Vil du bli med oss å utvikle fremtidens produkter?

Produktutviklere og prosjektledere

Wilhelmsen Chemicals AS er verdensledende innen utvikling og produksjon av marine kjemikalier. I Skandinavia er vi en av de største produsentene av kjemiske produkter til konsument- og industrimarkedet. Med økt satsning på desinfeksjon til helsesektor, utvikling og produksjon av mer bærekraftige produkter jobber vi tett sammen med anerkjente nasjonale og internasjonale kunder og leverandører. Wilhelmsen Chemicals ble etablert i 1965 og tilbyr produkter av høy kvalitet, utviklet og produsert på Kjøpmannskjær utenfor Tønsberg. Selskapet har leieproduksjon for en rekke anerkjente aktører nasjonalt og internasjonalt, samt har Blåtind som egen merkevare. Selskapet har 125 ansatte, omsetter for ca. 800 MNOK og er et selskap i Wilh. Wilhelmsen Gruppen.

Vi søker produktutviklere og prosjektledere
 
Forsknings- og Utviklingsavdelingen hos Wilhelmsen Chemicals har ansvar for produktenes funksjon og kvalitet. Det innebærer utvikling og testing, kvalitetssikring og kjemiske analyser, HMS, substitusjon og dokumentasjon. Vi er rådgivere for kunder og andre avdelinger. Sammen med dyktige innkjøpere, kvalifiserer vi leverandører og råvarer for å sikre best mulig leveringsevne og vareflyt til best mulige betingelser. Vi holder til på Nøtterøy i et moderne utstyrt laboratorium som er i kontinuerlig utvikling.  
Vi er en verdensledende leverandør av kjemikalier til internasjonal shipping, innenfor rengjøring, vannbehandling og drivstofftilsetninger. I F&U avdelingen jobber vi med:
 • Utvikling av nye og forbedringer av eksisterende produkter
 • Kvalifisering av leverandører og råvarer
 • Tilpasning av råvarer og varestrømmer
 • Prosjektledelse / prosjektarbeid
 • Teknisk støtte, veiledning og opplæring, internt og eksternt
 • Bistå produksjon med forbedringer og avvikshåndtering
 • Dokumentasjon, kjemikaliesikkerhet, samsvar med gjeldende regelverk, mm
Vår oppdragsmengde øker. Våre kunder forventer flere nyheter, og vi skal øke takten med stadig mer bærekraftige produkter.

Våre produkter finnes allerede på annethvert skip over hele verden. Vi trenger flere engasjerte kolleger i vårt team for å utvikle flere produkter og bærekraftige løsninger
– er dette noe for deg?

Vi ønsker å høre fra deg som vil være med å løse spennende oppgaver og utvikle flere og bedre produkter for å møte morgendagens krav til mer bærekraftig produkter og løsninger.
Avhengig av din kompetanse vil du som søker kunne være med å påvirke arbeidsoppgaver og stillingsbeskrivelse.
Kandidater med kompetanse på bedriftens øvrige produkter oppfordres også til å søke.

Kvalifikasjoner   
 • Grunnleggende forståelse for kjemi.
  For de fleste roller Master eller Bachelor, ingeniør eller tilsvarende utdanning innen kjemifag.
 • Flytende i et skandinavisk språk og engelsk både skriftlig og muntlig
 • Fortrinnsvis 2-5 års arbeidserfaring innen relevant virksomhet
Personlige egenskaper   
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper  
 • Evne til å jobbe i team, der alle bidrar med sine spesialkunnskaper  
 • Selvstendig, strukturert og ansvarsfull 
 • God teknisk forståelse samt evne og motivasjon til fordypning i nye fagområder
Vi tilbyr   
 • En bedrift i positiv utvikling og i markedsmessig vekst
 • Faglig utvikling med bred og variert kontaktflate både nasjonalt og internasjonalt   
 • Trivelig miljø, og en uformell arbeidsform med frihet under ansvar
 • Svært varierte arbeidsoppgaver, med mulighet for personlig utvikling, både innad i avdelingen og mot andre oppgaver innen virksomheten.  
 • Konkurransedyktige betingelser 

 


Arbeidssted:Nøtterøy
Søknadsfrist:Snarest