Har du klare tanker om morgendagens distribusjon- og logistikkløsninger? Vi har ledig stilling som assisterende regionsjef Innlandet, Vest- og Nord-Norge

Assisterende regionsjef

Amedia er landets største utgiver av lokale medier. Daglig når konsernets medier 1,9 millioner lesere. Amedias redaksjonelle medarbeidere er hver dag til stede i lokalsamfunn over hele landet for å rapportere om det som skjer. Samtidig bidrar våre selgere til å skape lokale markedsplasser gjennom å koble lokale næringsdrivende med kunder. Sammen dekker disse funksjonene vårt samfunnsoppdrag i alle lokalsamfunn hvor Amedia er til stede. Verdiene som ligger til grunn for Amedias tolking av samfunnsoppdraget finner man i vår forretningsidé og vår utgiver-erklæring. Amedia Distribusjon AS består av 14 distribusjonsselskaper i åtte av 11 fylker. Vi har over 1200 bud som betjener rundt 1100 ruter. Amedia Distribusjon AS er en del av Helthjem-nettverket, som når 85% av alle husstander i Norge. Distribusjon er et satsningsområde i Amedia hvor vekst gjennom egne distributører og Helthjem-nettverket står sentralt.

Vi søker en moderne leder med solid kunnskap om distribusjon og logistikk, en leder med klare tanker om fremtidens distribusjon- og logistikkløsninger

Distribusjon er Amedias nye gull, og vår distribusjonslogistikk er teknologisk i verdensklasse. Denne stillingen er et ledd i vårt moderniseringsarbeidet for å møte dagens og fremtidens vekst og krav. Stillingen rapporterer til regionsjef og er regionsjefens høyre hånd og stedfortreder. Vår nye assisterende regionsjef er en operativ leder og har den daglige kontakten med distribusjonsledere og distributører i regionen. Assisterende regionsjefs viktigste oppgave er å iverksette strategien til praktisk handling.

Vi ønsker oss en leder som er planmessig og strukturert og som evner å gjøre Ad hoc oppgaver forutsigbare. Er du en samlende leder, en leder som bygger god lagånd og fremstår som et godt forbilde? Er du en leder som er opptatt av økonomi og leveransekvalitet og som vil følge distribusjonsflyten 24/7- ikke fordi du føler deg forpliktet, men fordi det er en del av din lederfilosofi og personlighet? Er du en leder som er offensiv og ser muligheter der andre ser begrensninger og tenker «kontinurlig forbedringer", eller LEAN om du vil? Treffer dette deg?

Dette blir dine viktigste  arbeidsoppgaver som assisterende regionsjef i Amedia Distribusjon Innlandet, Vest- og Nord-Norge:
 • Personalansvar og nærmeste foresatte til 12 distribusjonsledere i egen region
 • Utføre daglig godt lederskap gjennom løpende kontakt med ledere og medarbeidere i regionen
 • Overordnet ansvar for ansettelse, opplæring og oppfølging av bud og reserver i regionen
 • HMS ansvar for eget ansvarsområde
 • Strukturere opp, utarbeide og gjennomføre handlingsplaner for regionen i samarbeid med regionsjef
 • Aktiv deltagelse i interne lederforum i regionen hvor kontinuerlig forbedringer, struktur og LEAN - arbeidet behandles og besluttes
 • I nært samarbeid med leder og øvrige distribusjonsledere utvikle en prestasjonskultur og tilrettelegge for tydelige kommunikasjonslinjer knyttet til kontinuerlig forbedringsarbeidet i regionen
 • Rapportere måltall og resultatoppnåelse i regionen
 • Ansvar for å nå regionens økonomiske- og kvalitative mål samt øvrige KPIer
 • Administrative oppgaver knyttet til drift
 • Oppfølging av kontraktører på den driftsmessige delen av kontrakten
 • Dele sin kompetanse i egen organisasjon og bidra aktivt i ledergruppen. Være en viktig ambassadør for regionen, både internt og eksternt
 • Stedfortreder for regionsjef
Vi ser gjerne du har kompetanse om og erfaring med:
 • Høyere teknisk og eller økonomisk utdannelse, Bachelor/Master/ Krigsskole el.
 • Relevant ledererfaring innen logistikkarbeid i større distribusjonsselskap eller i industrien
 • Minimum 3 års relevant operativ ledererfaring
 • God teknisk, logistikk- og forretningsforståelse
 • God økonomisk forståelse
 • Svært god prosessforståelse
 • Erfaring fra endringsledelse og organisasjonsutvikling
 • Operativ LEAN kompetanse el.l.
 • HMS kompetanse og erfaring
 • Vant bruker og god kunnskap om dataverktøy, databehandling og analyse
 • Vant til å sette seg inn i komplekse problemstillinger og omsette dette til forståelig adferd
 • Svært god fremstillingsevne - på norsk og engelsk
Og dette tilbyr vi deg:
Du tilbys en jobb i et mediekonsern som tar logistikk og distribusjon på alvor og hvor din funksjon som leder vil sette tydelige spor. Distribusjon er et av konsernets viktigste satsningsområder og vi leverer distribusjonslogistikk i verdensklasse. I Amedia blir du med på et vinnerlag - vi vokser og viser gode resultater. Du kommer til et miljø hvor det er fullt trykk og vi lover at du får mye å gjøre, men hvor vi også er opptatt av å ta vare på hverandre og ha det gøy. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser

Fremdeles interessant? Da hører vi fra deg! 
 


Arbeidssted: p.t. Moelv i Ringsaker
Søknadsfrist: 09.08.2020