Kategorisjef Fundamentering

Kategorisjef Fundamentering

Backe er et norsk familieeid entreprenør- og eiendomsutviklingsselskap som utvikler og bygger yrkesbygg og boliger for mennesker i alle faser av livet. Backe rigger seg for fremtiden med stor satsning på digitalisering, kompetanse og bærekraft - og har store ambisjoner for fremtidens byggenæring. Grunnverdiene faglig dyktig, ærlig og ambisiøs reflekterer vår væremåte og etterlevelse av disse verdiene er forutsetningen for vårt omdømme. Sammen gjør vi en forskjell er vår visjon. Vi lykkes bedre ved å jobbe godt sammen og det vi gjør har betydning for samfunnet vi lever i. Å være inkluderende og mangfoldig er viktig for oss og vi jobber sammen med våre leverandører for å skape gode arbeidsforhold i hele verdikjeden. Konsernet omsatte i 2021 for ca. 4,2 milliarder kroner og har nærmere 860 medarbeidere over hele landet. Backes entreprenørvirksomhet er samlet i Backe Entreprenør AS, som omfatter 10 entreprenørselskaper og et murmesterfirma. Lokal forankring, nærhet til kunden, kunnskap og kvalitet utgjør fundamentet i entreprenørvirksomheten. I Backe Entreprenør AS jobber 38 dyktige medarbeidere sammen innenfor sentrale fagområder for å bistå våre lokale entreprenørselskaper.

Vi i Backe søker engasjert og erfaren Kategorisjef innen fagområdet Fundamentering.

Kategoristyring i Backe består i dag av 4 kategorisjefer innenfor hvert sitt spesialfelt, og vi søker nå den femte. Kategorisjefene skal bistå datterselskapene med rådgivning knyttet til utvikling av prosjekter, innkjøp, produksjon, etterarbeid og oppfølging innenfor eget fagområde. 

Sentrale arbeidsområder
Som kategorisjef hos oss er du internrådgiver innen fagområdet og ansvarlig for kategorien Fundamentering.  (Graving og sprengning, Spunt og pel, Fundamentering og Anleggsgartner)
Du har ansvar for fagområdets bidrag til oppfyllelse av Backes strategi og digitaliseringsprosess og for videreutvikling av fagområdet.

Dine øvrige ansvarsområder som vår nye kategorisjef vil være:
 • Fremme og gjennomføre tiltak som bidrar til måloppnåelse og forbedring innen fagområdet
 • Internrådgiver, teknisk og kommersielt for våre datterselskaper
 • Innkjøps- og kontraktstøtte innenfor fagområdet
 • Leverandør- og markedsansvar innenfor fagområdet
 • Fagansvarlig for kurs og opplæring innen fagområdet
 • Rådgiver innen fagområdet for de øvrige forretnings- og virksomhetsområder i Backe
 • Sørge for å være oppdatert på myndighetskrav, standarder og bransjenormer/-krav
 • Representere Backe i faglige fora og øvrige bransjesammenhenger

Ønsket erfaring og kompetanse
Den rette personen har lang erfaring fra tilsvarende stillinger/arbeidsoppgaver og spesielt god kunnskap om fundamenteringsfaget, samt relevant utdanning på masternivå.   

I tillegg har du følgene kvalifikasjoner:
 • God generell kunnskap og forståelse om prosjekt og entreprenørbransjen (store prosjekter; >50 MNOK)
 • God kunnskap om innkjøps-, samspill- og prosjekteringsprosesser
 • God kunnskap om relevante standarder og styringssystemer
 • Gode IT-kunnskaper, som grunnlag for digitalisering innenfor fagområdet
 • God kunnskap om modelleringsverktøy som f.eks. Autodesk Revit
 • God kunnskap om bruk av BIM

Egenskaper og ferdigheter
Vi ser etter deg som har utpreget kommersiell tankegang og svært god markedsforståelse. Du er handlekraftig og strategisk, men også med interesse/vilje og evne for å dukke ned operativt og løse konkrete oppgaver i datterselskapene. Du har autoritet, er selvstendig, ansvarsbevisst og med sterk gjennomføringsevne.
I tillegg har du svært gode kommunikasjonsevner, er initiativrik og forbedringsorientert.
Våre verdier "faglig dyktig, ærlig og ambisiøs" er viktig for oss og det er en selvfølge at du er stolt bærer av disse. 
Kjenner du deg igjen i dette vil vi gjerne høre fra deg! 

Bli en av oss i Backe
Hos oss får du en selvstendig lederstilling med store påvirkningsmuligheter og muligheter til å bidra i den videre utviklingen av selskapet.
Vi har konkurransedyktige betingelser, korte linjer, engasjerte medarbeidere, gode kompetanse- og utviklingsmuligheter og et faglig sterkt arbeidsmiljø. 
I tillegg har vi gode pensjons- og forsikringsordninger.
Alle søknader og henvendelser vil bli behandlet konfidensielt. 
Arbeidssted etter avtale.
 


Arbeidssted:Lysaker
Søknadsfrist:Snarest