IT-arkitekt til landbruket

IT-arkitekt

Landbrukets Dataflyt er navet og det digitale veinettet i norsk landbruk. Vi utvikler standarder og fellestjenester for digitalisering og effektivisering av dataflyten i landbruket. Landbrukets Dataflyt er helt sentral for landbrukets mulighet til å lykkes med digitalisering og videre vekst. Våre tjenester er primært bygget rundt bonden og bondens samarbeidspartnere. Utvikling av en attraktiv kommunikasjonsplattform er en av nøklene. Vi skal utvikle et Landbrukets Dashboard for bøndene og landbruksnæringen. Dette skal både være bondens verktøy i den daglige drift og det foretrukne kommunikasjonsmedium for å nå norske bønder. Selskapet tilbyr relevant beslutningsstøtte for og om landbruksforetak og gjenbruk av data til norske landbruksforetak, deres rådgivere, deres regnskapsførere, forskningsmiljøer, offentlig forvaltning og andre brukere. Landbrukets Dataflyt er en liten og fleksibel organisasjon med kontorer i Oslo og Trøndelag. Landbrukets Dataflyt skal være den digitale grunnmuren, samhandlingsplattformen og navet i landbrukets datautveksling. Landbrukets Dataflyt skal bidra til å sikre bondens eierskap til data.

For å lykkes med å nå våre ambisjoner skal vi styrke vår kompetanse og kapasitet, og søker derfor nå i nyopprettet stilling:

IT-arkitekt


Du får ansvaret for IT-arkitekturene i Landbrukets Dataflyt. Det innebærer blant annet å integrere og oppgradere arkitekturene, forvalte livssyklusen til systemene, tilpasse for endringer i forretningsbehovene, datasikkerhet og risikohåndtering, samt å utforme kravspesifikasjoner knyttet til nye tekniske løsninger. Alt vi gjør vurderes i et kost/nytte perspektiv.

Vi er et sterkt team med høy faglig standard, både teknisk og landbruksfaglig, som gir hverandre trygghet og god støtte i hverdagen. Samtidig får du jobbe ut mot meget dyktige fagfolk hos eiere, kunder og leverandører. Vår rolle er å være i front på viktige endringsprosesser, for eksempel inn mot Mattilsynet og bank-/ og forsikringsbransjen.

Landbrukets Dataflyt jobber tett på den rivende utviklingen som skjer i norsk landbruk. Det vil derfor være en fordel om du har forståelse for hvordan norsk landbruk fungerer - og et hjerte som banker for næringen.

Rollen som IT-arkitekt kan tilpasses din erfaring og kompetanse. Relativt nyutdannede med fersk læring og nye angrepsvinkler vil også oppleves som høyst interessante. Vi kan love deg stor faglig spennvidde, mye er på plass men her er alle muligheter til å gjøre forbedringer. Og- om du har personlig interesse for landbruksnæringen er det et pluss!


Ønsker du en utfordring hvor du får brukt alle sider av deg sjøl, også kompetanse og ideer du ikke ante du hadde?

Dette kan være den gylne muligheten!

Landbrukets Dataflyt er opptatt av fleksibilitet knyttet til arbeidssted. Vi har kontorer både i Landbrukets Hus i Oslo og i Innocamp Steinkjer i Trøndelag.


Arbeidssted: Landbrukets Hus i Oslo / Innocamp Steinkjer i Trøndelag
Søknadsfrist: Snarest