Vil du lede produktutviklingen av fremtidens distribusjonsløsninger?

Leder produktutvikling

Amedia er landets største utgiver av lokale medier. Daglig når konsernets medier 1,9 millioner lesere. Amedias redaksjonelle medarbeidere er hver dag til stede i lokalsamfunn over hele landet for å rapportere om det som skjer. Samtidig bidrar våre selgere til å skape lokale markedsplasser gjennom å koble lokale næringsdrivende med kunder. Sammen dekker disse funksjonene vårt samfunnsoppdrag i alle lokalsamfunn hvor Amedia er til stede. Verdiene som ligger til grunn for Amedias tolkning av samfunnsoppdraget finner man i vår forretningsidé og vår utgivererklæring. Amedia Distribusjon AS er et moderne logistikkselskap med lange tradisjoner. Hver natt leverer vi alt fra aviser og DM til netthandelspakker og fersk frokost i postkassen eller på døren til dine kunder. Vi dekker 100% av kundens behov. Gjennom våre egne bud og Helthjem-nettverket, leverer vi over 1,2 millioner produkter hver natt. Med vårt omfattende distribusjonsnettverk av bud og terminaler besøker vi hele 2,2 millioner husstander hver eneste dag. Vi er stolte av å levere oftere, raskere og enklere enn noen andre i bransjen. Vi er den eneste leverandøren som leverer helt hjem, før frokost – også i helgene. Distribusjon er et satsningsområde i Amedia, hvor vekst gjennom egne distributører og Helthjem-nettverket står sentralt. Amedia Distribusjon AS består av 14 distribusjonsselskaper i 8 av 11 fylker. For å imøtekomme Helthjem-nettverket og markedets behov for kvalitetssikret og effektiv logistikk etableres nasjonal terminal i Vestby. Logistikksenteret i Vestby skal bli den nye nasjonale terminalen for Helthjem sammenslutningen, med oppstart 1.juni 2021. Terminalen skal være hovedanlegget i Norge for pakking, pakkesortering og ruteklargjøring til nettverkets 1.900 ruter. Pakkesorteringsanlegget vil, når det står klart, være Norges mest innovative og fremtidsrettede. Det vil gjøre oss i stand til å møte kundenes fremtidige behov, og vil forsterke vår posisjon blant Norges ledende distributører. Fleksibilitet og forenklet produksjon vil gjøre all sortering raskere og mer effektivt enn dagens løsninger. Netthandelen øker voldsomt. Når det nye logistikksenteret samlokaliserer all pakke-,ruteklargjørings- og godsvirksomhet i hele Østlandsområdet, vil kundene få et enda bedre tilbud enn i dag.

I vår meget offensive satsing for å feste grepet om distribusjon av pakker i hele Norge, får du nå muligheten til å bli den sentrale katalysatoren som tenner gnisten for vår suksess:


Amedia Distribusjon søker Leder produktutvikling


En nøkkelrolle i fremtidens distribusjonsløsninger!

Hovedoppgaven blir å ta oss gjennom utviklingen fra manuell oppsett av budruter, via kalenderbasert distribusjon med kombinasjon av faste og variable ruter, helt fram til et helautomatisk ruteoppsett med fleksibilitet på daglige ruteendringer.
Du blir det sentrale knutepunktet mellom leverandøren Distribution Innovation, vår egen IT-avdeling og vårt unikt kompetente distribusjonsapparat i alle Norges regioner. Fokuset skal hele tiden være på hva kunden ønsker. Du vil være en sterk drivkraft i Amedias digitalisering og bidra til å bygge POC, MVP og komplette løsninger. Du skaffer deg en meget god forståelse for virksomhetens behov, og filtrerer ut hva som er viktige funksjoner og hva som ikke er det.

Din bakgrunn

Det kan være mange veier til målet, men du er antagelig en produkteier eller utvikler som kombinerer kreativitet med sterk gjennomføringsevne. Din gode tekniske forståelse kobler du med markedsteft og pedagogiske evner i samhandling med ulike miljøer.
Du har allerede vist at du kan finne enkle løsninger på vanskelige og komplekse problemer, og ikke minst en evne til å produktifisere de gode ideene. Du står fjellstøtt i skjæringspunktet mellom kunden, egne IT-ressurser og den eksterne utviklingsavdelingen. Og du snakker språket som gjør kundens behov forståelig for utviklerne, og ikke minst den andre veien. Vi ser gjerne at du har noen software-suksesser bak deg. Kanskje har du ledet et lite utviklingsteam, ikke nødvendigvis innenfor mainstream utvikling.

Dette tilbyr vi

Du får en nøkkelstilling i et mediekonsern som har til ambisjon å gjøre logistikk, produksjon og distribusjon til det mest innovative og fremtidsrettede i bransjen. Som Leder produktutvikling tilbys du å bygge opp smarte og dynamiske rutenett i Amedia-regionene. Vi tilbyr allerede distribusjonslogistikk i verdensklasse, og du med din tech-kompetanse vil sette oss helt i tet. Vi lover deg mange lederutfordringer, spennende fremtidsmuligheter og stor handlefrihet.

Vil du være kjernen i utviklingen og byggingen av fremtidens pakkedistribusjon, tar du kontakt for mer informasjon!


Arbeidssted: Vestby
Søknadsfrist: Snarest