Schibsted Distribusjon søker handlekraftig forretningsutvikler - selger

Forretningsutvikler - Salg B2B/B2C

Schibsted Distribusjon drifter og utvikler Norges raskeste nettverk for massedistribusjon. Vi leverer hver morgen ferske aviser og magasiner til mer enn 7 500 utsalgssteder over hele Norge, og budene våre når hjem til nærmere 1 million husstander i Oslo, Bergen og Stavanger. Sammen med resten av den norske mediebransjen har vi etablert merkevaren Helthjem – Norges hurtigst voksende tjeneste for netthandelslogistikk, med over 12 millioner leveranser i 2020. Vi har sterkt fokus på innovasjon og arbeider kontinuerlig med nye initiativer for å utnytte og utvikle vårt etablerte logistikknettverk. Siden 2015 har vi lansert tjenester som Morgenlevering.no, Helthjem Netthandel og Megtildeg.no. Vi arbeider tett integrert med øvrige Schibsted-selskaper, og er organisert under Schibsted Next, sammen med de andre vekstselskapene i konsernet.

Schibsted Distribusjon søker forretningsutvikler - salg B2B/B2C

Schibsted Distribusjon har et stort nettverk av transportører i Norge. For å utnytte kapasiteten i transportnettverket, søkes erfaren selger og forretningsutvikler som skal analysere markedet og presentere og selge ledig kapasitet knyttet til transport B2B og distribusjonstjenester B2C (last mile).  Det er nødvendig med gode logistikkunnskaper, gjerne innen transport. Å forstå hele verdikjeden er viktig for å se det kommersielle mulighetsrommet i nettverket og utarbeide gode og bærekraftige business case.
Schibsted Distribusjon har flere lokale og nasjonale kunder, med økende volum i samtransport med avisprodukter eller i eget nett. Vårt konkurransedyktige transportnett gir kundene mulighet for ekspressleveranser i store deler av landet. Men potensialet er fortsatt stort, og det er et økende behov for våre tjenester. I tillegg er best mulig kapasitetsutnyttelse i nettverket også et godt miljøtiltak. Vår nye forretningsutvikler-salg vil jobbe selvstendig og få handlingsrom, samtidig alltid i samspill med dyktige kolleger og fagmiljøer i Schibsted Distribusjon i Oslo, Bergen og Stavanger. Denne stillingen er et mulighetsrom for selgere som ønsker å være med på en reise i et konsern og i et nettverk som setter ny standard i markedet.

Dine viktigste arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for salg mot B2B- og B2C-markedet
 • Ansvar for dialog mot kunde, både i innledende fase, implementering og oppfølging
 • Ansvar for utvikling av selskapets produkter og tjenestetilbud
 • Prospektere og analysere nye markeder og kundesegmenter
 • Utarbeide kundeanalyser/behovsanalyser/utvikle business case for nye kunder
 • Utarbeide kundeplaner og gjennomføre salgsaktiviteter for nye kunder og segmenter
 • Utarbeide løsningsforslag, salgspresentasjoner, anbudsbesvarelser og gjennomføre salgsmøter
 • Forhandle, tegne og følge opp inngåtte kundeavtaler
 • Lønnsomhetsberegninger
 • Initiere og sikre nødvendig kunnskapsoverføring til relevante interne og eksterne partnere/kunder

 Dette ser vi gjerne at du har kompetanse på og erfaring med:

 • Høyere relevant merkantil utdannelse på Bachelor- eller Masternivå (marked/økonomi/logistikk).
 • Relevant erfaring med komplekse salgsprosesser/løsningssalg innen logistikk og/eller transport kan kompensere for manglende formell kompetanse
 • Minimum 3-4 års relevant salgserfaring/prosjektsalg
 • God økonomi- og forretningsforståelse
 • Erfaring med å utarbeide kunde, markeds- og konsekvensanalyser
 • God kunnskap og dreven bruker av dataverktøy, databehandling og analyse, herunder Excel
 • Vant til å sette deg inn i komplekse problemstillinger og omsette dette til forståelig adferd
 • En selger og fagperson som er vant til å snakke prosess
 • Snakker flytende norsk og engelsk

Vi er stolt over å kunne tilby deg dette:

 • Blir en del av Schibsted, Norges største mediekonsern, som ser et stort potensial for nye distribusjonstjenester
 • Være en del av en fremoverlent organisasjon som skal være med på å kapre markedsandeler i et stadig stigende marked for netthandelspakker
 • Store muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Karriere- og utviklingsmuligheter i Schibsted Distribusjon og i konsernet Schibsted
 • Meget godt arbeidsmiljø og mange kontaktpunkter
 • Stillingen rapporterer til salgs- og markedssjef i Schibsted Distribusjon, avd. Logistikk

Fremdeles interessant?  Da hører vi fra deg!


Arbeidssted: Oslo
Søknadsfrist: Snarest