Økonomidirektør til et gründereventyr i Norges raskest voksende bransje

Økonomidirektør

Lettbutikk.no er et gründereventyr i et eksplosivt netthandelsmarked. På fire år har Lettbutikk tatt en ledende posisjon innen tredjepartslogistikk, som spesialister innen netthandel. Selskapet ble stiftet i 2016 og teller i dag over 40 ansatte. Etterspurte produkter, tjenester og kompetanse, et godt arbeidsmiljø, gründermentalitet, høyt tempo og engasjerte medarbeidere er kjernen i selskapet og årsaken til selskapets eventyrlige vekst. Vi ønsker å gi nettbutikker et bedre utgangspunkt for å lykkes, ved å tilby tjenester som effektiviserer og frigjør tid til fokus på vekst og lønnsomhet. Samtidig gir vi våre kunder et fundament som kan skaleres. Vår kjernevirksomhet er innen lagerdrift og kundeservice for nettbutikker. Vi er spesielt opptatt av tekniske løsninger som effektiviserer og optimaliserer alle prosesser. I dag disponerer Lettbutikk over 10 000 kvm lagerareal med lokasjoner på Alnabru/Oslo og Årnes. Det er en pågående prosess med utvidelse til Sverige og Danmark for å etablere et lager innenfor EU. Karbon Invest gikk inn på eiersiden i 2021. Med betydelig kapitaltilførsel er vi nær målet om å ta en ledende posisjon innen netthandel i Norden. Selskapets omsetning er doblet hvert år, og vi har målsatt NOK 70 mill. for 2021.

Økonomidirektør til Lettbutikk

Med frisk kapital og Karbon Invest på eiersiden er Lettbutikk rustet til å nå målsatt og ambisiøs vekst - også internasjonalt.
Som en del av vekststrategien skal det etableres flere varehus/lager i Norden med en felles netthandelssatsning på tvers av Norge og EU. Selskapets fremtidige fokus er knyttet til automatisering, effektivisering og digitalisering. Med oppkjøp og oppskaleringer vil vår nye økonomidirektør få mange spennende oppgaver i fanget. Det blir viktig å lage gode økonomiske beslutningsgrunnlag for ledelsen og styret, og samtidig kontinuerlig følge selskapets likviditet. En spennende utfordring! Økonomidirektøren blir sentral i oppbyggingen av selskapet og en forsikring for at riktige økonomiske kjøreregler følges.

Pirrer dette deg - og tenker du at med din kraft, kompetanse og motivasjon blir et viktig bidrag for å virkeliggjøre et gründereventyr? Da kan vi love deg et sammensveiset, hardtarbeidende og godt arbeidsmiljø som blør for drakta og ønsker deg hjertelig velkommen.

Dette blir dine viktigste oppgaver:

 • Støtte CEO i alt styrearbeid og prosesser knyttet til oppkjøp og investeringer
 • Ressurs for CEO, styret og ledergruppen i forbindelse med strategiarbeid og strategiske beslutningsprosesser
 • Ha overblikket og sørge for tilstrekkelig risikostyring
 • Utarbeide selskapets budsjetter og følge opp på avdelingsnivå
 • Sørge for korrekt regnskapsførsel, sammenstilling og rapportering av selskapets resultater
 • Faktura og oppfølging av kundereskontro
 • Operativt ansvar vedrørende lønn og forsikringer
 • Sikre selskapets likviditet og sørge for sunn finansiering
 • Kontakt med selskapets bankforbindelser, regnskapsbyrå, revisor og andre rådgivere
 • Effektivisere interne rutiner, systemer og prosesser i takt med selskapets vekst
 • Bygge en robust økonomiavdeling som ivaretar selskapets finansielle kvalitet og effektivitet

Og under kan du sjekke av på de fleste punktene:

 • Høyere utdanning innen økonomi, revisjon, gjerne MBA/siviløkonom eller lignende
 • Generell god økonomiforståelse og erfaring med forbedringsprosesser - Beste praksis
 • Minimum 5 års relevant erfaring, gjerne fra Tech-selskap, nettbutikk, retailer eller transportør
 • Jobber fremtidsrettet og strategisk - forutser fremtidige konsekvenser og arbeidsoppgaver
 • Er også operativ og har gjerne erfaring innen regnskap/revisjon
 • Kan utarbeide årsregnskap og håndtere samarbeid med revisor
 • Gjerne erfaring med og god IT-forståelse knyttet til digitalisering og automatisering
 • Ledererfaring og kjennskap til personaladministrasjon
 • God kunnskap om, og daglig bruker av, dataverktøy, databehandling og analyse, PowerPoint, Excel og andre relevante dataverktøy
 • Behersker norsk og engelsk flytende

Vi kan love deg en eventyrlig reise i en bransje og i et selskap hvor fremtiden formes akkurat nå!

Kontakt en av våre rådgivere om du har spørsmål eller send inn søknad som vi behandler fortløpende.


Arbeidssted: Alnabru/Oslo
Søknadsfrist: Snarest