Fagansvarlig standardisering til landbruket

Fagansvarlig standardisering

Landbrukets Dataflyt er navet og det digitale veinettet i norsk landbruk. Vi utvikler standarder og fellestjenester for digitalisering og effektivisering av dataflyten i landbruket. Landbrukets Dataflyt er helt sentral for landbrukets mulighet til å lykkes med digitalisering og videre vekst. Våre tjenester er primært bygget rundt bonden og bondens samarbeidspartnere. Utvikling av en attraktiv kommunikasjonsplattform er en av nøklene. Vi skal utvikle et Landbrukets Dashboard for bøndene og landbruksnæringen. Dette skal både være bondens verktøy i den daglige drift og det foretrukne kommunikasjonsmedium for å nå norske bønder. Selskapet tilbyr relevant beslutningsstøtte for og om landbruksforetak og gjenbruk av data til norske landbruksforetak, deres rådgivere, deres regnskapsførere, forskningsmiljøer, offentlig forvaltning og andre brukere. Landbrukets Dataflyt er en liten og fleksibel organisasjon med kontorer i Oslo og Trøndelag. Landbrukets Dataflyt skal være den digitale grunnmuren, samhandlingsplattformen og navet i landbrukets datautveksling. Landbrukets Dataflyt skal bidra til å sikre bondens eierskap til data.

For å lykkes med å nå våre ambisjoner skal vi styrke vår kompetanse og kapasitet, og søker derfor ny

Fagansvarlig standardisering


Stillingen innebærer fagansvar for standardiseringsarbeidet i Landbrukets Dataflyt da vår nåværende ressurs har nådd pensjonsalder og ønsker å trappe noe ned. Dette er ansvaret for teknisk og faglig standardiseringsarbeid; herunder å utfordre og forenkle eksisterende standarder, videreutvikle og drifte landbrukets kodesystem, utvikling og drift av ulike XML-standarder og andre standarder etter behov.

Din rolle er å være pådriver og koordinator for hele landbruksnæringen og samtidig tenke brukervennlighet. Stillingen innebærer å holde Landbrukets Dataflyt faglig oppdatert på relevante standarder og samhandle med ulike standardiseringsorganer. Du vil stå for innkjøp og anskaffelser, og ikke minst prosjektledelse, koordinering og oppfølging av dyktige fagfolk hos eiere, kunder og leverandører som bruker våre standarder. Du vil være en nøkkelperson vedrørende drifts- og testmiljøet.

Ansvaret og arbeidsoppgavene er meget viktige og av grunnleggende betydning for at systemene i norsk landbruk fungerer - helt ut som en nødvendig beslutningsstøtte for bonden. Du får oversikt over varestrømmen i landbruket og hvordan sentral dataflyt henger sammen i næringen og mot det offentlige.

Vi er et sterkt team med høy faglig standard, både teknisk og landbruksfaglig, som gir hverandre trygghet og god støtte i hverdagen. Landbrukets Dataflyt jobber tett på den rivende utviklingen som skjer i norsk landbruk. Det vil derfor være en fordel om du har god forståelse for hvordan norsk landbruk fungerer - og et hjerte som banker for næringen.

Rollen som fagansvarlig standardisering kan tilpasses din erfaring og kompetanse. Relativt nyutdannede med fersk læring og nye angrepsvinkler vil også oppleves som interessante. Vi kan love deg stor faglig spennvidde, et stort nettverk og spennende tjenester hvor  mye er på plass, men med muligheter til å gjøre forbedringer.


Ønsker du en utfordring hvor du får løse problemer, sette data i system og se at selv små detaljer viser seg å gi store praktiske gevinster?

Dette kan være muligheten du leter etter!

Landbrukets Dataflyt er opptatt av fleksibilitet knyttet til arbeidssted. Vi har kontorer både i Landbrukets Hus i Oslo og i Innocamp Steinkjer i Trøndelag.


Arbeidssted: Landbrukets Hus i Oslo / Innocamp Steinkjer i Trøndelag
Søknadsfrist: Snarest