Vi søker OpEx Manager!

OpEx Manager

Amedia er landets største utgiver av lokale medier. Daglig når konsernets medier 1,9 millioner lesere. Amedias redaksjonelle medarbeidere er hver dag til stede i lokalsamfunn over hele landet for å rapportere om det som skjer. Samtidig bidrar våre selgere til å skape lokale markedsplasser gjennom å koble lokale næringsdrivende med kunder. Sammen dekker disse funksjonene vårt samfunnsoppdrag i alle lokalsamfunn hvor Amedia er til stede. Verdiene som ligger til grunn for Amedias tolkning av samfunnsoppdraget finner man i vår forretningsidé og vår utgivererklæring. Amedia Distribusjon AS er et moderne logistikkselskap med lange tradisjoner. Hver natt leverer vi alt fra aviser og DM til netthandelspakker og fersk frokost i postkassen eller på døren til dine kunder. Vi dekker 100% av kundens behov. Gjennom våre egne bud og Helthjem-nettverket, leverer vi over 1,2 millioner produkter hver natt. Med vårt omfattende distribusjonsnettverk av bud og terminaler besøker vi hele 2,2 millioner husstander hver eneste dag. Vi er stolte av å levere oftere, raskere og enklere enn noen andre i bransjen. Vi er den eneste leverandøren som leverer helt hjem, før frokost – også i helgene. Distribusjon er et satsningsområde i Amedia, hvor vekst gjennom egne distributører og Helthjem-nettverket står sentralt. Amedia Distribusjon AS består av 14 distribusjonsselskaper i 8 av 11 fylker. For å imøtekomme Helthjem-nettverket og markedets behov for kvalitetssikret og effektiv logistikk etableres nasjonal terminal i Vestby. Logistikksenteret i Vestby skal bli den nye nasjonale terminalen for Helthjem sammenslutningen, med oppstart 1.juni 2021. Terminalen skal være hovedanlegget i Norge for pakking, pakkesortering og ruteklargjøring til nettverkets 1.900 ruter. Pakkesorteringsanlegget vil, når det står klart, være Norges mest innovative og fremtidsrettede. Det vil gjøre oss i stand til å møte kundenes fremtidige behov, og vil forsterke vår posisjon blant Norges ledende distributører. Fleksibilitet og forenklet produksjon vil gjøre all sortering raskere og mer effektivt enn dagens løsninger. Netthandelen øker voldsomt. Når det nye logistikksenteret samlokaliserer all pakke-,ruteklargjørings- og godsvirksomhet i hele Østlandsområdet, vil kundene få et enda bedre tilbud enn i dag.

"The sky is the limit" - Amedia Distribusjon søker rakettforsker, eller OpEx Manager som vi også kaller det!

Markedet er i stor endring, med sterk vekst og høye kundekrav. Stillingen er derfor en nøkkelrolle i moderniseringen av virksomheten, hvor «rutedynamikk» er en av de største utfordringene. Vår nye spesialist skal sørge for at produksjonen og ruteklargjøringstjenesten blir 100% dynamisk og State of the Art! OpEx Manager skal drive innovasjon og utvikle fremtidens teknologi. 

Vår nye spesialist må finne, prøve og tilpasse ny teknologi knyttet til vårt nye terminal- og pakkesorteringsanlegg i Vestby. Alt vi utvikler skal være skalerbart. Det er ingen som har gjort dette før oss - vår nye spesialist vil tråkke opp stien.
OpEx Manager vil jobbe tett med produksjonsledere, regionsjefer, strategiske- og operative produksjonsplanleggere, system- og utstyrsleverandører.

Dette er Rocket Science! Derfor ønsker vi oss en IT-ressurs som tenker utenfor boksen og samtidig forstår rammebetingelsene. Vi vil ha en ressurs som ser og forstår vår verdikjede og gjennom sin kompetanse ser mulighetsrommet ny teknologi gir.
Vår OpEx Manager skal finne løsninger, utvikle ny teknologi og finne rett utstyrssammensetting, hvor målet er optimal dynamisk håndtering - fra produksjon og helt frem til postkassen.

Har du formell utdannelse innen automatikk og eller IT, kjenner relevante programmeringsspråk godt, er kreativ og løsningsorientert, har kunnskap og erfaring med hvordan halv- eller helautomatiske lager-, plukk og pakk systemer virker - kan du være den «rakettforskeren» vi ønsker oss. Er du kjent med LEAN og Six Sigma tankegangen og jobber strukturert ved hjelp av prosjektledelsesmetoder, er det rett før vi ansetter deg!

Mer spesifikt tror vi du kan nikke til:

 • Høyere utdannelse innen, IT, automatikk, eller andre realfag. Minimum Bachelornivå; Tekniske Høyskoler, NTNU/UiO/USN eller liknende
 • Minimum 3 års relevant arbeidserfaring
 • Gjerne erfaring fra f. eks. halv- eller helautomatisk lager, eller plukk og pakk systemer
 • Erfaring med utviklermiljøer, gjerne innen logistikk, produksjon og/eller IT
 • Gjerne erfaring med programmering og koding
 • Prosjektledererfaring, Prince2 sertifisert 
 • Svært god tallforståelse og gjerne erfaring med algoritmer
 • God prosessforståelse
 • Innovativ og kreativ i tankegang
 • Handlekraftig med stor gjennomføringsevne
 • Digital og agil i arbeidsform og ser etter både automatiserte og dynamiske løsninger
 • Vant til å sette deg inn i komplekse problemstillinger og omsette dette til forståelig adferd
 • Svært god fremstillingsevne på norsk og engelsk

Og dette får du:

Du får en stilling med stor handlefrihet og oppgaver hvor du gjør det umulige mulig. Som OpEx Manager får du en nøkkelstilling i et mediekonsern som vil tilrettelegge og heie på at du skal lykkes med ditt innovative arbeid. Er du en smarting som tenker at du kan utvikle fremtidens logistikkteknologi, lover vi deg mange spennende oppgaver i et konsern som vet å ta vare på sine medarbeidere. 

Vil du være med å utvikle og bygge fremtidens logistikkteknologi, tar du kontakt med en av våre rekrutteringsrådgivere i Raadgiverhuset; Pål S. Øverby eller Magnus Kalleberg


Arbeidssted: Vestby
Søknadsfrist: Snarest