Vi har store vekstambisjoner. Blir du vår nye Produktsjef med globalt ansvar?

Produktsjef

Cinderella Eco Group AS (CEG) er et familiekonsern lokalisert i Midsund, Molde Kommune i Romsdal. Vi har snart 25 års erfaring med forbrenningstoalettet Cinderella, en økologisk totalløsning for håndtering av toalettavfall. Med engasjerte medarbeidere og moderne teknologi søker vi å sette standarden for fremtidige, bærekraftige toalettløsninger. CEG har sitt hovedkontor i Midsund, fabrikk i Lyngen i Troms og salgs- og ettermarkedsavdeling i Oslo. I tillegg er Cinderella Eco Group representert med datterselskap for salg og service i Sverige, Nederland, Australia og Canada og med distributører i land vi ikke selv er etablert. I 2020 omsatte CEG for ca. 250 millioner kroner og er i god økonomisk utvikling med betydelig internasjonalt vekstpotensial. For mer informasjon besøk vår hjemmeside www.cinderellaeco.com. 

Cinderella Eco Group, produsenter av forbrenningstoaletter i verdensklasse, er et selskap med grunnleggende verdier som knytter seg til norsk kvalitet, teknisk innovasjon, miljøbevissthet og bærekraft som vi er meget stolte av.
Nå åpner det seg en mulighet i en sentral stilling for vår videre suksess:

Produktsjef til Cinderella Eco Group

Norsk industrieventyr - teknisk innovasjon - bærekraft - globalt ansvar

Som produktsjef hos oss får du det overordnede ansvaret for at våre produkter er godkjent og kan selges i alle våre nåværende og fremtidige markeder. Produktsjef har kommersielt eierskap for forbrenningstoalettene og komplett produkteierskap til andre produkter og tilbehør. Produktsjef har en sentral stilling i Kommersiell avdeling og rapporterer til CCO. Du får ansvaret for at produktene tilfredsstiller krav, reguleringer og innehar nødvendige godkjenninger og sertifikater i aktuelle markeder. Sertifisering i ulike land krever ofte produkttilpasninger.

Arbeidsoppgavene vil blant annet være:

 • Bidra til videreutvikling og forbedring av eksisterende produkter
 • Skaffe kunnskap om krav til produkter i de aktuelle markeder. Ha nødvendig dialog med sertifiseringsorganer, med alt det innebærer i forhold til godkjenninger og sertifiseringer
 • Ha oversikt over gyldighetsdato og behov for fornyelse av sertifikater og godkjenninger
 • Ha ansvar for sertifiseringsprosesser i henhold til vedtatt strategi
 • Identifisere krav til produktmerking. Etikettlayout
 • Ansvar for bruker- og installasjonsmanualer i form av språk, layout og illustrasjoner
 • Tett dialog med Teknisk avdeling og Ettermarked for å formidle krav og tilbakemeldinger fra markedet/brukere
 • Sluttfasen av utviklingsprosjekter, fra teknisk ferdig til lanseringsklare produkter
 • Gjennomføring av tverrfaglige prosjekter som involverer flere avdelinger
 • Tett dialog med SCM-avdelingen for å sikre krav til emballasje og øvrige spesifikasjoner som møter krav til frakt og logistikk
 • Rapportering av månedlig status på prosjekter og informere tydelig ved avvik på planer eller budsjetter

Vi ser etter deg som har:

 • Relevant erfaring fra tilsvarende rolle, fortrinnsvis med teknisk perspektiv
 • Kommersiell utdanning, gjerne i kombinasjon med tekniske fag
 • Erfaring med å lede team
 • Gode muntlige og skriftlige språkferdigheter, både på norsk og engelsk
 • Vil trives med en viss reisevirksomhet til våre kontorer globalt
 • Gode presentasjonsegenskaper og er trygg på å formidle budskap (internt i organisasjonen)
 • Trigges av varierte oppgaver i høyt tempo

Hos oss får du:

 • Jobbe med kvalitetsprodukter som setter standarden for fremtidige, bærekraftige toalettløsninger
 • En viktig rolle for våre produkters internasjonale suksess
 • Et meget godt og meningsfylt arbeidsmiljø
 • Entusiastiske og dyktige kollegaer i alle ledd
 • Bidra til vårt samfunnsansvar, som blant annet fokuserer på barns vilkår

Griper du denne unike muligheten? Send oss din søknad eller ta kontakt for mer informasjon!


Arbeidssted:Oslo
Søknadsfrist:09.12.2021