Vil du bygge Finansforbundets merkevare mot nye høyder?

Leder prosessområde marked

Finansforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon for ansatte i finans og IT, som er tilsluttet YS. Med 32 000 medlemmer og 1 100 tillitsvalgte er forbundet en dominerende aktør i finansnæringen. Sekretariatet har 47 ansatte, og holder til i Bjørvika i Oslo.

LEDER PROSESSOMRÅDE MARKED
Som Norges største fagforbund innen finansnæringen, har Finansforbundet en sterk og unik posisjon. I en næring i rask endring skal vi gjøre en kontinuerlig vurdering av vårt marked. For å styrke vår posisjon skal vi tiltrekke oss nye generasjoner finansansatte slik at Finansforbundet fortsetter å være det dominerende fagforbundet innen finansnæringen.

Som leder for prosessområde Marked skal du være en spydspiss i utviklingen av Finansforbundet som merkevare og et fagforbund for fremtiden. Vi søker en initiativrik person som tør å prøve ut nye ideer, samtidig som gjennomføringsevne og resultatorientering er påkrevet.

Finansforbundet er en prosessorganisasjon hvor samhandling på tvers er nødvendig for å lykkes. Leder prosessområde Marked deltar i sekretariatets ledergruppe og rapporterer til direktør. Med stillingen følger personalansvaret for 4 ansatte.

Dette er en utfordrende faglig og operativ lederstilling, der de viktigste ansvarsområdene vil være:
  • drive frem merkevarebyggingen av Finansforbundet
  • ta ansvaret for å verve nye og beholde eksisterende medlemmer i tråd med våre mål
  • utnytte potensialet i samhandling med Finansforbundets regioner og medlemsbedrifter
  • ha evnen til å ha det gøy på jobben og løfte medarbeiderne gjennom konstant læring
  • være en strategisk og operativ diskusjonspartner for medarbeiderne
  • være pådriver og strategisk diskusjonspartner for ledergruppen innen stillingens ansvarsområder

Egenskaper: Du er kreativ og løsningsorientert, samtidig som du er strukturert og tenker helhetlig. Du tar initiativ og kan utfordre i diskusjoner for å komme videre i prosesser. Du evner å ha det gøy på jobben, er en god motivator og er opptatt av at medarbeiderne lykkes. Du stiller de gode spørsmålene, er raus og omtenksom. Samtidig tør du ta upopulære beslutninger når det er nødvendig.

Bakgrunn: Du har ledererfaring og vil være leder. Det er også viktig at du har faglig tyngde innenfor stillingens brede fagområde; høyere utdanning er nødvendig. Det er også viktig for oss hvem du er som person og hvilke holdninger og verdier du bærer med deg.

Vi tilbyr: En spennende jobb i en moderne organisasjon med et godt fagmiljø. Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver som endrer seg i takt med våre medlemmer og tillitsvalgtes behov. Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 


Arbeidssted: Oslo
Søknadsfrist: Snarest