Leder Analyse og innsikt

Leder Analyse og innsikt

Amedia er landets største utgiver av lokale medier. Amedias redaksjonelle medarbeidere er hver dag til stede i lokalsamfunn over hele landet for å rapportere om det som skjer. Samtidig bidrar våre selgere til å skape lokale markedsplasser gjennom å koble lokale næringsdrivende med kunder. Sammen dekker disse funksjonene vårt samfunnsoppdrag i alle lokalsamfunn hvor Amedia er til stede. Amedia har 90 norske lokalaviser og digital riksavis. Konsernet har 2.100 ansatte og omsatte i 2020 for 3,6 milliarder. Amedia Salg og Marked AS har salgsansvaret for all nasjonal reklameomsetning samt oppfølgingsansvaret for lokal reklameomsetning i Amedia-konsernet. Dette innebærer blant annet ansvaret for reklamesamkjøringen Amedia Marked, som er landets største samkjøring av lokale medier. Totalt når samkjøringen over 2,2 millioner nordmenn hver eneste dag. Av disse er hele 1,75 millioner digitale lesere og brukere.

Leder analyse og innsikt

Annonsemarkedet i Norge utvikler seg med stor fart, og vår evne til å levere effektive annonseløsninger med dokumenterbar effekt er avgjørende for å lykkes i fremtiden. Som leder for det kommersielle analysemiljøet, vil du være med å definere en ny strategisk retning for hvordan Amedia Salg og Marked innhenter og bruker innsikt for å synliggjøre og dokumentere verdien som ligger i våre plattformer. Med kundens behov i fokus, evner du å omskape en bredde av datakilder til innsikt som skaper resultater for både kunder og Amedia.

Om stillingen
Vi ser etter en leder som begeistres av å forstå sammenhenger, og som evner å se muligheter i markeds- og atferdsdata. Du forstår markedsdynamikker- og strukturer og drives av å omsette dette til verdifull innsikt for våre selgere og annonsører. I samarbeid med kompetente kollegaer, på tvers av fagmiljøer, får du være en “hands on” leder som bidrar med operasjonelle oppgaver der det trengs. Samtidig har du stor innflytelse på det kommersielle analysemiljøets strategiske retning og prioriteringer. Det er viktig at du trives med å skape en god og motiverende arbeidshverdag for teamet ditt.

Stillingen innebærer følgende ansvar og oppgaver:
 • Være ansvarlig for teamets strategiske retning, og sikre at denne er i tråd med andre strategier i Amedia Salg og Marked
 • Være rådgiver for våre selgere og kunder, og bidra inn i kundeprosesser med din fagekspertise
 • Dokumentere og synliggjøre verdien av Amedias kanaler og tilbud
 • Kunne se og utnytte verdifulle samarbeid både på tvers av Amedia-konsernet og  i mediebransjen for øvrig, eksempelvis med interesseorganisasjoner, byråer, kunder og leverandører
 • Bidra til å styrke Amedias merkevare og tilstedeværelse i markedet
 • Kunne orientere seg på hvilke analyseverktøy som best ivaretar våre kommersielle behov, og gir oss den beste markedsoversikten
 • Personal- og budsjettansvar
Hvem ser vi etter:
 • Vi ser for oss at du har bred erfaring med analyse fra mediehus, mediebyrå, innsikts- og rådgivningsselskap eller fra annonsørsiden
 • Du har et sterkt strategisk og kommersielt hode i kombinasjon med faglig tyngde innenfor analyse og innsikt
 • Vi er overbevist om at du er strukturert, løsningsorientert og har en høy gjennomføringsevne
 • Du er nysgjerrig, nytenkende og liker å utfordre
 • Du motiveres av å samarbeide med andre for å oppnå resultater
Hva kan vi tilby
Du tilbys en mulighet til å jobbe i et av Norges største mediekonsern. Vi jobber for å finansiere journalistikken, og motiveres av at vi gjennom dette bidrar til å styrke lokaldemokratiet og meningsmangfoldet i Norge. Som leder for det kommersielle analyseteamet vil du bidra inn i dette viktige oppdraget, og får mulighet til å jobbe tett med medieutviklingen.

Vi er en organisasjon med høyt tempo og som vil mye. Vi har et inkluderende miljø med mye humor og toleranse, og vi etterstreber å være kreative og åpne når vi treffer nye utfordringer. I tillegg har Amedia Salg og Marked et ungt og dynamisk miljø, konkurransedyktige betingelser og en rekke gode sparringspartnere på tvers av fagfelt. Amedia som konsern ble nylig sertifisert som Great Place to Work. Sertifiseringen bekrefter og er et bevis på at våre medarbeidere opplever organisasjonen som et godt sted å jobbe.
 


Arbeidssted:Oslo
Søknadsfrist:01.02.2023