Vi søker ny leder for Norsk elbilforenings medlemsservice

Leder medlemsservice

Norsk elbilforening er en medlemsorganisasjon som fremmer elektrisk mobilitet til beste for klima og miljø. Vi er i sterk vekst, med over 95.000 medlemmer og tillitsvalgte over hele landet. Foreningen har jobbet for elektrifisering av transportsektoren i 25 år, og er en sentral bidragsyter til løsninger som gjør Norge verdensledende på elbil. Norsk elbilforening er en viktig nasjonal premissleverandør, som også opplever stor pågang fra internasjonalt hold. Vi teller 40 motiverte ansatte i et travelt og spennende arbeidsmiljø på kontoret ved Youngstorget i Oslo. Her serveres det hyggelig og god lunsj, og det diskuteres også innimellom andre ting enn elbil. www.elbil.no.

Ønsker du å bidra til det grønne skifte? Har du erfaring med å lede kundesentre og er opptatt av å gi kundeservice på et høyt og kunnskapsbasert nivå? Da skal du lese videre!


Dette blir ditt ansvarsområde
 • Ansvar for eksellent håndtering av all innkommende trafikk fra medlemmene
 • Ivareta og utvikle foreningens medlemsservice gjennom godt lederskap, etablere gode rutiner og strukturer for håndtering av all innkommende trafikk fra medlemmene
 • Personal, leder- og fagansvar for ansatte i Medlemsservice
 • Resultatansvar for Medlemsservice i foreningen
Og dette er noen av arbeidsoppgavene dine
 • Lede og organisere telefonvakttjenesten i foreningen (Sjablongsvar, vaktlister, egen telefontjeneste mm)
 • Utarbeide og følge opp KPIer for avdelingen
 • Iverksette og følge opp planer, herunder planer lagt av landsmøte og ledergruppen
 • Ansvar for at teamet til enhver tid har rett kompetanse for å betjene medlemmene på eksellent vis
 • Rapportere resultater og avvik
 • Personalansvar, tett oppfølging av teamet
Vi håper du kan tikke av de fleste punktene under
 • Utdannelse innen organisasjon og ledelse eller reiseliv på Bachelornivå eller høyere. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • 3-5 års erfaring med å lede et kunnskapsbasert callsenter
 • Generelt gode digitale kunnskaper og erfaring med CRM systemer, gjerne Dynamics 365
 • God HR- forståelse - lover og regler
 • Du har forretningsforståelse nok til å se hvilke muligheter teknologi kan gi for å bedre våre leveranser til medlemmene
 • Solide kommunikasjonsegenskaper, sterk skriftlig og muntlig formuleringsevne
Personlige egenskaper vi ser etter
 • Tydelig, motiverende og coachende leder som ser utfordringene, handler og beslutter
 • Strukturert og analytisk - samtidig god på gjennomføring
 • Tar ansvar, delegerer og skaper trygge arbeidsforhold
 • Du jobber godt sammen med kollegaer, medarbeidere og eksterne partnere
 • Strategisk i tankegang
 • Jobber etter prinsippene «Kontinuerlig forbedring» og «Beste praksis»
 • Opptatt av å skape et godt arbeidsmiljø, og er selv en viktig bidragsyter
 • Nysgjerrig og kunnskapstørst
 • Takler stress
 • Godt og smittende humør er aldri feil
Har du spørsmål om stillingen kontakter du Raadgiverhuset v/ Magnus Kalleberg  +47 916 28 770 eller Pål Øverby +47 905 26 841
 


Arbeidssted:Oslo
Søknadsfrist:Snarest