Seniorrådgiver digitalisering

Seniorrådgiver digitalisering

Norsk Stål AS er Norges ledende leverandør av stål og metaller. Norsk Stål markedsfører og distribuerer sine produkter fra hele verden til næringslivet; herunder skips-, mekanisk-, offshore-, bygg- og anleggsindustri samt handlende og blikkenslagere. I tillegg til markedsføring og distribusjon utfører vi en rekke produksjons- og bearbeidingstjenester for våre kunder. Selskapet har sine røtter helt tilbake til 1823 er i dag 100 % eid av Leif Hübert AS. Selskapet omsetter årlig for ca. 2,0 milliarder NOK og har om lag 260 ansatte med avdelinger fra Søgne i sør til Harstad i nord. Hovedkontorfunksjonene er lokalisert i Søgne og Asker. Selskapet er finansielt meget solid.

For ytterligere å styrke vår posisjon som Norges ledende leverandør av stål og metaller, søker vi en kundeorientert og nytenkende digital ressurs:

Seniorrådgiver digitalisering

Du får ansvaret for våre kommersielt baserte IT-prosjekter, både internt og ut mot våre kunder og samarbeidspartnere:
 • Den digitale kundereisen: Sammen med salgs- og markedsdirektør se helheten og behovet i hele verdikjeden og analysere hva som blir fremtidens behov
 • CRM: Ta en sentral rolle i investeringen i nytt CRM-system
  • Analysere behovet
  • Utarbeide kravspesifikasjon og teknisk beskrivelse
  • Gjennomføre prosjektet for valg av system
  • Implementere valgt system
  • Utarbeide opplæringsmanualer og gi support til salgsapparatet
  • Bidra til kontinuerlig teknisk utvikling og følge opp for maksimal utnyttelse
  • Integrere CRM med andre systemer
 • Sørge for god integrasjon av våre systemer mot kunder og leverandører
 • Bidra til at Norsk Stål blir et handelshus på nett
 • Holde oss oppdatert på bruk av ny teknologi og digitaliserte løsninger
 • Generelt bidra til at Norsk Stål fortsetter å levere forutsigbare tjenester av høy kvalitet til våre kunder
Hvorfor er dette spennende?
 • Du får være med på hele utviklingen av Norsk Stål til et digitalt handelshus
 • Din påvirkningskraft blir stor, du får virkelig muligheten til å sette ditt fotavtrykk
 • Store mulighetsrom for å forme stillingen selv, samtidig som du forbedrer eksisterende systemer
 • Dyktige fagfolk du kan dra veksler på; produkt, innkjøp, logistikk, salg, IT etc.
 • Norsk Stål er en bauta i norsk industri, med leveranser til mange av landets samfunnskritiske prosjekter
 • Du får være en del av en bedrift som tar miljøet på alvor og som ønsker å sette sitt preg utviklingen innen dette
 • Meget økonomisk solid og velordnet bedrift, hvor det jobbes strategisk og strukturert
Hva vi ser etter hos deg:
 • En grunnleggende teknisk forståelse og kompetanse på IT-utvikling generelt
 • Spisset digital kompetanse og erfaring med digitalisering i en større organisasjon
 • Primært erfaring med CRM-løsninger og arbeidsprosesser innen salg og markedsføring
 • Gjerne kunnskap om 67v.
 • Gode kommunikasjonsevner og motiverende egenskaper for å få folk til å utnytte systemene våre optimalt
 • En operativ drifter av prosjekter
 • Utdannelse på minimum bachelornivå med relevant fagkrets
Hvis dette trigger din nysgjerrighet – ta kontakt for mer informasjon!
 


Arbeidssted: Nye Vakås vei 80, 1395 Hvalstad
Søknadsfrist: Snarest