Marked- og Anbudssjef

Marked- og Anbudssjef

KF Entreprenør AS er et voksende entreprenørselskap innen bygg- og anleggssektoren. Selskapet ble stiftet i 2005 og har i dag ca. 130 ansatte. Omsetning i 2021 var 700 millioner. Vårt hovedkontor ligger på Ryen i Oslo med 4 avdelinger, henholdsvis avdeling Anlegg, - Rehabilitering, - Nybygg og avd. Østfold. Majoriteten av våre prosjekter utføres på det sentrale Østlandsområdet. Vår styrke er målrettet prosjektstyring som letter arbeidet for byggherren og sikrer oppdragsgivers interesser. KF Entreprenør er en del av Roadworks konsernet. Bli bedre kjent med oss via vår hjemmeside www.kfentreprenor.no

Vi er en etablert totalentreprenør som samarbeider både med byggherrer og lokale aktører. Kundemassen vår består av både offentlige og private aktører.
Prosjektene gjennomføres med god styring, solid teknisk kunnskap og gode forretningskonsepter. Denne effektive arbeidsmåten har skapt varige verdier for våre samarbeidspartnere og fører til langsiktige kundeforhold.

Er du vår nye Marked- og Anbudssjef ?

KF Entreprenør har de siste årene hatt en meget god vekst i sitt markedssegment. I denne vekstfasen er det avgjørende for videre lønnsomhet å ha full kontroll på tilbud, innkjøp, markedsovervåkning og markedsføring. Som vår nye Marked- og Anbudssjef vil du spille en helt avgjørende rolle i videreutviklingen av selskapet. Du vil sitte i selskapets ledergruppe og ha det overordnede ansvaret for å sikre selskapets lønnsomhet, vekst og omsetning. 

Ansvarsområde

 • Legge til rette for avdelingenes løpende oppdragsmengde, oppdragstype, ordrereserve og tilbudsarbeid
 • Ha overordnet kontroll og kvalitetsoppfølging av alt pågående tilbudsarbeid
 • Aktiv markedsovervåking, identifisere risiko og muligheter
 • Ha oversikt over, og aktivt jobbe strategisk med leverandørmarkedet
 • Overordnet kontroll av innkjøpsprosesser fra tilbudsfasen til gjennomføringsfasen
 • Overordnet kontroll av selskapets rammeavtaler med leverandører
 • Overordnet bistand på utførende kontraktsforhandlinger av leverandørkontakter
 • Overordnet ansvar for vedlikehold og kvalifisering av nye leverandører
 • Vedlikeholde innkjøpsstrategi for selskapet, samt videreutvikle selskapets innkjøpsfunksjoner - system og organisering
 • Bistå med faglig innkjøpskompetanse i tilbuds- og gjennomføringsfaser til prosjektledelsen

Ønsket erfaring og kompetanse

 • Solid erfaring fra tilsvarende stilling/arbeidsoppgaver
 • Spesielt god bransjeerfaring og markedskunnskap
 • God generell kunnskap og forståelse om prosjekt og entreprenørbransjen
 • God kunnskap om innkjøpsprosesser og økonomi
 • God kunnskap om prosjekteringsprosesser og relevante standarder
 • Kunnskap om styringssystemer
 • Generelt gode IT-kunnskaper og bransjeverktøy som grunnlag for digitalisering av prosesser
Utover å ha erfaring fra BAE bransjen, fortrinnsvis fra entreprenør virksomheter, så kjennetegnes du ved ditt synlige, tydelige og positive lederskap. Du evner å skape entusiasme, motivasjon og sterk følelse av felleskap. Du inngår i selskapets ledergruppe og rapporterer til daglig leder.

Vi tilbyr

 • Fagmiljø som satser på ny teknologi
 • En sentral rolle i et spennende selskap i vekst og med korte beslutningslinjer
 • Dyktige og engasjerte kollegaer i et godt og uformelt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige lønns- og bonusordninger
 • Gode forsikringsordninger


Arbeidssted:Ryen, Oslo
Søknadsfrist:Snarest