Prosjektleder-Logistikk til Helthjem Netthandel

Prosjektleder-Logistikk

Helthjem er trolig Norges raskest voksende logistikkselskap, og det selskapet i Schibsted-familien med størst vekst. Selskapet har doblet omsetningen hvert år siden oppstarten i 2015, fra NOK 4 mill. til over 400 mill., og har tilsvarende ambisiøse vekstmål fremover. For nye medarbeidere i selskapet betyr det muligheten til å være med på et veksteventyr innen pakkelogistikk, i en kultur preget av gründerskap, profesjonalitet og kremmerånd. Helthjem Netthandel gir medarbeidere og ledere alle de spennende utfordringene og mulighetene det er forbundet med å være utfordrer i et vekstmarked, samtidig som du får tryggheten og karrieremulighetene Schibsted konsernet gir. Sommeren 2021 flyttes hele pakkeproduksjonen til et nytt og stort terminalbygg i Vestby, som et første steg mot fremtidens produksjonsoppsett for Helthjem.

Du kan bli Helthjem Netthandels nye prosjektleder-Logistikk!

Bli med på et veksteventyr hvor den rette personen vil få ansvaret for å lede logistikkprosjekter fra analyse til implementering. Vekst krever skalering, utvikling og forbedring i alle ledd av verdikjeden. Prosjektene vil handle om å endre prosesser, implementere nye systemer, konseptualisere kundeløsninger eller teste ut helt nye ideer, hvor vi trenger deg enten som prosjektleder eller fagressurs. Helthjem er inne i en scale-up fase så du kan forvente å bidra bredt, også med driftsoppgaver, driftsoppfølging, analyser, problemløsning og kontinuerlig forbedring av Helthjems prosesser, verdikjeder og rutiner. Hører vi fra deg?    


Ansvarsområder/arbeidsoppgaver:
 • Utarbeide Business case
 • Lede prosjekter knyttet til prosessendring i verdikjeden
  • Utvikle og implementere ny systemstøtte, nye produksjonssystemer og Implementere og konseptualisere kundeløsninger.
  • Planlegge og organisere oppfølging, kontroll, rapportering og håndtere usikkerheter i prosjektet/kvalitetssikring.
  • Holde oversikt over prosjektets fremdrift, kontroll over tid, kost og kvalitet.
 • Delta som fagressurs i større prosjekter
 • Oppgaver knyttet til drift, analyse og kontinuerlig forbedrings arbeid
 • Samarbeide med andre aktører i Helthjem nettverket (Polaris, Amedia og Schibsted)
 • Følge opp prosjekter/tiltak og sikre forventet effekt
 • Samarbeide tett med stakeholdere i verdikjeden
Ønsket bakgrunn:
 • Høyere utdannelse - Minimum Bachelornivå; Tekniske Høyskoler, NTNU/UiO/USN eller liknende
 • Minimum 3 års relevant arbeidserfaring
 • Kjent med ulike produksjonsprinsipper, hvor LEAN vil være den førende for Helthjem
 • Erfaring med utviklermiljøer, gjerne innen logistikk, produksjon og/eller IT
 • God prosjektlederforståelse og kunnskap om hvordan prosjekter ledes og gjennomføres
 • God prosessforståelse og gjerne erfaring fra Logistikkbransjen
 • Vant til å sette deg inn i komplekse problemstillinger og omsette dette til forståelig adferd
 • Strukturert og vant til å jobbe etter tydelige planer
 • Svært god fremstillingsevne på norsk og engelsk
Vi verdsetter disse personlige egenskapene:
 • Analytisk, nysgjerrig og innovativ
 • Høy gjennomføringskraft og liker å ta ledelse
 • Løsningsorientert og proaktiv
 • Liker å jobbe i team og samarbeider godt med andre
 • Tydelig som leder og god på kommunikasjon
 • Gir retning og motiverer teamet
Hos oss får du:
 • En nøkkelrolle i et selskap i vekst - med store ambisjoner
 • Varierte oppgaver, med mange faglige utfordringer og gode muligheter til å påvirke din egen arbeidsdag
 • Ekte gründerglede og mye innovasjon
 • Høyt akademisk faglig miljø
 • Mye humor, stor takhøyde, åpenhet og masse, masse å gjøre
 • Unike løsninger for fremtidens retail, med teknologisk distribusjonslogistikk i verdensklasse


Arbeidssted: Oslo/Vestby
Søknadsfrist: 10.06.2021