Lekolar søker – Anbudssjef / Tender Manager

Anbudssjef / Tender Manager

Lekolar er Nordens ledende totalleverandør til skole, SFO, barnehage og institusjon. Vi har et svært bredt produktsortiment med over 20.000 produkter som dekker absolutt alt man trenger for å forme og utvikle fremtidens leke og læringsmiljøer ute og inne. Vi er rundt 370 medarbeidere hvor ca. 41 av disse sitter i den norske organisasjonen. Lekolar har hovedkontor i Sverige, med det norske kontoret lokalisert i Tønsberg.

Vi tilbyr en rolle der du blir involvert og får store muligheter til å påvirke våre resultater. Rollen som Tender Manager er en viktig del av Lekolar’s business, da en betydelig del av vår omsetning kommer via offentlige anskaffelser. Stillingen er operativ med personalansvar for 4-5 anbudsmedarbeidere, inngår i ledergruppen og rapporter til Country Manager.

Anbudsavdelingen fungerer som en kompetanse- og støttefunksjon for virksomheten og har en sentral rolle i å realisere og håndtere nye og eksisterende forretningsmuligheter ved å være ansvarlig for, og lede anbudsprosessene. I arbeidet vil du ha mange kontaktområder både internt og eksternt, og du vil få en omfattende kunnskap om Lekolar’s forretnings-, produkt- og prisprosesser.

Arbeidet vil være både selvstendig og i prosjektform, der du som Tender Manager i stor grad skal analysere og drive prosesser, evaluere og forbedre. I selskapet vil du dra nytte av andre støttefunksjoner og godt kollegialt samarbeid.

Arbeidsoppgaver:
 • Gjennom god ledelse av anbudsavdelingen sikre at Lekolar øker sin markedstilgang innenfor selskapets produktområder
 • Videreutvikle strategier, verktøy og strukturer i anbudsavdelingen
 • Bidra aktivt i anbudsbesvarelser i samarbeid med avdelingen
 • Sikre at Lekolar til enhver tid har oppdatert informasjon om det norske anbudsmarkedet
 • Analysere og kommunisere behov for pretender-innsats på rammeavtaler
 • Sammen med avdelingen analysere konkurransegrunnlag i forkant av besvarelser, og disponere de nødvendige ressurser for å besvare anbud på en optimal måte
 • Evaluere og forbedre avdelingens prosesser, besvarelser og arbeidsinnsats
 • Daglig støtte, support og sparring med den enkelte anbudsmedarbeider, samt god dialog med selskapets øvrige avdelinger
 • Delta i konsernets nordiske utviklingsprosjekter innen anbud, og løpende følge opp nordiske initiativer hva gjelder anbudsrelaterte spørsmål, aktiviteter og prosjekter
 • Månedlig rapportere KPI som vedgår anbud til Country Manager
 • Ta initiativ til dialog og utveksling vedrørende «best practice» mellom de nordiske land hva gjelder anbud.
Ovenfor-nevnte oppgaver utføres med nøyaktighet, høyt ambisjonsnivå, god gjennomføringsevne og tydelighet i dialog - prosesser og leveranser.

Kvalifikasjoner:
Vi legger vekt på personlige egenskaper, og ser etter deg som har forretningsforståelse er initiativrik og resultatorientert. Ettersom du vil ha mange kontaktområder innen og utenfor organisasjonen, ser vi at du er god på samarbeid, knytter kontakter og trives i samspill med andre. Det er viktig at du passer inn i teamet, med en løsningsfokusert holdning og ønsker å være delaktig/involvert og bidra til å utvikle forretnings- og konkurransedyktige tilbud.

Som person har du en systematisk måte å jobbe på, har øye for detaljer og ikke redd for å synliggjøre eller avdekke avvik. Har pasjon for å produsere og analysere fakta og gjennomføre prosjekter. Du er vant til å jobbe med flere pågående tilbud, også noen ganger med korte frister. Har videre gode Excel og systemkunnskaper.
Du er kommunikativ, kan formulere deg godt både skriftlig og muntlig i norsk og engelsk og har evnen til å skrive attraktive og selgende anbudstekster.

Vi ser etter deg med erfaring fra lignende roller i anbudsarbeid med offentlige anskaffelser og erfaring med å gjennomføre anbuds- / anskaffelsesarbeid i prosjektform. Du har sannsynligvis en relevant utdanning eller tilsvarende erfaring med tallinteresse og kremmerånd.
Vi har en stilling der du får muligheten til å utvikle deg og bli utfordret med meningsfylte oppgaver. Som Tender Manager tilbys du en variert og spennende stilling med høyt tempo. Hvis du trives i et dynamisk miljø der du har store muligheter til å være involvert, påvirke og sette fokuset frem, kan dette være en spennende mulighet.

Vi tilbyr:
 • Nøkkelstilling med stor påvirkning i et markedsledende solid selskap, med lang og spennende historie
 • Personalansvar og plass i ledergruppen
 • Nordisk organisasjon og samarbeid
 • Jobbe med markedsledende produkter og konsepter
 • Gode lønns- og arbeidsvilkår (forsikring- / pensjon)
 • Et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø med dyktige engasjerte kolleger
 • Utviklingsmuligheter i organisasjonen 
 • Firmabil / bilordning

Ta gjerne kontakt med Petter Skaug i Raadgiverhuset. Tlf 92 402 402 For ytterligere informasjon om stilingen. Alle henvendelser behandles konfidensielt - om ønskelig også overfor oppdragsgiver

Frist: snarest - søknader blir vurdert fortløpende
 


Arbeidssted: Tønsberg
Søknadsfrist: Snarest