Spesialkonsulent økonomi/regnskap - EFT Kompetanse

Søk på stillingen

Spesialkonsulent økonomi/regnskap – EFT Kompetanse

Utdanningsadministrasjonen har ansvar for drift, utvikling, oppfølging og veiledning av utdanningsvirksomheten innenfor de lover, rammer og retningslinjer som nasjonale og kommunale myndigheter fastsetter.
EFT Kompetanse er et tjenestesenter som selger kurs- og konsulenttjenester innen regnskap, lønn, budsjettoppfølging, innkjøp, HR-systemet, Agresso Økonomi og innføring av styringssystemer.

Vi søker nå en dyktig konsulent med økonomi/regnskapsbakgrunn

 

Arbeidsoppgaver

 • Gi råd og veiledning innenfor regnskap, økonomi og bruk av økonomisystemet
 • Regnskap- og controlleroppgaver
 • Delta i prosjekter og utføre konsulentoppdrag
 • Utvikle og holde kurs for brukere i Osloskolen
 • Gi intern bistand på våre IKT-systemer
 • Oppdatering av våre nettsider

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning innen regnskap/økonomi/revisjon
 • Erfaring fra privat/offentlig sector innenfor regnskap/økonomi/revisjon
 • Erfaring i bruk av økonomistyringssystemer
 • Relevant IKT-kompetanse og erfaring i bruk av de mest benyttede IT-verktøyene
 • Kjennskap til offentlige anskaffelser er en fordel
 • Dokumenterte oppnådde resultater

Utdanningsretning

 • Regnskap / revisjon

Utdanningsnivå

 • Høyskole/universitet

Personlige egenskaper

 • Analytisk
 • Selvstendig og strukturert arbeidsform
 • Initiativrik
 • Løsningsorientert
 • Gode kommunikasjonsegenskaper – bade skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • Mulighet for faglig utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø med kvalifiserte medarbeidere
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsavtale

 


Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger, og ca. 14 700 ansatte.  Årlig brutto driftsbudsjett er ca. 13,2 mrd kroner.  Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, Oslo musikk- og kulturskole, PPT, fag- og voksenopplæringen i Oslo.