Vil du være vår Innkjøpssjef i Konsernet?

Innkjøpssjef - Konsern

Nor Tekstil AS er Norges ledende leverandør av tekstiltjenester. Selskapet har over 1.200 ansatte og omsetter årlig for over 1,3 milliarder. Vi er eneste landsdekkende aktør i vår bransje, og har 25 industrielle vaskerier fra nord til sør. Som markedsleder er vi svært opptatt av bærekraftig forretningspraksis og vi tar samfunnsansvar på alvor. Vår visjon er å bli best i verden på innovativ og bærekraftig tekstilservice. Vår forretningsmodell bygger på en sirkulær tankegang, der både vi , våre kunder og miljøet har nytte av at tekstilene får lengst mulig levetid. Vi har siden 2010 investert over 2 milliarder i fremtidsrettet teknologi, som blant annet reduserer vårt energiforbruk og dermed vårt fotavtrykk. Vår nyeste teknologi viser at vi er verdensledende innenfor vår bransje. Vi leverer vask og utleie av tekstiler til de fleste næringer i Norge. Hovedtyngden av våre kunder er innen hotell, helse og industri. Våre kunder er alt fra store helseforetak til små bedrifter som har behov for tekstilservice. Gjennom Covid-19-pandemien fikk vår bransje status som kritisk samfunnsfunksjon. Nor Tekstil forsyner sykehus og helsevesen med hygienisk rent arbeidstøy og pasient-tekstiler slik at de kan få uført helsetjenester. Vårt hovedkontor og konsernadministrasjon ligger i Florø. Her sysselsetter vi ca 35 medarbeidere innen ledelse, økonomi, IKT, marked, kundesenter, HR med mer. Vi har ambisjoner om å utvikle bedriften videre og befeste vår posisjon som den ledende aktøren i vår bransje. Vi trenger flere ressurser for å gjennomføre alle våre planer og for å nå våre målsettinger, og øker kapasiteten i konsernadministrasjonen. Vi lyser nå ut 8 spennende stillinger. Vil du være med og løfte Nor Tekstil inn i fremtiden? Les mer om oss på nortekstil.no.

Nor Tekstil er i fortsatt vekst og oppretter nå en ny stilling som Innkjøpssjef Konsern, ved hovedkontoret i Florø. I den videre utviklingen av selskapet vil det være et høyt fokus på å profesjonalisere innkjøpsområdet. Vi ser etter deg som er analytisk, har god kommersiell forståelse og som kan bidra til å utvikle innkjøpsprosessene i selskapet.

Ditt hovedansvar blir å sørge for at selskapet har de beste avtalene med de beste leverandørene. Du vil være ansvarlig for utvikling og forbedring av innkjøpsprosessene for selskapets 30 lokaliteter, samt implementering av systemer som støtter opp om disse prosessene. Det blir også operativt arbeid knyttet til gjennomføring av innkjøpskonkurranser.

Innkjøpssjef rapporterer til Konsernleder økonomi. Arbeidssted vil være ved hovedkontoret i Florø, men noe fleksibilitet kan vurderes.

Sentrale arbeidsoppgaver
 • Utarbeide innkjøpsstrategi i tråd med selskapets hovedstrategi
 • Utarbeide retningslinjer for innkjøp i selskapet med fokus på etisk og bærekraftig forretningspraksis
 • Gjennomføre innkjøpsanalyser og avdekke muligheter for kostnadsreduksjon
 • Ansvarlig for anbudsprosesser og bistå i forhandlinger (både sentralt og lokalt)
 • Prosjektleder for ulike type prosjekter, hvor innkjøp er en naturlig del av det
 • Inngå konsernavtaler og være ansvarlig for avtaleforvaltning
 • Implementere digitale systemer

Erfaring
 • Utdanning på bachelornivå innen relevant fagområde
 • Minimum 3-5 års erfaring fra innkjøpsarbeid og avtaleforvaltning
 • Høy kompetanse innen Excel og gode IT kunnskaper for øvrig (innkjøpssystemer, ERP mm)
 • Det er en fordel med erfaring fra forhandlingssituasjoner
 • Erfaring fra prosjektledelse med tverrfaglig deltagelse fra konsern er en fordel, men ikke et krav

Personlige egenskaper
 • Nøyaktig og systematisk
 • Initiativrik og evne til å se forbedringer
 • Analytiske evner
 • Må like å skape forrretning og ha en "kremmer ånd" i enhver innkjøps situasjon
 • Gode formuleringsevner både muntlig og skriftlig i norsk og engelsk
 • Gode samarbeidsevner

For den rette kandidaten kan vi tilby en spennende stilling i et selskap i stadig vekst. Det er gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Konkurransedyktige betingelser.

Annet
Stillingen medfører tett samarbeid med driftsavdelingene i selskapet og øvrig ledelse i konsernet. Noe reisevirksomhet må påregnes.
Har du noen spørsmål til stillingen, er du velkommen til å ta kontakt med rådgiver Trygve J. Moe på telefon 911 49 100, eller via mail: trygve@raadgiverhuset.no
 


Arbeidssted:Florø
Søknadsfrist:03.06.2022