Country Manager

Country Manager

Vestum er et svensk børsnotert konsern som kjøper og videreutvikler lønnsomme kvalitetsselskaper med eksponering mot bygg, ROT og infrastrukturkontrakter. Vi er store på segmentene; Water, Service og Infrastructure. Norden er vårt hjemmemarked, men vi er også etablert i England og Tyskland. Vestum vokser kontinuerlig gjennom oppkjøp av velstyrte og lønnsomme bedrifter, hvor vi sammen med ambisiøse gründere og bedriftsledere er med på å utvikle bedriftene videre gjennom lønnsom vekst. Vestum Sverige ble etablert i 2021 og siden da har vi kjøpt 42 selskaper og omsetter for 5,7 mrd SEK. Vi forventer en høy etableringstakt i Norge, og på sikt vil Country Manager rekruttere egne divisjonssjefer.

Vestum Release Norway

Nå har du mulighet til å være med fra starten !

Som Country Manager i Vestum Norway fungerer du som støtte og mentor for virksomhetsledelsen i de norske selskapene.

Entreprenørskap ligger i Vestums DNA og det er viktig at dette gjennomsyrer hele organisasjonen. Det meste av tiden vil du være on-site i de selskapene du har ansvaret for. Dette for å bygge en dyp forståelse av virksomhetene, og for å være tilgjengelig for selskapenes daglige ledere. Dere skal i fellesskap arbeide for et strategisk og strukturert planverk som underbygger videre vekst.

Hovedoppgavene vil være å;  

  • Organisere og lede Vestum Norway mot kort- og langsiktige mål
  • Koordinere nye oppkjøp i nært samarbeide med selskapets M&A Director
  • Forme og bygge den norske organisasjonen gjennom systemer og prosesser
  • Sikre videre profitabel vekst og bærekraftig utvikling gjennom godt lederskap

Vestums selskaper kjennetegnes av finansiell stabilitet, bærekraftige konkurransefortrinn og sterk lokal forankring. Vestums ledelse består av gründere med en historie basert på å bygge suksessrike bedrifter. Selskapets ambisjon er å vokse til å bli det ledende nordiske oppkjøpsdrevne konsernet med et tydelig fokus på bygg, ROT og infrastrukturkontrakter.

Stillingen rapporterer direkte til Head of Vestum International. Vestum er notert på Nasdaq First North Growth Market. Vårt kontor ligger i Oslo/Nydalen.

Din bakgrunn 

Vi trenger deg med gründer-/driftserfaring fra privat/offentlig bygg- og anleggsindustri. Alternativt har du bakgrunn fra lederstillinger i større bedrifter, og du har et utpreget business-gen.
Du har god kjennskap til bransjen, og vet hvordan du kan drive og sikre en økonomisk forsvarlig vekst. Som person er du helhetlig, forretningsdrevet og strukturert. Du er ydmyk, nysgjerrig, lydhør og imøtekommende overfor gründere som du skal støtte. Samtidig har du den tyngden, tryggheten og integriteten som følger med erfaring og som kreves for å hjelpe bedrifter videre.


Arbeidssted:Nydalen
Søknadsfrist:Snarest