Vil du være med og løfte Nor Tekstil inn i fremtiden? Vi lyser nå ut 8 nyopprettede og ledende stillinger i konsernet

8 spennende stillinger

Oversikt over alle stillinger under med link til søknadsskjema for de ulike stillingene:

Konsernleder Salg og Marked/CCO

2 IT-utviklere

Logistikksjef

Prosjektleder - Drift

HR rådgiver

Fagsjef HMSK

Innkjøpssjef - Konsern

I tillegg har vi følgende ledige stillinger:
Key Account Manager i Oslo
Økonomimedarbeider/Controller I Florø  

Nor Tekstil AS er Norges ledende leverandør av tekstiltjenester. Selskapet har over 1.200 ansatte og omsetter årlig for over 1,3 milliarder. Vi er eneste landsdekkende aktør i vår bransje, og har 25 industrielle vaskerier fra nord til sør.

Som markedsleder er vi svært opptatt av bærekraftig forretningspraksis og vi tar samfunnsansvar på alvor. Vår visjon er å bli best i verden på innovativ og bærekraftig tekstilservice.
Vår forretningsmodell bygger på en sirkulær tankegang, der både vi , våre kunder og miljøet har nytte av at tekstilene får lengst mulig levetid. Vi har siden 2010 investert over 2 milliarder i fremtidsrettet teknologi, som blant annet reduserer vårt energiforbruk og dermed vårt fotavtrykk. Vår nyeste teknologi viser at vi er verdensledende innenfor vår bransje.

Vi leverer vask og utleie av tekstiler til de fleste næringer i Norge. Hovedtyngden av våre kunder er innen hotell, helse og industri. Våre kunder er alt fra store helseforetak til små bedrifter som har behov for tekstilservice.
Gjennom Covid-19-pandemien fikk vår bransje status som kritisk samfunnsfunksjon. Nor Tekstil forsyner sykehus og helsevesen med hygienisk rent arbeidstøy og pasient-tekstiler slik at de kan få uført helsetjenester.

Vårt hovedkontor og konsernadministrasjon ligger i Florø. Her sysselsetter vi ca 35 medarbeidere innen ledelse, økonomi, IKT, marked, kundesenter, HR med mer. Vi har ambisjoner om å utvikle bedriften videre og befeste vår posisjon som den ledende aktøren i vår bransje. Vi trenger flere ressurser for å gjennomføre alle våre planer og for å nå våre målsettinger, og øker kapasiteten i konsernadministrasjonen. Vi lyser nå ut 8 spennende stillinger.

Vil du være med og løfte Nor Tekstil inn i fremtiden?

Les mer om oss på nortekstil.no.


 


Arbeidssted:Florø/Sentrale østlandet
Søknadsfrist:Snarest