Vi søker ny leder for strategisk produksjonsplanlegging

Leder strategisk produksjonsplanlegger

Amedia er landets største utgiver av lokale medier. Daglig når konsernets medier 1,9 millioner lesere. Amedias redaksjonelle medarbeidere er hver dag til stede i lokalsamfunn over hele landet for å rapportere om det som skjer. Samtidig bidrar våre selgere til å skape lokale markedsplasser gjennom å koble lokale næringsdrivende med kunder. Sammen dekker disse funksjonene vårt samfunnsoppdrag i alle lokalsamfunn hvor Amedia er til stede. Verdiene som ligger til grunn for Amedias tolkning av samfunnsoppdraget finner man i vår forretningsidé og vår utgivererklæring. Amedia Distribusjon AS er et moderne logistikkselskap med lange tradisjoner. Hver natt leverer vi alt fra aviser og DM til netthandelspakker og fersk frokost i postkassen eller på døren til dine kunder. Vi dekker 100% av kundens behov. Gjennom våre egne bud og Helthjem-nettverket, leverer vi over 1,2 millioner produkter hver natt. Med vårt omfattende distribusjonsnettverk av bud og terminaler besøker vi hele 2,2 millioner husstander hver eneste dag. Vi er stolte av å levere oftere, raskere og enklere enn noen andre i bransjen. Vi er den eneste leverandøren som leverer helt hjem, før frokost – også i helgene. Distribusjon er et satsningsområde i Amedia, hvor vekst gjennom egne distributører og Helthjem-nettverket står sentralt. Amedia Distribusjon AS består av 14 distribusjonsselskaper i 8 av 11 fylker. For å imøtekomme Helthjem-nettverket og markedets behov for kvalitetssikret og effektiv logistikk etableres nasjonal terminal i Vestby. Logistikksenteret i Vestby skal bli den nye nasjonale terminalen for Helthjem sammenslutningen, med oppstart 1.juni 2021. Terminalen skal være hovedanlegget i Norge for pakking, pakkesortering og ruteklargjøring til nettverkets 1.900 ruter. Pakkesorteringsanlegget vil, når det står klart, være Norges mest innovative og fremtidsrettede. Det vil gjøre oss i stand til å møte kundenes fremtidige behov, og vil forsterke vår posisjon blant Norges ledende distributører. Fleksibilitet og forenklet produksjon vil gjøre all sortering raskere og mer effektivt enn dagens løsninger. Netthandelen øker voldsomt. Når det nye logistikksenteret samlokaliserer all pakke-,ruteklargjørings- og godsvirksomhet i hele Østlandsområdet, vil kundene få et enda bedre tilbud enn i dag.

Amedia Distribusjon AS søker ny leder for strategisk produksjonsplanlegging.

Vår nye leder skal optimalisere og sikre like prosesser og standarder i regionene i Norge, og får en nøkkelrolle med kontinuerlige forbedringstiltak og utvikling knyttet til strategisk produksjonsplanlegging og ruteoptimalisering.
Markedet er i stor endring, med sterk vekst og høye kundekrav. Stillingen er derfor svært viktig i moderniseringen av virksomheten, hvor «rutedynamikk» er en av de største utfordringene. Stillingen vil være ansvarlig for alle prosesser knyttet til rutenettet og produktflyten i regionene.

Vår nye leder for strategisk produksjonsplanlegging vil foruten å lede egen avdeling, arbeide i skjæringspunktene mellom Amedia Distribusjons regioner, IT-avdelingen, vårt nye pakkesorteringsanlegg i Vestby, salg og logistikk, samt eksterne samarbeidspartnere som Helthjem, Distribution Innovation, andre aviskonsern og eksterne samarbeidspartnere.  

Vi ønsker oss en leder med meget sterk IT-forståelse som vet å bruke IT-systemer for å løse svært vanskelige utfordringer. Vi ønsker oss en leder med god teoretisk ballast, som ser utfordringene og omsetter dette til operativ handling. Vi jakter en leder  som kan vise til vellykkede og relevante planleggingsprosjekter. Det er viktig at vår nye leder er opptatt av, og har erfaring med, agile metodikker for prosjektgjennomføring.

