Vil du forme morgendagens utdanning? Vår nye analytiker/økonom får mange muligheter!

Analytiker/Økonom Intendia

Intendia Professional er et privat utdanningsselskap der hovedvirksomheten ligger i de digitale utdanningstilbudene NKI Nettstudier og MedLearn. Dette innbefatter både fagskoleutdanninger videregående opplæring og kursvirksomhet. Selskapet fokuserer på fleksibilitet, digitalisering og edtech i sitt tilbud. Intendia Professional har ambisiøse planer for digital læring og beveger seg mot en lederrolle innenfor sektoren i Norge. Totalt har skolene NKI Nettstudier og MedLearn ca 6 000 aktive studenter, ca. 60 fast ansatte som jobber med pedagogikk og digital utvikling samt drøyt 100 lærere i deltidsstillinger innenfor en rekke fagområder. Selskapet er eid av Intendia Group som har en rekke virksomheter innenfor utdanning og arbeidsmarkedstjenester i Norge og Sverige. Se www.nki.no og www.medlearn.no for mer informasjon.

Vi søker en fremoverlent analytiker/økonom til et selskap i positiv utvikling. Virksomheten står overfor store endringer og har en tydelig ambisjon og målsetning om å bli nr.1 i Norge/ på digitale studier i et sterkt voksende marked. Du skal være med å utvikle vår fremtidige posisjon som et ledende selskap innen tidsriktig kurs og studietilbud. Vi ser etter deg som fremstår som tydelig, strukturert og som evner å skape engasjement innen alle faggrupper i de ulike skolene. Dette er en unik mulighet i en utfordrende og sentral stilling i et spennende selskap som står overfor betydelige oppgraderinger av sitt undervisningstilbud.
Analytiker/økonom vil være en nøkkelperson for utvikling av analysemodeller for økonomisk styring, og legge til rette for innsiktsbasert vekst. I dette vil aktiv bruk av eksterne og interne KPIer og implementering av et tydelig regime knyttet til måling være sentralt.  Medvirkning til å  utvikle BI/dataplattform vil også stå sentralt. Du vil være sentral for utvikling av økonomikontroll vedr. drift og videreutvikling av selskapet.  Stillingen rapporterer til CFO.

Dette blir ditt viktigste ansvar og arbeidsoppgaver:

Analyse:
 • Oppstart av Business Inteligens mot vår data lake.
 • Ansvarlig for økonomi- og lønnsomhetsanalyser
 • Videreutvikle KPI-hus, og skape kultur for bruk av KPI som sentralt styringsverktøy 
 • Tilgjengeliggjøre og bedre styringsinformasjonen
Økonomi:
 • Hovedkontakt med regnskapsbyrå Azets, utvikle rasjonelle samarbeidsformer 
 • Jobbe med manuelle prosesser og få digitalisert disse
 • Konsolidering og månedsavslutninger
 • Utarbeide prognoser og budsjetter
 • Få kontroll på business, klare/tydelige "tellekanter"

Dette kan du glede deg til:

 • Med en tydelig forventning om videre vekst gir denne stillingen store muligheter til den rette
 • En strategisk rolle i utviklingen av Intendia Professionals innsikt og forbedret økonomisk styring
 • Hos oss går forretningsutvikling og økonomisk innsikt "hånd i hånd" 
 • Jobbe med noen av undervisningsbransjens sterkeste merkenavn
 • Jobbe i et konsern som investerer i fremtidens digitale utdanningsløsninger
 • Vi er en «Purpose driven» virksomhet - skaper en forskjell for våre studenter/kunder
 • Være en del av en kultur i kraftig endring – fra en tradisjonell skolekultur til et fremoverlent EdTech-selskap i vekst

Antagelig vil du nikke gjenkjennende til disse ønskene våre:

 • Du har utdanning innen økonomi eller annen relevant utdanning (bachelor/master)
 • Gjerne Noen års erfaring innen økonomi eller analyse
 • Erfaring med ERP, gjerne Visma Business 
 • Gjerne erfaring med ett eller flere av disse systemene: Tableau, Power BI Qlikveiw, eller andre  BI systemer
 • Erfaring med CRM (gjerne SalesForce)

Personlige egenskaper vi verdsetter:

 • Lagbygger, jobbe med organisasjonen på tvers
 • Karrieresulten, trives i et miljø der endringer går fort
 • Teft for det som gir effekt og evne til å tenke utenfor boksen
 • Motiveres av å jobbe i en innsiktsbasert kultur
 • Kommersiell, ser muligheter 
Du får:
 • Sentral rolle i et selskap med ambisjon om å bli ledende innen digital læringsopplevelse
 • Stor påvirkning og innflytelse på retning og veivalg
 • Fleksibel arbeidsform og freshe lokaler i sentrum (Rebel)
 • Hyggelig miljø og kompetente kolleger
 • Helseforsikring og god pensjonsordning
 Vi former morgendagens arbeidstakere. Bli med på reisen!


Arbeidssted:Oslo
Søknadsfrist:Snarest