Brenner du for rekruttering, onboarding og kompetanseutvikling? Da har vi stillingen for deg som HR rådgiver i konsernet!

HR rådgiver

Nor Tekstil AS er Norges ledende leverandør av tekstiltjenester. Selskapet har over 1.200 ansatte og omsetter årlig for over 1,3 milliarder. Vi er eneste landsdekkende aktør i vår bransje, og har 25 industrielle vaskerier fra nord til sør. Som markedsleder er vi svært opptatt av bærekraftig forretningspraksis og vi tar samfunnsansvar på alvor. Vår visjon er å bli best i verden på innovativ og bærekraftig tekstilservice. Vår forretningsmodell bygger på en sirkulær tankegang, der både vi , våre kunder og miljøet har nytte av at tekstilene får lengst mulig levetid. Vi har siden 2010 investert over 2 milliarder i fremtidsrettet teknologi, som blant annet reduserer vårt energiforbruk og dermed vårt fotavtrykk. Vår nyeste teknologi viser at vi er verdensledende innenfor vår bransje. Vi leverer vask og utleie av tekstiler til de fleste næringer i Norge. Hovedtyngden av våre kunder er innen hotell, helse og industri. Våre kunder er alt fra store helseforetak til små bedrifter som har behov for tekstilservice. Gjennom Covid-19-pandemien fikk vår bransje status som kritisk samfunnsfunksjon. Nor Tekstil forsyner sykehus og helsevesen med hygienisk rent arbeidstøy og pasient-tekstiler slik at de kan få utført helsetjenester. Vårt hovedkontor og konsernadministrasjon ligger i Florø. Her sysselsetter vi ca 35 medarbeidere innen ledelse, økonomi, IKT, marked, kundesenter, HR med mer. Vi har ambisjoner om å utvikle bedriften videre og befeste vår posisjon som den ledende aktøren i vår bransje. Vi trenger flere ressurser for å gjennomføre alle våre planer og for å nå våre målsettinger, og øker kapasiteten i konsernadministrasjonen. Vi lyser nå ut 8 spennende stillinger. Vil du være med og løfte Nor Tekstil inn i fremtiden? Les mer om oss på nortekstil.no.

Vi styrker vår HR-avdeling og oppretter en ny stilling for deg som brenner for rekruttering, onboarding og utvikling av mennesker.
 
Primæroppgaven vil være å profesjonalisere arbeidet med rekruttering og onboarding. Dette innebærer å utarbeide rutiner og heve kompetansen på dette området i selskapet. Videre står etablering av langsiktige og strategiske samarbeid med ulike rekrutteringskanaler sentralt.
 
HR-rådgiver vil jobbe tett med Konsernleder HR, med ledere i hele landet, og med HR-team i Florø og i driftsorganisasjonen. Gjennom stillingen vil du påvirke utviklingen av Nor Tekstil sin HR-strategi og bidra i gjennomføringen av denne.
 
Det er et stort utviklingspotensiale i stillingen for den rette kandidaten.

ANSVAR OG ARBEIDSOPPGAVER
 • HR-rådgiver vil få primæransvar for selskapets rekrutterings- og onboardingspolicy
 • Etablere systemer og utarbeide dokumentasjon i forbindelse med rekrutteringsprosesser for å sikre høy kvalitet i rekrutteringen og profesjonelt mottak av nye medarbeidere
 • Ansvar for stillingsannonser, kvalitetssikre stillingsinstrukser, ansettelseskontrakter m.m. Du bistår i utvelgelses- og intervjufasen der det er behov
 • Du etablerer samarbeid med ulike aktører (NAV, rekrutteringsbyråer, opplæringskontorer og andre)
 • Deltakelse på karrieremesser eller andre arenaer for å profilere oss og tiltrekke oss nye medarbeidere. Du får hovedansvar for å gjøre oss attraktiv for lærlinger i ulike fag

Onboarding primært i drift:
 • Sikre en god onboardingsprosess, ansvar for å utarbeide opplæringsmateriell felles for hele selskapet
 • Etablere onboardingsrutiner og følge opp at onboardingen fungerer i praksis
Arbeide med kompetansehevingstiltak i hele selskapet på ulike nivåer. Det kan være å organisere enkle kurs til mer omfattende opplæringstiltak som å organisere intern fagopplæring, lederutviklingskurs osv.
Gjennom stillingen vil du få et stort nettverk internt i og utenfor organisasjonen.

Andre oppgaver:

Bistå i digitaliseringsprosesser innen HR, herunder implementering av nye HRM-systemer.
Bidra til utvikling av HR-avdelingen.
Andre HR-relatert oppgaver vil komme til.
Stillingen rapporterer til konsernleder HR & HMSK.

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER
 • Høyere utdanning innen HR eller lignende
 • Erfaring fra HR-arbeid, herunder rekrutteringsprosesser
 • God organisasjonsforståelse
 • Gjerne erfaring med, eller sertifisert for personlighetstester
PERSONLIGE EGENSKAPER:
Vi ser etter deg som er initiativrik, selvgående og er god til å snakke med mennesker. Du liker å ha og ta ansvar, er strukturert og evner å håndtere en hektisk hverdag. Du har en god skriftlig fremstillingsevne.
 
Hva vi kan tilby
Nor Tekstil kan tilby en spennende stilling med personlig og faglig utvikling og konkurransedyktige betingelser. Vi har et godt inkluderende og flerkulturelt arbeidsmiljø og scorer høyt på medarbeidertilfredshetsmålinger. Som medarbeider hos oss vil du få et flerfaglig kollegie, medarbeidere med høy kompetanse samt ønske og vilje om utvikling. Vi har dedikerte norske private eiere som driver selskapet fremover og investerer i menneskene i bedriften.

 


Arbeidssted:Florø
Søknadsfrist:Snarest