Vil du ta ansvaret for sikkerhetskulturen i selskapet og bli vår nye fagsjef HMSK?

Fagsjef HMSK

Nor Tekstil AS er Norges ledende leverandør av tekstiltjenester. Selskapet har over 1.200 ansatte og omsetter årlig for over 1,3 milliarder. Vi er eneste landsdekkende aktør i vår bransje, og har 25 industrielle vaskerier fra nord til sør. Som markedsleder er vi svært opptatt av bærekraftig forretningspraksis og vi tar samfunnsansvar på alvor. Vår visjon er å bli best i verden på innovativ og bærekraftig tekstilservice. Vår forretningsmodell bygger på en sirkulær tankegang, der både vi , våre kunder og miljøet har nytte av at tekstilene får lengst mulig levetid. Vi har siden 2010 investert over 2 milliarder i fremtidsrettet teknologi, som blant annet reduserer vårt energiforbruk og dermed vårt fotavtrykk. Vår nyeste teknologi viser at vi er verdensledende innenfor vår bransje. Vi leverer vask og utleie av tekstiler til de fleste næringer i Norge. Hovedtyngden av våre kunder er innen hotell, helse og industri. Våre kunder er alt fra store helseforetak til små bedrifter som har behov for tekstilservice. Gjennom Covid-19-pandemien fikk vår bransje status som kritisk samfunnsfunksjon. Nor Tekstil forsyner sykehus og helsevesen med hygienisk rent arbeidstøy og pasient-tekstiler slik at de kan få utført helsetjenester. Vårt hovedkontor og konsernadministrasjon ligger i Florø. Her sysselsetter vi ca 35 medarbeidere innen ledelse, økonomi, IKT, marked, kundesenter, HR med mer. Vi har ambisjoner om å utvikle bedriften videre og befeste vår posisjon som den ledende aktøren i vår bransje. Vi trenger flere ressurser for å gjennomføre alle våre planer og for å nå våre målsettinger, og øker kapasiteten i konsernadministrasjonen. Vi lyser nå ut 8 spennende stillinger. Vil du være med og løfte Nor Tekstil inn i fremtiden? Les mer om oss på nortekstil.no.

Nor Tekstil har i en årrekke vært sertifisert etter ulike ISO-standarder innen Helse og sikkerhet, ytre miljø og kvalitet. Vi har i tillegg flere bransjegodkjenninger og svanen-godkjenninger med mer.
Vi vil nå styrke vårt sikkerhetsarbeid og oppretter ny stilling som fagsjef HMSK.

ANSVAR OG ARBEIDSOPPGAVER

Fagsjef HMSK skal ha som primæransvar å arbeide med sikkerhetskulturen i selskapet, med fokus på personsikkerhet og brannsikkerhet.
 • Arbeide tett og strukturert med driftsledelse ved alle våre 25 lokasjoner vedr HMSK
 • Utvikle tilpassede systemer og rutiner for å ivareta en høy sikkerhetskultur, påse at rutiner og sikkerhetsstandarder er hensiktsmessige og etterleves
 • Sette relevante og smarte målsettinger innen sitt fagområde, og bidra aktivt til at selskapet når disse
 • Utvikle opplæringsmateriell og gjennomføre opplæring innen HMSK-området
 • Sikre erfaringsdeling mellom de ulike lokasjonene innen sitt fagområde
 • Ansvar for å følge opp avvikssystemet TQM
 • Ansvar for interne revisjoner og delta i leverandørrevisjoner
 • Bistå ved sertifiseringsrevisjoner og andre eksterne revisjoner osv.
 • Arbeide prosjektrettet med prioriterte områder
 • Andre HMSK-oppgaver som tilkommer
ØNSKEDE KVALIFIKASJONER
 • Høyere utdanning, primært innen HMS
 • Erfaring fra HMS-arbeid i industribedrift, gjerne på ledelsesnivå
 • Kunnskap om risiko-/sårbarhetsanalyser
 • God datakompetanse
PERSONLIGE EGENSKAPER
 • Fagsjef må ha evne til å kommunisere tydelig og være tydelig på forventninger
 • Høy arbeidskapasitet, evne å prioritere  og gjennomføringsevne
 • Motiverende og aktiv støttespiller for drift, gode samarbeidsegenskaper, evne å få få mennesker med seg
 • Evne å omsette teori til praksis og løsningsorientert
 • Systematisk og strukturert
Hva vi kan tilby
Nor Tekstil kan tilby en spennende stilling med personlig og faglig utvikling og konkurransedyktige betingelser. Vi har et godt inkluderende og flerkulturelt arbeidsmiljø og scorer høyt på medarbeidertilfredshetsmålinger. Som medarbeider hos oss vil du få et flerfaglig kollegie, medarbeidere med høy kompetanse samt ønske og vilje om utvikling. Vi har dedikerte norske private eiere som driver selskapet fremover og investerer i menneskene i bedriften.

Kontaktinfo
Ingrid Stavang, Konsernleder HR/HMSK
Tlf           916 08 942
Epost    ingrid.stavang@nortekstil.no
 


Arbeidssted:Florø
Søknadsfrist:03.06.2022