Vil du bli Holzweiler's nye Chief Operating Officer?

COO

Holzweiler er et av Norges fremste mote- og designselskaper, og har siden etablering i 2014 hatt en kraftig vekst, med forventet omsetning på over 300 mill i 2021 med en sterk vekstkurve inn mot 2022, 130 antall ansatte, 4 monobrand og 1 multibrand store samt nyåpnet restaurantkonsept Café Platz på Munchs Brygge. Nå skal vi videre, vil du være med?

Holzweiler har ambisjoner om videre vekst, både i Norge og internasjonalt, og søker etter en Chief Operating Officer (COO) til nyetablert stilling. Den rette kandidaten vil ha store muligheter til å forme rollen, og vil ha det overordnede ansvaret for å etablere selskapets prinsipper og prosesser for god virksomhetsstyring. Vi ser etter deg som har reell erfaring fra å lede operasjonelle forbedringer, en som kan tilrettelegge og drive våre finansielle og strategiske investeringer. Du har solid økonomisk og finansiell bakgrunn og forståelse, kombinert med en sterk evne til å mobilisere på tvers av selskapet med en  gjennomføringskraft som først og fremst skaper engasjement hos dine kolleger for videre utvikling og vekst. Stillingen vil rapportere direkte til CEO, som er eier og administrativ leder for selskapet. 

Noen sentrale arbeidsoppgaver & ansvar
 • Ansvarlig for den operasjonelle virksomhetsstyringen av selskapet
 • Bidra til å legge fundamentet for finansielle og strategiske beslutninger/investeringer, og utvikle organisasjonen i tråd med dette
 • Identifisere operasjonelle forbedringer som bidrar til å utvikle og effektivisere verdikjeden, fra innkjøp til levering hos kunde/butikk.
 • Jobbe tett med øvrige ressurser i selskapet for å sikre vekst, lønnsomhet og trivsel
 • Bidra med kalkyler og lønnsomhetsanalyser for å sikre at selskapet tar riktige strategiske og operasjonelle beslutninger
 • Utvikle, sette tydelig struktur og systemer i organisasjonen
 • Overordnet lederansvar for flere av selskapets team
 • Sparringspartner og rådgiver til eierne

Ønskede kvalifikasjoner
 • Minimum 3-5 års erfaring fra tilsvarende rolle, uavhengig av bransje, der du kan vise til gode resultater for selskapet
 • Erfaring fra å drive endringsprosesser og virksomhetsforbedringer
 • Høyere relevant utdanning på Masternivå, gjerne innen økonomi/finans
 • 3-5 års ledererfaring
 • Sterk i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
 • Du har utpreget forretningsforståelse og « Can do» holdning
 • Du er strukturert og analytisk, med evnen til å forstå og navigere i komplekse sammenhenger
 • Du er en problemløser som aktivt bidrar med nye måter å jobbe smartere på
 • Du er selvstendig, proaktiv og samarbeider godt med andre
 • Du er en god formidler og skaper engasjement  
 • Du har et sterkt ønske om å spille andre gode og arbeide mot felles mål
 • Du er fleksibel, løsning- og mulighetsorientert og dyktig på prioritering
 • Du trives i et hektisk miljø, har høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Du bidrar operativt når det kreves, ingen oppgaver er for små
   
Vi tilbyr den rette kandidaten
 • Å være med på å realisere ambisjonene til et av Norges mest spennende vekstselskap innenfor mote og design
 • En kreativ arbeidsplass i kontinuerlig utvikling med ambisiøse mål
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med strategiske, taktiske og operasjonelle oppgaver
 • Kort vei til beslutninger og med stor mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag
 • Et ungt kollegialt miljø med engasjerte og kompetente kollegaer
 • Moderne lokaler på Lysaker brygge
 • Konkurransedyktige betingelser

Søknader og CV kan utformes både på norsk og engelsk.
 
 


Arbeidssted:Oslo
Søknadsfrist:Snarest