Kommersiell leder til landbruket

Kommersiell leder

Landbrukets Dataflyt er navet og det digitale veinettet i norsk landbruk. Vi utvikler standarder og fellestjenester for digitalisering og effektivisering av dataflyten i landbruket. Landbrukets Dataflyt er helt sentral for landbrukets mulighet til å lykkes med digitalisering og videre vekst. Våre tjenester er primært bygget rundt bonden og bondens samarbeidspartnere. Utvikling av en attraktiv kommunikasjonsplattform er en av nøklene. Vi skal utvikle et Landbrukets Dashboard for bøndene. Dette skal både være bondens verktøy i den daglige drift og det foretrukne kommunikasjonsmedium for å nå norske bønder.

Norsk landbruk har kommet langt når det gjelder å ta i bruk digitale løsninger, men vi er likevel fremdeles helt i startfasen på digitaliseringen av landbruksnæringen. Vi trenger en kommersiell leder som kan bidra til å synligjøre og forløse  det store potensialet digitalisering innebærer for våre kunder; bøndene, landbruksforetakene, offentlig forvaltning, forskningsmiljøer, kontrollorganer, rådgivere, regnskapsnæringen inkludert våre eierorganisasjoner.
Derfor søker vi nå

Kommersiell leder


Vi søker en senior kommunikator med kommersiell legning som ønsker å bidra til vår videre utvikling og vekst. Potensialet er stort. Struktur og systematisering av salgs- og markedsarbeidet vil raskt gi gevinst. På sikt er det gode muligheter for å tilby vår kompetanse og våre løsninger til andre bransjer. Andre land vil også kunne lære mye av norsk landbruks spydspiss i den digitale utviklingen.

For å lykkes i denne rollen må du brenne for norsk landbruk. Jo mer kompetanse og kjennskap du har fra før om aktørene, mulighetene og utfordringene, desto lettere vil det bli å yte maksimalt. Har du den rette kommersielle bakgrunnen, vet du at det å kjenne kundenes behov og følge med og lede an i utviklingen, er avgjørende for vår suksess.

Alle de spennende oppgavene du vil får ansvaret for skal vi snakke mer om når vi møtes. Overskriftene er:
  • Markedskommunikasjon
  • Salg – utvikling av kunderelasjoner
  • Personalledelse
  • Myndighetskontakt
  • Avtaler
  • Produktbeskrivelser
  • Strukturering og systematisering
  • Samarbeidsprosjekter

Dette er en helt sentral posisjon i Landbrukets Dataflyt og avgjørende for organisasjonens videre utvikling. Kommersiell leders ansvarsområde er nøkkelen til vår videre suksess. Stillingen rapporterer til daglig leder og inngår i Landbrukets Dataflyts ledergruppe.
Og forresten, det har du sikkert forstått, miljøet vårt preges av stor kjærlighet for landbruket!

Denne gode historien må du vite mer om. Send inn din søknad eller ta kontakt med en av oss.


 


Arbeidssted: Oslo
Søknadsfrist: 18.01.2021