Liker du å jobbe med forbedringsprosesser? Da har du muligheten nå, som prosjektleder i vår driftsorganisasjon.

Prosjektleder - Drift

Nor Tekstil AS er Norges ledende leverandør av tekstiltjenester. Selskapet har over 1.200 ansatte og omsetter årlig for over 1,3 milliarder. Vi er eneste landsdekkende aktør i vår bransje, og har 25 industrielle vaskerier fra nord til sør. Som markedsleder er vi svært opptatt av bærekraftig forretningspraksis og vi tar samfunnsansvar på alvor. Vår visjon er å bli best i verden på innovativ og bærekraftig tekstilservice. Vår forretningsmodell bygger på en sirkulær tankegang, der både vi , våre kunder og miljøet har nytte av at tekstilene får lengst mulig levetid. Vi har siden 2010 investert over 2 milliarder i fremtidsrettet teknologi, som blant annet reduserer vårt energiforbruk og dermed vårt fotavtrykk. Vår nyeste teknologi viser at vi er verdensledende innenfor vår bransje. Vi leverer vask og utleie av tekstiler til de fleste næringer i Norge. Hovedtyngden av våre kunder er innen hotell, helse og industri. Våre kunder er alt fra store helseforetak til små bedrifter som har behov for tekstilservice. Gjennom Covid-19-pandemien fikk vår bransje status som kritisk samfunnsfunksjon. Nor Tekstil forsyner sykehus og helsevesen med hygienisk rent arbeidstøy og pasient-tekstiler slik at de kan få utført helsetjenester. Vårt hovedkontor og konsernadministrasjon ligger i Florø. Her sysselsetter vi ca 35 medarbeidere innen ledelse, økonomi, IKT, marked, kundesenter, HR med mer. Vi har ambisjoner om å utvikle bedriften videre og befeste vår posisjon som den ledende aktøren i vår bransje. Vi trenger flere ressurser for å gjennomføre alle våre planer og for å nå våre målsettinger, og øker kapasiteten i konsernadministrasjonen. Vi lyser nå ut 8 spennende stillinger. Vil du være med og løfte Nor Tekstil inn i fremtiden? Les mer om oss på nortekstil.no.

Nor Tekstil har behov for å styrke gjennomføringsevnene og kraft i sine prosjekter. Vi søker derfor etter prosjektleder i nyopprettet stilling til vår driftsorganisasjon. Prosjektleder vil jobb tett med Nor Tekstil konsernorganisasjon for drift og sammen med våre ledere ute på avdelingene. Du vil i stor grad være med å påvirke og forme Nor Tekstil fremover gjennom ulike forbedringsprosjekter. Prosjektleder vil og være operativ i forhold til å sikre gode implementeringsrutiner.

ANSVAR OG ARBEIDSOPPGAVER:
 • Planlegging og gjennomføring av prosjekter i driftsorganisasjonen, både som prosjektleder og prosjektmedlem
 • Ansvar for kostnader, fremdrift og kvalitet gjennom prosjektperioden
 • Ansvar for implementeringsfase
 • Samarbeid med interne og eksterne prosjektressurser, herunder leverandører, rådgivere og aktuelle fagmiljøer
 • Identifisere forbedringsområder i driftsorganisasjonen og videre bidra til utvikling og gjennomføring av forbedringsprosesser
 • Bygge relasjoner og samarbeide med selskapets interessenter
 • Sikre god kommunikasjon og samhandling internt
 
ØNSKEDE KVALIFIKASJONER:
 • Relevant  utdannelse på høyskole-/universitetsnivå, helst innenfor prosjektledelse og/eller prosjektfaglige emner
 • Relevant erfaring innen prosjektledelse og forretningsutvikling
 • God digital kompetanse
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne
 
PERSONLIGE EGENSKAPER:
 • Du har høy gjennomføringsevne
 • Du er engasjert og motivert
 • Du er nøye og kvalitetsbevisst
 • Du kan jobbe selvstendig, er strukturert og kvalitetsbevisst
 • Du er positiv, god på kommunikasjon og har gode samarbeidsevner
 • Du leder prosjekter på en trygg og effektiv måte 
Hva vi kan tilby
Nor Tekstil kan tilby en spennende stilling med personlig og faglig utvikling og konkurransedyktige betingelser. Vi har et godt inkluderende og flerkulturelt arbeidsmiljø og scorer høyt på medarbeidertilfredshetsmålinger. Som medarbeider hos oss vil du få et flerfaglig kollegie, medarbeidere med høy kompetanse samt ønske og vilje om utvikling. Vi har dedikerte norske private eiere som driver selskapet fremover og investerer i menneskene i bedriften.

Kontaktinfo
Otto Herrmann, Konsernleder Drift
Tlf           901 29 074
Epost    otto.herrmann@nortekstil.no
 


Arbeidssted:Florø
Søknadsfrist:03.06.2022