole/universitet

Personlige egenskaper

 • Meget gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig
 • Meget gode evner og ferdigheter til å presentere
 • Meget gode ferdigheter i å bygge sosiale relasjoner
 • Tålmodig og flink til å motivere
 • Resultatorientert og meget strukturert

Språk

 • Engelsk
 • Norsk

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby en spennende stilling i et selskap i vekst
 • Konkurransedyktige betingelser

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Anslagsvis 50 reisedager

 


 

Nor Tekstil AS er Norges ledende leverandør av tekstiltjenester. Selskapet har over 900 ansatte og omsetter for om lag 1 milliard. Vi leverer vask og utleie av tekstiler til de fleste næringer i Norge. Hovedtyngden av våre kunder er innen hotell, helse og industri. Våre kunder er alt fra store helseforetak til småbedrifter som har behov for tekstilservice.
Vårt ansvar som markedsleder tar vi på alvor. Vi har investert i teknologi som skåner miljøet og samtidig gir økonomisk og kvalitetsmessig gevinst. Denne linjen vil holde frem, og vi har som mål å forbli den foretrukne leverandøren av tekstilservice i Norge.