Vi søker en erfaren og kommersielt sterk storkundeansvarlig

Storkundeansvarlig

Norsk Stål AS er Norges ledende leverandør av stål og metaller. Norsk Stål markedsfører og distribuerer sine produkter fra hele verden til næringslivet; herunder skips-, mekanisk-, offshore-, bygg- og anleggsindustri samt handlende og blikkenslagere. I tillegg til markedsføring og distribusjon utfører vi en rekke produksjons- og bearbeidingstjenester for våre kunder. Selskapet har sine røtter helt tilbake til 1823 er i dag 100 % eid av Leif Hübert AS. Selskapet omsetter årlig for ca. 2,0 milliarder NOK og har om lag 260 ansatte med avdelinger fra Søgne i sør til Harstad i nord. Hovedkontorfunksjonene er lokalisert i Søgne og Asker.

Vi søker en handlingskraftig og engasjert person som ønsker å bidra til selskapets vekst gjennom å ta vare på og utvikle selskapets største og mest krevende kunder samt etablering av nye strategiske kundeforhold. Vedkommende vil få en helt sentral rolle i å utvikle Norsk Stål`s satsing på å være en totalleverandør for de største kundene. Stillingen vil få kontorsted etter avtale, men mye reising må påregnes. Stillingen rapporterer foreløpig til Salgs – og markedsdirektør, og sitter i ledergruppen salg.

Hovedoppgaver:
 • Være en relasjonsbygger og rådgiver ovenfor våre største kunder
 • Identifisere forbedringer og muligheter, iverksette tiltak samt aktivt følge disse opp
 • Oppfølging og pådriver i salgsarbeidet for regionenes kundeportefølje, herunder kundekontakt, salg og bistå i utarbeiding av tilbud til både nye og eksisterende storkunder
 • Jobbe tett med resten av salgsapparatet med å forankre og ta ut sentrale avtaler lokalt
 • Bidra gjennom godt samarbeid på tvers av selskapet at nasjonale avtaler benyttes lokalt
 • Utarbeide tilbud og kontrakter
 • Delta i leveranseprosjekter av inngåtte avtaler
 • Gjennomføre oppgaver ihht. markeds- og handlingsplan
 • Oppfølging av ordre- og leveranser i samarbeid med regionssjefer/salgssjefer og salgsteam
 • Aktivt bidra til reduksjon av avvik og reklamasjoner
 • Støtte salgs – og markedsdirektør med input i prognosearbeid samt markeds- og konkurrentanalyser
 • Aktivt jobbe for å fremme samarbeid og samhandling på tvers av regioner og forretningsområder
 • Kostnadskontroll i forbindelse med tilbud- og ordreavvikling
 • Jobbe tett med bransjeansvarlige for implementering og salg av nye produkter og tjenester til de største kundene
 • Salgs og resultatansvar ihht budsjett/prognose, følges opp gjennom aktivitetsplaner og måltall
 • Lojal støttespiller og pådriver for å gjennomføre selskapets gjeldende strategier
Kvalifikasjoner:
 • Evne til å skape engasjement og et positivt arbeidsmiljø
 • Strategiske salgsegenskaper kombinert med operativ kundeorientering.
 • Økonomisk forståelse og trives med innsalg og kontraktsforhandlinger.
 • God IT forståelse og nysgjerrig på ny teknologi.
 • Gjennomføringsevne og ryddighet/struktur, evne til å drive egne prosjekter.
 • En god balanse mellom evne til samarbeid og evne til å jobbe selvstendig.
 • Gode norsk og engelsk kunnskaper både skriftlig og muntlig.
 • Disponerer bil og inneha førerkort er et krav.
Personlige egenskaper:
 • Faglig og personlig autoritet og integritet
 • Selvstendig, aktiv, effektiv og strukturert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, også selvstendig og sikker i arbeidet
 • Nytenkende og endringsvillig med et ønske om å modernisere, effektivisere og utvikle
 • Resultatorientert med god forretningsforståelse og fokus på kostnadseffektive og bærekraftige løsninger
 • Trives med et høyt tempo og høye krav til leveranse og måloppnåelse
 • God i forhandlinger, og har evnen til å tenke klart i pressede situasjoner
 • Effektivitet og nøyaktighet er en forutsetning i utøvelse av rollen


Arbeidssted: Nesbru
Søknadsfrist: Snarest