Vi søker ny konsernleder salg og marked/CCO, til Norges ledende leverandør av tekstiltjenester!

Konsernleder Salg og Marked/CCO

Nor Tekstil AS er Norges ledende leverandør av tekstiltjenester. Selskapet har over 1.200 ansatte og omsetter årlig for over 1,3 milliarder. Vi er eneste landsdekkende aktør i vår bransje, og har 25 industrielle vaskerier fra nord til sør. Som markedsleder er vi svært opptatt av bærekraftig forretningspraksis og vi tar samfunnsansvar på alvor. Vår visjon er å bli best i verden på innovativ og bærekraftig tekstilservice. Vår forretningsmodell bygger på en sirkulær tankegang, der både vi , våre kunder og miljøet har nytte av at tekstilene får lengst mulig levetid. Vi har siden 2010 investert over 2 milliarder i fremtidsrettet teknologi, som blant annet reduserer vårt energiforbruk og dermed vårt fotavtrykk. Vår nyeste teknologi viser at vi er verdensledende innenfor vår bransje. Vi leverer vask og utleie av tekstiler til de fleste næringer i Norge. Hovedtyngden av våre kunder er innen hotell, helse og industri. Våre kunder er alt fra store helseforetak til små bedrifter som har behov for tekstilservice. Gjennom Covid-19-pandemien fikk vår bransje status som kritisk samfunnsfunksjon. Nor Tekstil forsyner sykehus og helsevesen med hygienisk rent arbeidstøy og pasient-tekstiler slik at de kan få utført helsetjenester. Vårt hovedkontor og konsernadministrasjon ligger i Florø. Her sysselsetter vi ca 35 medarbeidere innen ledelse, økonomi, IKT, marked, kundesenter, HR med mer. Vi har ambisjoner om å utvikle bedriften videre og befeste vår posisjon som den ledende aktøren i vår bransje. Vi trenger flere ressurser for å gjennomføre alle våre planer og for å nå våre målsettinger, og øker kapasiteten i konsernadministrasjonen. Vi lyser nå ut 8 spennende stillinger. Vil du være med og løfte Nor Tekstil inn i fremtiden? Les mer om oss på nortekstil.no.

Konsernleder salg og marked har det overordnede ansvaret for selskapets salgs- og markedsaktiviteter. Dette omfatter vår salgsdivisjon og våre markedsområder for helse og hotell, i tillegg til nasjonalt kundesenter.
Markedsavdelingen har i dag en ledergruppe bestående av 6 personer, og markedsdivisjonen sysselsetter totalt ca. 30 personer og er en godt organisert avdeling. Selskapet omsetter for ca. 1,3 mrd. hvert år.
Vi søker nå en ambisiøs og fremtidsrettet konsernleder som skal drifte og utvikle markedsdivisjonen videre.
Du har høy gjennomføringsevne, god kommersiell forståelse og du evner å tenke nytt og se nye muligheter for selskapet.
Du er en viktig kulturbygger og er en motiverende leder innenfor et svært viktig forretningsområde.
Konsernleder salg og marked vil delta i konsernets toppledergruppe og rapporterer til konsernsjef.

ANSVAR OG ARBEIDSOPPGAVER:
 • Delta aktivt i konsernledelsens strategiarbeid
 • Utvikle strategier innen sitt område og gjennomføring av disse for å nå selskapets målsettinger
 • Bidra til at Nor Tekstil videreutvikler sin posisjon som ledende aktør i det norske vaskerimarkedet
 • Administrativ og personalmessig ledelse av forretningsområdet marked
 • Detaljert oppfølging av salgsdivisjon. Etablere målsetninger og oppfølgingssystemer for salgsdivisjon på akkumulert nivå og på individnivå, etablering av salgskonsepter og implementering av disse
 • Sette inn tiltak dersom salgsdivisjonen ikke når vedtatte mål
 • Ansvar for markedsaktiviteter innenfor Horeca og helsemarkedet. Konsernet har flere store kjedekunder i disse segmentene
 • Nært samarbeid med konsernstab og med driftsavdelingene
 • Direkte involvering i forhandlinger, salgsaktiviteter og oppfølgingsaktivitet mot selskapets største kunder
 • Ansvar for hele Nor Tekstils kundeside
 • Profilering / markedsføring / branding

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER:
 • Relevant utdanning
 • Minimum 3 års ledererfaring med personalansvar
 • Erfaring fra deltagelse i forhandlinger om større kundeoppdrag
PERSONLIGE EGENSKAPER:
 • Kommersiell og strategisk forståelse
 • Evne til å mobilisere kraft hos medarbeidere og i organisasjon for øvrig, motiverende
 • Glød, entusiasme og ‘drive’
 • Selvgående og evne til å ta beslutninger
 • Nytenkende og løsningsorientert
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Evne til raskt å etablere tillit fra andre mennesker (skikkelighet)
 • Strategisk og analytisk
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk
Hva vi kan tilby
Nor Tekstil kan tilby en spennende stilling med personlig og faglig utvikling og konkurransedyktige betingelser. Vi har et godt inkluderende og flerkulturelt arbeidsmiljø og scorer høyt på medarbeidertilfredshetsmålinger. Som medarbeider hos oss vil du få et flerfaglig kollegie, medarbeidere med høy kompetanse samt ønske og vilje om utvikling. Vi har dedikerte norske private eiere som driver selskapet fremover og investerer i menneskene i bedriften.

Kontaktinfo
Leif Belsvik, Konsernsjef
Tlf           915 45 511
Epost    leif.belsvik@nortekstil.no
 


Arbeidssted:Oslo/Berger
Søknadsfrist:03.06.2022