Vi søker terminalsjef til nytt nasjonalt logistikksenter i Vestby

Terminalsjef

Amedia er landets største utgiver av lokale medier. Daglig når konsernets medier 1,9 millioner lesere. Amedias redaksjonelle medarbeidere er hver dag til stede i lokalsamfunn over hele landet for å rapportere om det som skjer. Samtidig bidrar våre selgere til å skape lokale markedsplasser gjennom å koble lokale næringsdrivende med kunder. Sammen dekker disse funksjonene vårt samfunnsoppdrag i alle lokalsamfunn hvor Amedia er til stede. Verdiene som ligger til grunn for Amedias tolkning av samfunnsoppdraget finner man i vår forretningsidé og vår utgivererklæring. Amedia Distribusjon AS er et moderne logistikkselskap med lange tradisjoner. Hver natt leverer vi alt fra aviser og DM til netthandelspakker og fersk frokost i postkassen eller på døren til dine kunder. Vi dekker 100% av kundens behov. Gjennom våre egne bud og Helthjem-nettverket, leverer vi over 1,2 millioner produkter hver natt. Med vårt omfattende distribusjonsnettverk av bud og terminaler besøker vi hele 2,2 millioner husstander hver eneste dag. Vi er stolte av å levere oftere, raskere og enklere enn noen andre i bransjen. Vi er den eneste leverandøren som leverer helt hjem, før frokost – også i helgene. Distribusjon er et satsningsområde i Amedia, hvor vekst gjennom egne distributører og Helthjem-nettverket står sentralt. Amedia Distribusjon AS består av 14 distribusjonsselskaper i 8 av 11 fylker. For å imøtekomme Helthjem-nettverket og markedets behov for kvalitetssikret og effektiv logistikk etableres nasjonal terminal i Vestby. Logistikksenteret i Vestby skal bli den nye nasjonale terminalen for Helthjem sammenslutningen, med oppstart 1.juni 2021. Terminalen skal være hovedanlegget i Norge for pakking, pakkesortering og ruteklargjøring til nettverkets 1.900 ruter. Pakkesorteringsanlegget vil, når det står klart, være Norges mest innovative og fremtidsrettede. Det vil gjøre oss i stand til å møte kundenes fremtidige behov, og vil forsterke vår posisjon blant Norges ledende distributører. Fleksibilitet og forenklet produksjon vil gjøre all sortering raskere og mer effektivt enn dagens løsninger. Netthandelen øker voldsomt. Når det nye logistikksenteret samlokaliserer all pakke-,ruteklargjørings- og godsvirksomhet i hele Østlandsområdet, vil kundene få et enda bedre tilbud enn i dag.

Til å lede Amedias del av den nye nasjonale terminalen i Vestby søkes terminalsjef.

Terminalsjefen skal sikre og støtte operasjonell drift og legge til rette for rask og effektiv transporthåndtering i verdikjeden helt ut til «last mile» distribusjonen. Vår nye leder vil  ha det overordnede ansvaret for å utvikle bransjens beste ruteklargjøringstjeneste. På laget får terminalsjefen med seg kompetente ledere og produksjonsmedarbeidere, med mål om å lage 100% dynamisk produksjon og ruteklargjøringstjenester ved å utvikle ny teknologi ingen andre har utviklet. 

Vi søker en robust leder med solid bakgrunn innen logistikk eller terminaldrift, med et DNA som heter innovasjon og utvikling. Som leder er du trygg i din gjerning og vet hvor komplekst det er å være tett på og samtidig gi rom for selvstendig tenkning og handling.

Det er viktig at vår nye terminalsjef er opptatt av, og har erfaring med, agile metodikker for prosjektgjennomføring. Har du god operasjonell erfaring med LEAN tankegangen og kanskje Six Sigma Black Belt eller Prince 2 å skilte med, er det noe vi ønsker oss. Om du i tillegg har erfaring med å implementere WIMS, ønsker vi oss det også.

Vi vil ha en leder for fremtiden, med noen klare tanker om morgendagens distribusjons- og logistikkløsninger. Synes du ny teknologi er gøy og ser mulighetsrommet dette kan gi for autonome logistikk og distribusjonsløsninger? Tør du utfordre det etablerte og tør du ta ansvaret for at du stikker hodet frem?  Treffer dette deg, kan vi love en lederjobb hvor du virkelig får brukt dine lederegenskaper, utfordret dine kunnskaper og satt ut i livet logistikk og distribusjonsløsninger i verdensklasse.

Dette blir dine viktigste arbeidsoppgaver som terminalsjef:

 • Overordnet ansvar for utvikling av produksjonslinjene
 • Overordnet ansvar for alle oppgaver knyttet til effektiv drift av terminalen
  • 3PL/fulfillment/ruteklargjøring
  • Produksjon, pakking og klargjøring av trykksaker
  • Lagerdrift
 • Ansvar for utstyrsrigget
 • Personalansvar for egen ledergruppe og ansatte i Amedia Distribusjons del av terminalen
 • HMS ansvar
 • Ansvar for innleie- og bemanningsavtaler
 • Samhandling med partnere i terminalen (Helthjem/Schibsted)
 • Utarbeide og sikre gode beslutningsgrunnlag til sentral ledelse

Vi ønsker du har dette i bagasjen:

 • Høyere utdannelse innen, IT og eller logistikk. Minimum Bachelornivå; Tekniske Høyskoler, NTNU/UiO/USN eller liknende
 • Minimum 5 års relevant ledererfaring, robust og trygg leder
 • Gjerne erfaring fra tilsvarende rolle som terminalsjef
 • Bred logistikk- og IT-forståelse
 • Vant bruker av analyseverktøy
 • Prosjektledererfaring
 • Er nysgjerrig, utviklingsmotivert, nytenkende og løsningsorientert
 • Digital og agil i arbeidsform og ser etter både automatiserte og dynamiske løsninger, opptatt av teknologi
 • Vant til å sette deg inn i komplekse problemstillinger og omsette dette til forståelig adferd
 • Svært god fremstillingsevne på norsk og engelsk

Dette tilbyr vi deg:

Du får en nøkkelstilling i et mediekonsern som har ambisjon om å gjøre logistikk og distribusjon til det mest innovative og fremtidsrettede i bransjen. Du tilbys muligheten til å bygge opp og drifte en terminal i verdensklasse. Vi lover deg mange lederutfordringer, spennende fremtidsmuligheter og stor handlefrihet.

Vil du være med å utvikle og bygge fremtidens logistikkteknologi, tar du kontakt med en av våre rekrutteringsrådgivere i Raadgiverhuset; Pål S. Øverby eller Magnus Kalleberg.
 


Arbeidssted: Vestby
Søknadsfrist: Snarest