Ønsker du en nøkkelrolle som skaper viktig betydning i et mulighetsselskap i sterk vekst?

Prosjekt- og Onboardingansvarlig nye kunder

Kolly er Reitan Retails Partner-satsning med ansvaret for varer og tjenester til alle kanaler i hele Norge. En veldig spennende del av dette er nyetableringen innen HORECA-markedet, der de første store kundene allerede er på plass og hvor ambisjonen er en betydelig markedsandel i løpet av de neste årene. HORECA-satsningen kommer som et forsterkende tillegg til en eksisterende solid base av kunder innen KBS/Convenience-markedet (Narvesen, 7/11, Circle K, Yx m.fl.). Kolly skal være nådeløst kunderettet, og vi lever og ånder for verdigrunnlaget «kunden er vår øverste sjef» - helt i tråd med verdigrunnlagene innen Reitan. Vi er en samarbeidspartner som ikke bare leverer varene dine, men en som kunder og leverandører kan sparre med og videreutvikle seg sammen med. Kolly er for de rette kandidatene en unik sjanse til å være med å bygge noe nesten fra start, samtidig som vi allerede har infrastruktur, kompetanse og investeringsvilje på plass i Kolly – og også som en stolt del av Reitan. Kolly omsetter for 3.4 mrd NOK og har ca. 70 ansatte per i dag.

Dette er en sjelden anledning for å delta aktivt i forretningen og spille en nøkkelrolle i å levere på Kollys ambisiøse vekstplan. Du vil bli en viktig støttespiller for dine kommersielle kollegaer hvor prosjekter, analyse og implementering er en viktig del av arbeidshverdagen.
Stillingen rapporterer til Kommersiell Direktør i Kolly og du er en del av et team for Forretningsutvikling og Analyse.


PROSJEKT- OG ONBOARDINGANSVARLIG NYE KUNDER


Hovedoppgaver/ansvar

Som ansvarlig for Onboarding av nye kunder vil du bistå kommersiell avdeling med å planlegge, lede prosessen og gjennomføre implementering av nye kunder inn på eksisterende godt etablert infrastruktur.
Implementeringene drives i prosjekter eller i godt strukturerte prosesser. Analyser og beslutningsgrunnlag er nødvendig for at vi til enhver tid utvikler og ivaretar en lønnsom og riktig sammensatt partner-portefølje og et lønnsomt og godt valgt sortiment. Ansvar og oppgaver omfatter alt fra business case, prismodeller, lønnsomhetsanalyser, prosessplanlegging, prosjektledelse og operativt arbeid for å sikre overlevering til linje og drift. 
 • Utarbeide strukturer og prosesser for å sikre god Onboarding av kundene, og sikre riktig kompetanse i de berørte delene av Kolly
 • Utvikle analyser som beslutningsstøtte for å nå bedriftens operative og strategiske mål, spesielt innenfor arbeidet for lønnsom kundevekst
 • Bistå ledere, Partner Management og Sortiment & Innkjøp i arbeid med kunder og potensielle forretningsområder før, under og etter Onboarding
 • Bistå med effektiv prosjektgjennomføring med tydelige rolleavklaringer, tydelige målsetninger og god samhandling og kommunikasjon med interne og eksterne parter

Kvalifikasjoner/kompetanse
 • Relevant høyere utdanning (BSC/Master) innen økonomi/adm./ledelse og analyse
 • Erfaring innen prosjektledelse, prosjektstyring, planlegging og organisering
 • Erfaring, nettverk og kompetanse fra konsulent, controller og/eller analysefunksjon innen økonomi/finans 
 • Erfaring med enkel fremstilling og presentasjon av komplekse problemstillinger
 • Kompetanse i bruk av Excel, PowerPoint og kjent med bruk av prosjektverktøy
 • Du innehar gjerne innsikt i matmarkedet – leverandør, kjede eller grossistleddet
 • Det vil være nyttig om du har ledet prosjekter som er knyttet til kommersiell utvikling og eller analyser av virksomheten

Personlig profil/egenskaper

Vi vektlegger sterkt personlighetstrekk i stillingen med egenskaper som:
 • Utpreget positiv og fremoverlent
 • Evner å både initiere og gjennomføre prosjekter
 • Samarbeidsorientert og engasjert
 • Analytisk og du trives med tall og datagrunnlag
 • Selvstendig, høy egendrive og handlingsorientert
 • Pragmatisk og løsningsorientert tilnærming
 • Strukturert og nøyaktig arbeidsmetodikk

Vi kan tilby
 • Spennende rolle i oppbyggingsfasen i nyetablert selskap i Reitan Retail med offensiv strategi innenfor nytt forretningsområde
 • Nøkkelfunksjon med bredt spekter av oppgaver og spennende prosjektarbeid
 • Stor mulighet for å være med å påvirke selskapet vekst/fremgang identifisering av utviklingsområder, kostnader og inntjening blir sentralt
 • Solid personlig og faglig utvikling
 • Gode pensjonsordninger
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer som blir med på samme reise for å utvikle Kolly

For den rette kandidaten kan vi tilby en spennende nyopprettet stilling i et selskap i sterk vekst. Det er gode muligheter for faglig og personlig utvikling. 
Fra oppstart har alle medarbeidere i Kolly hatt sin arbeidsplass på Vinterbro, men den organisatoriske veksten fremover vil kreve ny lokalisering (Oslo) i år 2023 for noen medarbeidere.
 


Arbeidssted:Oslo
Søknadsfrist:09.12.2022