Har du klare tanker om morgendagens distribusjons- og logistikkløsninger? Vi har ledig stilling som assisterende regionsjef Øst-Viken

Assisterende regionsjef Øst-Viken

Amedia er landets største utgiver av lokale medier. Daglig når konsernets medier 1,9 millioner lesere. Amedias redaksjonelle medarbeidere er hver dag til stede i lokalsamfunn over hele landet for å rapportere om det som skjer. Samtidig bidrar våre selgere til å skape lokale markedsplasser gjennom å koble lokale næringsdrivende med kunder. Sammen dekker disse funksjonene vårt samfunnsoppdrag i alle lokalsamfunn hvor Amedia er til stede. Verdiene som ligger til grunn for Amedias tolking av samfunnsoppdraget finner man i vår forretningsidé og vår utgivererklæring. Amedia distribusjon består av 17 egne distribusjonsselskaper i 14 av 19 fylker. Vi har omlag 1250 distributører som betjener 1000 budruter. Amedia distribusjon er en del av helthjem nettverket, som når 85% av alle husstander i Norge. Distribusjon er et satsningsområde i Amedia hvor vekst gjennom egne distributører og helthjem nettverket står sentralt.

Vi søker assisterende regionsjef - en moderne leder med solid kunnskap om distribusjon og logistikk, en moderne leder som har klare tanker om fremtidens distribusjons- og logistikkløsninger

Dette blir dine arbeidsoppgaver som assisterende regionsjef i Amedia Distribusjon Øst-Viken:

Stillingen er nyopprettet og et ledd i moderniseringen av Amedia Distribusjon. Stillingen rapporterer til regionsjef og blir regionsjefens høyre hånd og stedfortreder. Vår nye assisterende regionsjef er en operativ leder og vil får ansvaret for den daglige kontakten med distribusjonsledere og distributører i regionen. Assisterende regionsjef får også det overordnede ansvaret for  ansettelser, opplæring og oppfølging av bud og reserver i regionen. Vår nye leder skal i samhandling med ledergruppen og øvrige ansatte utvikle en prestasjonskultur og tilrettelegge for tydelige kommunikasjonslinjer knyttet til kontinuerlig forbedringsarbeid i regionen. 
Assisterende regionsjefs viktigste oppgave blir å iverksette Amedia Distribusjon Øst-Vikens strategi til praktisk handling
 
Din kompetanse og viktige personlige egenskaper:
Vi ønsker oss en tydelig leder som viser vei gjennom beste praksis. Vi ønsker oss en leder som ser utfordringene og omsetter dette til operativ handling. Vi ønsker oss en leder som er planmessig og strukturert og som evner å gjøre Ad hoc oppgaver forutsigbare. Er du en samlende leder, en leder som bygger god lagånd og fremstår som et godt forbilde? Er du en leder som er opptatt av å skape gode arbeidsvilkår for ansatte gjennom å etablere tydelige mål og planer og «walk the talk»? Er du en leder som følger opp etablerte felles rutiner og standarder og utfordrer når du ser behovet for det? Er du en leder som er opptatt av leveransekvalitet og som vil følge distribusjonsflyten 24/7- ikke fordi du føler deg forpliktet, men fordi det er en del av din lederfilosofi og personlighet? Er du en leder som er offensiv og ser muligheter der andre ser begrensninger? Ser du på deg selv som en moderne leder med god kunnskap om distribusjon og logistikk og har klare tanker om fremtidens distribusjon- og logistikkløsninger? Da er det deg vi trenger. Stillingen rapporterer til regionsjef Øst-Viken i Amedia Distribusjon AS

Og dette tibyr vi deg:
Du tilbys en jobb i et mediekonsern som tar logistikk og distribusjon på alvor og hvor din funksjon som leder vil sette tydelige spor. Distribusjon er et av konsernets viktigste satsningsområder og vi leverer distribusjonslogistikk i verdensklasse. I Amedia blir du med på et vinnerlag - vi vokser og viser gode resultater. Du kommer til et miljø hvor det er fullt trykk og vi lover at du får mye å gjøre, men hvor vi også er opptatt av å ta vare på hverandre og ha det gøy. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser

Fremdeles interessant? Da hører vi fra deg! 
 


Arbeidssted: Kjeller/Moss
Søknadsfrist: 27. oktober