Ønsker du å bli en «komplett» revisor i et fremragende revisjonsteam?

Revisor / Manager

Plus Revisjon AS, er et revisjons og rådgivingsselskap som skal være en høyt verdsatt kompetanseleverandør. Effektiv kommunikasjon, tilgjengelighet og rask responstid anses som avgjørende suksesskriterium. Våre kunder strekker seg fra små eierstyrte virksomheter til børsnotert foretak underlagt strenge rapporteringskrav og aktører med kompliserte forretningsmodeller. De ønsker kompetente samtalepartnere på seniornivå som sikrer tidseffektivitet og fokus på riktige områder i revisjonsprosessen, og samtidig kan bistå med andre rådgivningstjenester. Plus Revisjon utgjør i dag 9 personer og utvikler et faglig og sosialt inspirerende miljø. Selskapet holder til i nye moderne lokaler i Rosenkrantz gate 20 i Oslo sentrum.

Vi søker faglig sterke revisorer på manager nivå.

Plus Revisjon er i dag et sterkt fagmiljø innen revisjon, verdivurdering og transaksjonsstøtte, med revisjonsklienter notert på Oslo Børs hovedliste og Euronext Growth. Vi opplever også en spennende utvikling innen konsern med internasjonale forgreninger, hvor vi møter en rekke utfordringer og behov knyttet til IFRS, konsernregnskap og cross-boarder audit. For å møte disse mulighetene ble vi nylig medlem av JPA International, et globalt nettverk av uavhengige revisjonsselskap.
Plus Revisjon gjør også rene konsulentoppdrag innen verdivurdering og transaksjonsstøtte. For den rette kandidaten med særlig lidenskap, erfaring og evner innen rådgivning, åpner Plus Revisjon for å dyrke dette videre.

Hvorfor Plus Revisjon?

Med en krevende og variert kundeportefølje, legger vi til rette for de utfordringene som gir deg utvikling og progresjon. I Plus Revisjon vil du både ha en egen kundeportefølje, og arbeide i team på større oppdrag. Vi anser også deltakelse på rådgivningsoppdrag innen verdivurdering og transaksjonsstøtte som et viktig ledd i kompetanseutviklingen. Kombinasjonen skaper den «komplette revisor og rådgiver».
Du vil jobbe i sammen med fremragende kollegaer som vil utfordre deg faglig til å bli en bedre revisor. Kundeporteføljen til Plus Revisjon kjennetegnes av svært gode selskapsgrupperinger hvor kontaktpersonene kan karakteriseres som profesjonelle med forståelse og respekt for revisorrollen. Vårt stadig økende behov for internasjonale samarbeid, gjennom våre kunder, vil også kunne gi deg interessante utfordringer og muligheter med cross-boarder arbeid, med vår JPA-familie. Forutsetningene for faglig utvikling for deg som enkeltperson i Plus Revisjon anser vi derfor som enestående. 

Vi ser helst at du har utdanning tilsvarende kravene for statsautorisert revisor, men relevant erfaring fra revisjon eller controlling kan kompensere for dette. Sterke akademiske resultater er også noe vi vektlegger.

Det er viktig at du trives i dialog med kunder, har gode kommunikasjonsevner og god forretningsforståelse. For å trives hos oss bør du ha en evne og vilje til å stå på litt ekstra i perioder, bidra til fellesskapet, skape framdrift og ha høy serviceinnstilling.

Arbeidssted vil være ved vårt kontor i Oslo sentrum.
Lønnsbetingelser fastsettes etter avtale. Vi definerer både eksisterende og nye ansatte i Plus Revisjon som fremragende revisorer, og forventer å gi lønnsbetingelser likeså.


Ta gjerne kontakt med Kerstin Schmidt +47 902 10 235 eller Trygve J. Moe +47 911 49 100 i Raadgiverhuset for mer informasjon rundt stillingen.
 


 

 


Arbeidssted:Oslo
Søknadsfrist:Snarest