Er du en leder opptatt av lagspill, en leder som coacher og skaper gode arbeidsvilkår for ansatte og samarbeidspartnere, en leder som «walk the talk»? Er du en leder som er offensiv og ser muligheter der andre ser begrensninger og alltid tenker «beste praksis»? Ser du på deg selv som en moderne leder, en "one of a kind", har erfaring fra planleggingsmiljø, digitalisering- og optimaliseringsarbeid, og har gjort deg opp noen klare tanker om fremtidens distribusjons- og logistikkløsninger? Da er det deg vi trenger!

Her er noen av dine arbeidsoppgaver som leder strategisk produksjonsplanlegging:

 • Utvikle, implementere og evaluere avdelingen strategisk produksjonsplanleggings strategi og planer for å oppfylle Amedia Distribusjons overordnede mål
 • Fag- og prosessansvar knyttet til rutenett og produktflyt i Amedia Distribusjon etter ankomst til budsentral
 • Ansvarlig for å koordinere og standardisere rute- og produktflyten i regionene i samarbeid med regionale, operative produksjonsplanleggere
 • Fagansvar og systemeier knyttet til ruteoptimalisering og produktflyt (Fagsystemer som Route Smart og relevante deler av Distribution Innovation)
 • Utarbeide, implementere, vedlikeholde og evaluere rutiner knyttet til ruteoptimalisering og bruk av fagsystemer (hvordan lage smarte og dynamiske ruter)
 • Produksjonsplanlegging på strategisk nivå, 2-12 måneders horisont
 • Ansvar for planleggingsområdet, og for å koordinere mot IT-avdeling og eksterne leverandører
 • Ansvarlig for kompetanseoverføring og utvikling i egen avdeling og overfor regionale operative produksjonsplanleggere
 • Utarbeide og sikre gode beslutningsgrunnlag til sentral og regional ledelse
 • Utøve god ledelse og delta i relevante prosjekter
 • Personalansvar

Vi håper du kan huke av de fleste punktene under:

 • Høyere utdannelse innen IT eller økonomi. Minimum Bachelornivå; BI/NHH/ NTNU eller lignende.
 • Minimum 5 års ledererfaring, robust og trygg
 • Relevant erfaring fra planleggings- og utviklermiljøer, gjerne innen logistikk, produksjon og/eller IT-arbeid
 • Erfaring med implementering og bruk av ERP-systemer og analyseverktøy
 • Gjerne erfaring som systemutvikler, programmering mm
 • Kunnskap om og bruker av relevante optimaliseringsverktøy, f.eks. Route Smart
 • God forretnings- og økonomisk forståelse
 • Digital og agil i arbeidsform, ser etter både automatiserte og dynamiske løsninger
 • Vant til å sette deg inn i komplekse problemstillinger og omsette dette til forståelig adferd
 • Kreativ og nytenkende, ser løsninger fremfor problemer
 • Svært god fremstillingsevne på norsk og engelsk

Dette tilbyr vi:

Du får en nøkkelstilling i et mediekonsern som har til ambisjon å gjøre logistikk, produksjon og distribusjon til det mest innovative og fremtidsrettede i bransjen. Du tilbys mulighet som leder å bygge opp smarte og dynamiske rutenett i Amedia-regionene. Vi tilbyr allerede distribusjonslogistikk i verdensklasse, og du med din tech-kompetanse vil sette oss helt i tet. Vi lover deg mange lederutfordringer, spennende fremtidsmuligheter og stor handlefrihet.

Vil du være med å utvikle og bygge fremtidens logistikkteknologi, tar du kontakt med en av våre rekrutteringsrådgivere i Raadgiverhuset; Pål S. Øverby eller Magnus Kalleberg.


Arbeidssted: Vestby
Søknadsfrist: Snarest