Blir du med og skaper den gode stemningen? Er du vår nye Innkjøps- og logistikksjef?

Innkjøps- og logistikksjef

SML Lighting er leverandør av belysning til prosjekt- og designermarkedet i Norge. Vi har lange tradisjoner og er i dag 22 ansatte som forhandler kjente merkevarer fra hele Europa. Noen av disse er Tom Dixon, Occhio, Bega, Intra, Zero og Kevin Reilly. Vi har kontorer i Sarpsborg og på Skøyen i Oslo. Vi leverer belysningsløsninger til offentlige prosjekter, kontorbygg, helsebygg, utendørs og mye mer. Våre mest kjente prosjekter er; Den Norske Opera og Ballett, Lysgaards-bakkene på Lillehammer, Munch Museet og det nye Regjeringskvartalet. Men vi jobber langt fra med bare store prosjekter. Vi leverer løsninger til skoler, kontorer, hoteller, restauranter, hytter, boliger, leiligheter og kjøpesenter. Våre prosjekter kjennetegnes av gjennomarbeidede løsninger med fokus på teknikk, design, estetikk og prosjektstyring. Våre verdier er; støttende-modig-løsningsorientert. I tillegg er vi opptatte av å levere med presisjon i alle ledd. Vår ambisjon er å være den beste samarbeidspartneren innenfor lys og lysdesign og visjonen vår er: Vi skaper stemningen.

Innkjøps- og logistikksjef med internasjonalt ansvar
 

Ansvaret og arbeidsoppgavene vi vil gi deg:

 • Ansvaret for forsyningskjeden fra leverandør og hele veien til prosjektplassen
 • Kontinuerlig arbeide etter «Beste praksis», herunder lede og styre forbedrings- og utviklingsprosjekter i hele verdikjeden - alt med utgangspunkt i strategien vår og FNs mål for bærekraftig utvikling
 • Standardisere prosesser spesielt innen innkjøp; kontroll og kvalitetssikring av priser og kalkyler, ordre/bestilling, kjøpstall, pris- og kostnadskontroll
 • Tilrettelegge for et effektivt ERP-system
 • Identifisere, lede og organisere nye forretningsmuligheter innen området innkjøp og logistikk
 • Være en viktig premissleverandør i strategidiskusjoner
 • Forhandlings- og avtaleansvar overfor våre internasjonale leverandører
 • Budsjett- og resultatansvar for området innkjøp og logistikk

Hva du kan glede deg til:
 • En sentral stilling i bedriftens ledergruppe, en solid støtte for daglig leder/CEO
 • En profesjonelt drevet bedrift med solide resultater gjennom mange år
 • En bedrift som blir mer og mer synlig i markedet som en solid leverandør av prosjekter og merkevarer fra høykvalitetsleverandører
 • God tilgang på nye kunder og interessante prosjekter (eks. det nye Regjeringskvartalet)
 • Du får være med å utvikle selskapet og skape et nytt image for belysningsbransjen generelt
 • Vår nye, eksklusive butikk åpner på Skøyen i 2023
 • Godt arbeidsmiljø. Våre medarbeidere verdsettes. Det skal vi fortelle deg mer om

Her håper vi du vil kjenne deg igjen:
 • Høyere relevant utdannelse; Bachelor-/Masternivå innen økonomi, logistikk eller innkjøp. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell bakgrunn
 • Relevant forhandlings- og innkjøpserfaring, gjerne internasjonalt (inkludert toll og valuta)
 • Kjennskap til LEAN-prinsipper
 • Sterk verdikjedeforståelse
 • God systemkompetanse, daglig bruker av data- og analyseverktøy
 • Vant til å jobbe selvstendig og tar 100% ansvar for eget område
 • Jobber fremtidsrettet og strategisk, forutser fremtidige konsekvenser og arbeidsoppgaver
 • Analytisk og grundig tilnærming for strategiske beslutninger
 • Sterk på digitalisering, forstår hva som kan digitaliseres for å sikre optimal arbeidsflyt og effektivitet
 • Liker utfordringer og evner å skape entusiasme gjennom tydelig lederskap, stor gjennomføringskraft og involvering, både internt og eksternt
 • Sterk muntlig og skriftlig fremstillingsevne, norsk og engelsk
 • Kjennskap til eller kompetanse om bransjen vil være et stort pluss, men du kommer langt med en glødende interesse


Blir du med på vårt inspirerende arbeid med å skape den gode stemningen? Ta kontakt!


Arbeidssted:Oslo / Sarpsborg
Søknadsfrist:Snarest