Vil du være med å utvikle et nordisk utdanningskonsern, vi søker Technology manager

Technology manager

Intendia Group AS er et utdanningskonsern med virksomheter i Norge og Sverige, blant disse Bjørknes Privatskole, NKI og MedLearn. Hvert år utdanner og utvikler vi samlet over 40 000 studenter, gjennom et økende antall internasjonale samarbeid og partnerskap. Vårt mål er å ruste individet for dagens og morgendagens arbeidsmarked, tilpasset den enkelte, samfunnet og næringslivet. Intendia utvikler innovative og bærekraftige utdanningsprogrammer som sørger for at elevene har tidsriktig og relevant kompetanse. Vi er opptatt av å levere dyktige kandidater som tilfredsstiller forventninger fra både privat og offentlig sektor.

Technology manager - til Intendia

Innovasjon - bærekraft - investeringsvilje

Vi søker fremoverlent Tech Manager til et selskap som står overfor store endringer og har en tydelig ambisjon og målsetning om å bli nr.1 i Norge/Sverige på digitale studier i et sterkt voksende marked. Du skal være med å utvikle vår fremtidige posisjon som et ledende selskap innen tidsriktig kurs og studietilbud. Vi ser etter deg som fremstår som tydelig, strukturert og som evner å skape engasjement innen alle faggrupper i de ulike skolene. Dette er en unik mulighet i en utfordrende og sentral stilling i et spennende selskap som står overfor betydelige oppgraderinger av sitt undervisningstilbud med digitale løsninger. 
Technology manager vil være en nøkkelperson for selskapets videre utvikling, og skal være en viktig bidragsyter til at IT landskapet er kostnadseffektivt, og i henhold til forankret strategi, og legge til rette for utvikling av fremtidige utdannelse plattformer. Du vil være nøkkelressurs for utvikling av heldigitale undervisningsløsninger i et marked med sterkt økende studentmasse og et ambisiøst digitalt læringsmiljø. Du vil være fagleder for et team som for tiden har 6 ansatte i Stockholm/Oslo og eksterne innleide konsulenter. Kandidat til stillingen kan være stasjonert i Oslo eller Stockholm. Stillingen rapporterer til CDO som for tiden sitter i Oslo.
.

Arbeidsoppgaver:
Leder for IT som er en del av avdeling for digitalisering og læringsteknologi:  
 

 • Ansvarlig for drift og utvikling av selskapets IT landskap
 • Fagansvar for 6 fast ansatte, og styring av innleide konsulenter
 • Fagansvar for øvrige ansatte innen IT, stasjonert i Oslo eller Stockholm
 • Sentral rolle i innen produktutvikling og produksjon
 • Identifisere, anskaffe, implementere og drifte fremtidsrettet IT-landskap, inkl. felles løsninger og plattformer, brukerstøtte, brukerutstyr, GDPR-compliance etc.
 • Veilede hvilke teknologiinvesteringer som bør gjennomføres for å realisere ambisjoner om fremtidens digitale læringsopplevelser og effektivisere interne prosesser
 • Bidra i arbeidet med digitalstrategi for fremtidige teknologiinvesteringer
 • Etablere og vedlikeholde IT-arkitektur som optimaliserer teknologilandskapet (skytjenester/ applikasjoner)
 • Identifisere, velge partnere/leverandører, forhandle og inngå avtaler
 • Følge opp leverandører, tjenestekvalitet, og lisenser
 • Etablere og implementere forvaltningsmodell (internt/ eksternt) i samarbeid med team for digital utvikling  
 • Fange nye teknologier som kan gi reell verdi for virksomhetens ansatte og digital læring
 • Holde seg oppdatert på relevante rammeverk og beste praksis

Utdannelse og erfaringer:
 • Høyere utdannelse innen IT eller relevant teknisk erfaring
 • Erfaring fra konsulentbransjen med oppdragsleveranse innen diverse IT oppdrag
 • Lederansvar fra IT miljøer, konsulentbransjen eller industrien
 • Svært god teknologiforståelse og erfaring/interesse for virksomhets- og løsningsarkitektur
 • Erfaring med sourcing, tjenestekjøp og oppfølging av leverandører og avtaler
 • Åpen og nysgjerrig på utdanningssektoren og teknologier som understøtter digital læring og interne prosesser
 • Fordel: Sterk interesse/ kjennskap til bruksområder for student- og læringsplattform basert på LMS og CRM, og det digitale økosystemet for digital læring
 • Fordel: Kjennskap til dataarkitektur og erfaring med IT-sikkerhet/ GDPR-compliance

Personlige egenskaper:
 • Nysgjerrig, analytisk og strukturert problemløser
 • Evner å kommunisere og formidle budskap til både ledere og ansatte på alle nivåer
 • Ser sammenhenger i komplekse og sammensatte problemstillinger
 • Selvstendig, men god på samarbeid og jobbe med mennesker

Vi tilbyr:
 • En sentral funksjon i et selskap som står overfor store endringer
 • Livslang læring, for alle, er politisk drivkraft
 • Hyggelig miljø, unge og kompetente kolleger 
 • Jobbe med sterke merkenavn
 • Jobbe i et konsern som investerer i fremtidens digitale utdanningsløsninger
 • God betingelser og muligheter for rett person

Litt mer om oss:

Intendia er et ledende utdanningskonsern i Norden og eier sterke merkevarer som Bjørknes, Berghs School of Communication, NKI, Junglemap, MedLearn, JobLearn og Iris. Konsernet er i kraftig utvikling, med fokus på å transformere inntekter i retning av digitale og fleksible tilbud til sine studenter, kunder og brukere. Samlet har konsernet en omsetning på NOK 1 mrd, med 1 000 fast ansatte og økende lønnsomhet.

Henvendelser kan rettes til Raadgiverhuset Rekruttering ved Jens- Petter Arntzen tlf. 908 27 335. 
 


Arbeidssted: Oslo
Søknadsfrist: Snarest