Prosjektingeniør

Prosjektingeniør

Som prosjektingeniør hos oss i AxFlow tilbyr vi deg en variert, fleksibel og selvstendig arbeidshverdag med AxFlow sitt støtteapparat i ryggen. Denne rollen vil gi deg både faglig og personlig utvikling. Du vil få en grundig og profesjonell opplæring i AxFlow sitt flotte utvalg av komponenter og utstyr, og jobbe med noen av markedets beste løsninger inn mot VA markedet.
Vi søker deg med erfaring innen prosjektgjennomføring med minimum 3-5 års erfaring. God kjennskap til kommunale VA-normer er en fordel, men ingen betingelse. Det forventes at du bidrar aktivt i avdelingene, samtidig som du arbeider selvstendig og tar ansvar for gjennomføring av planlagte leveranser.
 
Kundene er, vannkraftselskaper, private utbyggere, entreprenører og offentlig sektor. Som prosjektingeniør i AxFlow inngår du i en engasjert gruppe, som preges av et utviklingsorientert og ambisiøst miljø. Hos oss får du ansvar og stor grad av selvstendighet i arbeidsoppgavene, samtidig som vi jobber i team for å løse kundenes utfordringer innen faget.

Som prosjektingeniør engasjeres du og får ansvarsfulle oppgaver i spennende og varierte prosjekter. Med gode muligheter for utvikling innen fag-, ledelse- og prosjektarbeid. Du deler kunnskap og er engasjert - med fokus på forretningsmessige mål.

Kvalifikasjoner:                                                  
 • Ingeniør/sivilingeniør. Solid erfaring kan kompensere for utdanning
 • 3-5 års relevant erfaring
 • Gjerne gode markedskontakter
 • Helhetsforståelse og kan løse sammensatte oppgaver innenfor fagområdet
 • Viser stor grad av initiativ og ansvarlighet
 • Har evne til lagspill og til å bygge gode relasjoner og kundeforhold
 • Har høy grad av faglig ekspertise og interesse for faget
Arbeidsoppgaver:
 • Prosjektering innen VA-anlegg
 • Fagansvarlig i store tilbud/prosjekt
 • Prosjekteringsledelse og oppfølging internt
 • Kunnskapsdeling og erfaringsoverføring til kolleger og i prosjektteam
 • Valg av komponenter
 • Bruk av visualiseringsverktøy og innsynsmodeller
Vi tilbyr:
 • Spennende arbeidsoppgaver med gode muligheter for både faglig og personlig utvikling i et svært stabilt selskap med god økonomi og med lange tradisjoner
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Nødvendig opplæring internt og eksternt (AxFlow har blant annet sin egen "Business School" med programmer innen lederutvikling, salg og finans)
 • Et positivt og inkluderende arbeidsmiljø med sosiale arrangementer, eget bedriftsidrettslag, felles treningstilbud, firmahytte, ergonomisk tilpasset arbeidsplass og regelmessig fysioterapi.
 
Vi som jobber i AxFlow vil være de som får ting til å skje. Vi har lidenskap for virksomheten; vi utfordrer, tar initiativ og tar på oss ansvaret for å levere det vi lover. Vi vil være gode å arbeide med, både på vår egen arbeidsplass og for våre samarbeidspartnere. Vi jobber for å inspirere til godt samarbeid gjennom respekt for mennesker og relasjoner. Vi jobber og fokuserer langsiktig. Vi opptrer bærekraftig og jobber aktivt for å bidra til en positiv forandring.

Ta gjerne kontakt med Petter Skaug i Raadgiverhuset, tlf. 92 402 402 for ytterligere informasjon om stillingen. Alle henvendelser behandles konfidensielt - om ønskelig også overfor oppdragsgiver.


Om arbeidsgiveren:


AxFlow AS representerer verdensledende produsenter av pumper, instrumentering og ventiler. Dette garanterer høy teknisk standard og best tilgjengelig kvalitet. Gjennom kunnskap og erfaring, som vi oppnår ved nært samarbeid med våre kunder og leverandører, tilbyr vi de aller beste løsningene når det gjelder pumpestasjoner, pumper, ventiler, instrumentering, service og tilleggsutstyr.

AxFlow AS sysselsetter ca. 45 ansatte, deriblant eksperter på prosessteknologi, vann og avløp, pumper, ventiler og instrumentering. Blant våre ansatte finner du alt fra sivilingeniører og serviceteknikere til samfunnsvitere og økonomer. Vi er alltid interessert i dedikerte medarbeidere med ulik utdanningsbakgrunn og nye perspektiver. Dette selskapet kan du nå bli en del av.

AxFlow-gruppen i Norge har tre datterselskaper; Innva AS i Bærum, Process Partner AS i Larvik og Safe Supply AS i Sandnes. Til sammen besitter vi betydelig ingeniørkompetanse og har et solid service- og support-apparat tilgjengelig for våre kunder. AxFlow disponerer også eget lager samt et moderne og godt utstyrt service- og kalibreringsverksted.

AxFlow opererer i mer enn 30 land i Europa, Oseania og Sør-Afrika. AxFlow er en av fire virksomhetsgrupper innen Axel Johnson International og en del av Axel Johnson Group, eid av svenske Antonia Ax:son Johnson og hennes familie. Med dette følger stabilitet og trygghet for oss som bedrift. Videre betyr det minst like mye for oss å arbeide med den samme filosofien og de samme målene som resten av Axel Johnson Group, som i dag har nådd sin femte generasjon. Filosofier og mål som gjennom mange år har sikret fremgangsrik utvikling. Axel Johnson Group dediserer store ressurser til å utvikle en stadig mer bærekraftig businessmodell. Konsernet hadde i 2018 ca. 20.000 ansatte og en omsetning på 82 milliarder SEK.


 


Arbeidssted: Oslo
Søknadsfrist: Snarest